ini AHS:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Schrijnewerkers - Willems  164-165   

Schrijnewerkers, Joannesgedoopt05-02-1697St-Odilienberg  
 overlijdt02-10-1772Swalmen fo42vs - klapper
 trouwt20-05-1728Swalmen  klapper
Willems, Sophiagedoopt  Maasniel  Willems op mijn Heerkens met petronella Cuypers ca 1701
 overlijdt04-12-1775Swalmen fol 56

  Joannes is in dienst bij de heer op Hillenraedt [onder den klockslagh blz 358

Kinderen:

overleden kinderen 24-02-1735, 24-01-1739 25-09-1750 Swalmen

 Hubertusgeboren08-04-1729 Swalmen   klapper
   trouwt 128-01-1751 Swalmen    
   trouwt 210-11-1757 Swalmen Catharina Everts 4de graad[24 blz 65]  
  overlijdt25-03-1788 Swalmen    
 Joannes [82]geboren12-11-1730 Swalmen   Klapper
  trouwt23-09-1759 Swalmen    
  overlijdt 12-05-1805 Swalmen BS*  
 Jacobusgeboren15-09-1732 Swalmen   klapper
  trouwt02-09-1756 Swalmen    
  overlijdt       
 Henricusgeboren02-11-1734 Swalmen   klapper
   overlijdt       
 Sebastianusgeboren22-04-1736 Swalmen   klapper
   trouwt 121-01-1766 Swalmen    
  trouwt2voor 1796   Judith Aellers  
  overlijdt       
 Erwijnus, Joannes, Nepomucenusgeboren17-12-1738 Swalmen   klapper
  overlijdt       
 Franciscus Ludovicusgeboren14-01-1740 Swalmen   klapper
 [koster] trouwt04-06-1769 Swalmen    
  overlijdt28-06-1778 Swalmen   fol 63vs-klapper
 Mariageboren10-04-1742 Swalmen   klapper
  overlijdt       
 Henricusgeboren24-07-1744 Swalmen   klapper
   trouwt20-08-1772 Swalmen    
   overlijdt26-09-1803 Swalmen BS*  

geg: Loe Giesen:

Jan Schrijnewerckers en Sophia Willems verkochten op 2-1-1771 land op de Mortel gelegen. Jan Schrijnewerkers was in 1774 eigenaar van een huis op de Beneden-Boukoul gelegen (smabers-17/47).

In dit gezin de eerste vernoeming van een Nepomuk (kind 6), brugheilige te Swalmen. Vgl. G. Geraedts, 'Het beeld van Johannes Nepomucenus op de Swalmbrug in Swalmen', in Maas‑ en Swalmdal 5 (1985) blz. 81-85). Volgens dit artikel werd hij o.a. aangeroepen bij watersnood, zodat de oprichting van het beeld mogelijk verband houdt met het hoog water van 1740-'41, dat waarschijnlijk merkbaar was tot aan de brug.

1 juli 1770

SWALMEN - 'Dit is eenen bryef van een stuyck landt gelegen aen gen Hoorijck ongeveer eenen halven morgen groot van Johannes Schrijnewerckers ende Sofia Wilms den welke in beleeningh heeft Hendericus Raemaeckers voor vier naer volgende jaeren voor twelf paticons en vier schillinghen met jaerlijckx te geven vier schillinghen aen pensioen.'

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 74 (origineel op papier).

Met handmerken en ondertekend door Joannes Schrijnewerckers, Sofia  Wilms, Hubert Schrijnewerckers, Johannes  Schrijnewerckers, Jacobus  Schrijnewerckers, Janes  Schrinewerckers, Ludovicus Schrijnewerckers en Hendericus  Schrijnewerckers.

2 januari 1771

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Mevessen, schepenen aldaar, dragen de echtelieden Jan Schrijnewerckers en Willems, krachtens volmacht aan toonder, ongeveer 1 vierdel morgen akkerland op de Mortel gelegen naast de weduwe Hermen Ramaeckers en met de korte zijden grenzend aan Willem Ramaeckers en Joannes Gerardts, voor een bedrag van 14 pattacons over aan Willem Meuter en Henrina Thopoel, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers. De medeschepen Thomas Ubbels wordt namens de verkopers onterfd.

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 65-66.

Vrijwel zeker trad Ubbels op als gevolmachtigde en niet het echtpaar Schrijnewerckers zelf, doch dit staat er niet.