ini AHS:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin:  [6016-6017]   im Leimkamp- N.N.     [ Studie Leo Meerts]

Bij Loe Giesen vinden we dat Heinrich Meertz 1604 grond heeft in Geloo; SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol 21vs
Heinrich Meertz is getrouwd met Berbken, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol 20;
Heinrich Meertz is 1610 schepen.
Heinrich en Berbe kopen 1620 de Doufhauskamp groot 3 morgen, 1 vierdel en 22 roeden.
Leimkamp im, Theissgedooptvoor 1570Venlo??Henryck Mertz 
 overlijdt1619   
 trouwt    
 gedoopt    
 overlijdt    

Kinderen:

 Thonis [3008]gedoopt    
  trouwt    
  overlijdt01-09-1673Tegelengeen kopie 
 Rutgerusgedoopt    
  trouwt    
  overlijdt    
 Magdaoverleden17-06-1670   
 Willemoverleden__-08-1676TegelenS1676-008 
 Treinekenoverleden16-07-1683Tegelen  
 Jaspar???    

I Th Theiss im Leimkamp, geboren voor 1584, overleden rond 1619, minstens 35 jaar oud.

- woonachtig:  Tegelen ("Overtegele agter Holtmöle") in boerderij de Leimkamp

- de exacte geboortedatum zal moeilijk te achterhalen zijn omdat de doop-, trouw- en begraafregisters van de R.K. parochie H. Martines te Tegelen niet verder terugaan dan 1637

- overleden:  mogelijk rond l619.  Theiss Im Leimkamp werd in 1608 tot schepen van Tegelen benoemd.  Schepenen werden voor het leven benoemd. Na 1619 wordt Theiss Im Leimkamp niet meer genoemd bij de schepenen van Tegelen hetgeen kan wijzen op zijn overlijdt.

- In het boek "Geschiedenis van Tegelen" door pastoor Th.  W.J.  Driessen wordt Theiss im Leimkamp genoemd onder de bestuurders van Tegelen (pag.66).  Van 1608 tot 1619 behoorde Theiss im Leimkamp tot de Schepenen en Vorsteheren van Tegelen.  De naam "im Leimkamp" verwijst naar de naam van de boerderij in Overtegelen.  Alle latere generaties met als achternaam In de Leimkamp vinden hun oorsprong in deze boerderij.  Het ziet er naar uit dot Theiss im Leimkamp de stamvader is van de familie Meerts in Tegelen.  Zeker is dat bij een opsomming van inwoners in 1474 de naam Meerts of in de Leimkamp nog niet gevonden wordt.  De oudste tot nu toe gevonden vermelding van de naam Der Leimkamp vinden we bij een belastingheffing van het Ambt Bruggen uit 1584.  Rond 1600 vinden we slechts een gering aantal personen met de naam In de Leimkamp in Tegelen.  Deze personen lijken samen te komen bij Theiss im Leimkamp.  Zeker is dat ze uiteindelijk uit hetzelfde stamhuis komen (boerderij de Leimkamp).

Notes

- Mogelijk is Henryck een zoon van Gerardt en de vader van Theiss im Leimkamp (Meerts). Dit vermoeden is gebaseerd op de gewoonte in deze tijd dat een van de zonen vernoemd werd naar zijn grootvader. Theiss (Gertijs) is dan vernoemd naar zijn grootvader Gerardt Merts. Een zoon van Theiss heet Hendrik. Ook hij zou dan naar zijn grootvader zijn vernoemd.
- Archiefstukken waarin de naam Henryck voorkomt : 1580 Henryck Mertz wordt in de schatboeken genoemd met als vermelding: "Servies an dy stat" Henryck betaalt "servies" aan de stad. Wat servies betekent is nog niet bekend. We komen deze schat vooral tegen in samenhang met militaire zaken "logies en servies". Henryck woont in de Nyestraat (Nieuwstraat) (bron: Venlo inventaris arch.stadsbestuur, inv.nr. 560)