ini AHS:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Schrijnewerkers - Beeck   82 -83.  

Schrijnewerkers, Joannesgedoopt12-11-1730Swalmen  
 overlijdt 12-05-1805Swalmen ?wed Judith Allers??????? BS* 
 trouwt23-09-1759Swalmen  klapper
Beeck, Corneliagedoopt22-12-1734Beesel  
 overlijdt   leeft 1800??

Kinderen:

 Maria Catharinageboren11-05-1760Swalmen   klapper
  overlijdt      
 Henricusgeboren14-04-1762Swalmen   klapper
   trouwt      
  overlijdt      
 Mariageboren21-05-1764Swalmen   klapper
  trouwt11-11-1789Beesel    
  overlijdt16-08-1845Beesel BS akte 014 1845  
 Petronellageboren20-09-1766Swalmen   klapper
  overlijdt01-10-1766(verm)Swalmen    
 Petronella [40-41]geboren25-08-1768Swalmen   klapper
  trouwt11-10-1795Tegelen   H1795-002
  overlijdt14-10-1847Tegelen BS akte 025 1847 S1847-023
 Hubertusgeboren04-02-1771Swalmen   klapper
        maria kerkhoven???
         
 Joannageboren16-10-1773Swalmen   klapper
  trouwt verm.   LG Henricus Susterseel
  overlijdt      
 Sophiageboren06-07-1776Swalmen   klapper
  trouwt23-02-1800Tegelen BS akte 002 an 8 H1800-001
  overlijdt31-05-1808Tegelen BS akte 007 1808 S1808-005

geg:Loe Giesen:

donderdag 3 april 1788 t/m 12 april 1788
SWALMEN / BEESEL - Maria Schrijnewerckers uit Swalmen voert een proces tegen Petrus Janssens uit Besel inzake zwangerschap. Maria doet een verzoek tot huwelijksverbod maar later bericht Janssens over een akkoord en verkrijgt hij opheffing.
RAL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 1009.
Maria Schrijnewerckers trouwde Beesel 11-11-1789 met Henricus Thijssen. Petrus Jansen trouwde mogelijk Beesel 11-6-1792 met Petronella Reijnders.

Jan Schrijnewerkers was in 1774 eigenaar van een huis aan de Beneden-Boukoul (smabers-17/47). Jan Schrijnewerckers en Cornelia Beeck verpandden op 10-10-1775 en 7-11-1780 hun huis aan het Schoolbroek. Cornelia Beeck woonde bij de volkstelling 1796 bij haar zoon Hendrick Schrinewerkers te Wieler (Jaarboek 16 blz. 77).

10 oktober 1775

SWALMEN - Verpanding huis en hof aan het Schoolbroeck.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Mevessen, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Jan Schrijnewerckers en Cornelia Beeck dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 1 oktober 1776 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Conrard Gerardts en Barbara Engelen, ook echtelieden, met als onderpand huis en hof aan het Schoolbroeck gelegen tussen Hendrick Hawinckel en Joannes van den Bosch, groot 2 morgen 97 roede.

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 101, gecancelleerd; in de marge: 'deesen comt te cesseeren, als vervat in eenen naerderen zegel en brief in dato 7 9ber 1780, vide overdragts prothocol begonst met den 1 janry 1780 fol. 29.'

7 november 1780

SWALMEN - Verpanding huis en hof aan het Schoolbroek gelegen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Jan Schrijnewerkers en Cornelia Beeck dat zij een bedrag van 50 gulden Roermonds alsmede krachtens obligatie d.d. 10 oktober 1775 een bedrag van 100 gulden gelijke koers, samen 150 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 7 november 1781 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Coenrard Geraets en Barbara Engelen, ook echtelieden, met als onderpand hun huis en hof aan het Schoolbroeck gelegen tussen Hendrick Hawinckels en Johannes van den Bosch, groot 2 morgen 97 roede.

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 29-31.

SWALMEN ‑ Rekening van Jan xe "Hermans:Jan"Hermans en Joannes Schrijnewerckers als dekens en broedermeesters van de schutterij en broederschap St.-Joris te Swalmen over het jaar 1780.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 267. Zie 26-5-1699 en 12-6-1715.