ini AHS:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin:  [3008-3009]   in de Leijmkamp- N.N.         [onderzoek Leo Meerts]

Leijmkamp in de, Thonisgedoopt    
 overlijdt01-09-1673TegelenS1673-geen kopie
 trouwt    
N.N., Gertrudisgedoopt    
 overlijdt    

Kinderen:

 Merrikengeboren    
  trouwt15-10-165?Tegelen H1652-
  overlijdt18-01-1687Tegelen S1687-001
 Gerardt [1504]geboren    
  trouwt    
  overlijdt01-09-1672TegelenS1672-geen kopie
 Joannesgeboren    
  trouwt    
  overlijdt16-04-1665Tegelen   S1665-002
 Stevengeboren    
  trouwt22-09-1686Tegelen H1686-003
  overlijdt    
  II-a Thonis in de Leijmkamp, geboren rond 1600, overleden te Tegelen op 1 september 1673, ongeveer 73 jaar oud, zoon van Theiss im Leimkamp (I).
- Thoenis, Thoeniss, Thoniss
- woonachtig: Tegelen ("Overtegele agter Holtmöle")
- de exacte geboorte datum zal moeilijk te achterhalen zijn omdat de doop-, trouw- en begrafenisregisters van de R.K. parochie H. Martinus te Tegelen niet verder teruggaan dan 1637.  Geboortedatum benaderd uit huwelijksdata van de Kinderen:
- gezien zijn leeftijd, zijn afkomst van hetzelfde stamhuis en dezelfde voornaam (Antonius) lijkt het erop dat Thonis een zoon is van Theiss im Leimkamp
 
Thonis was gehuwd met  Gertrudis ? N.N..
- mogelijk Gertrudis omdat deze naam voorkomt bij de eerste dochter van Merriken (Grertijen) en bij de eerste dochter van Joannes.
- Bestudering van de transcripties van de doop-, trouw- en begraafregisters van de parochie H. Martinus leveren een aantal aanwijzingen op die een mogelijke familierelatie rechtvaardigen:
- bij de doop van Catharina Weggen (26-4-1657) staat als getuige genoemd "Mercken Thoniss dochter" dit is waarschijnlijk Moicken in der Leijmkamp (huwelijk 1652) ook wel Merriken in den Leimskamp (overleden 1687)
- Thoeniss in der Leimkamp wordt in de periode 1653 t/m 1658 een aantal malen als getuige genoemd bij doop (1653 Anna Newen) en huwelijk (1658 Lambertus Krehmers). Bij de doop van Christrianus Baekenboss (1656) staat vermeld:  "Thoeniss to Overtegelen agter Holtmöle".
- In 17e eeuwse belastinglijsten wordt ook Gerard in den Leimkamp genoemd tussen die personen die in "Overtegelen" woonachtig waren.
- zowel een zoon van Merriken in den Leimkamp als de oudste zoon van Gerardt in de Leijmkamp heten Antonius (vernoemd naar hun grootvader)