HOME		28-11-2008
Enkele jongere titels ivm Tegelen:
Vullings P.G.H. De van Holtmoelens, een Maaslands geslacht.
dis Overquartiers van Ruremunde blz. 29 - 84, Venlo 2008
 
VOORWOORD
In 1994 verscheen de eerste versie van de Tegelse literatuurlijst op initiatief van de heer
Frans Oehlen die ons dit jaar helaas ontvallen is. Al spoedig bleek hoezeer deze uitgave in
een behoefte voorzag en nog steeds voorziet. Veel onderzoekers van de Tegelse cultuur en
historie doen vaak een beroep op deze bron van informatie.
Om die reden werd in 1995,  1996 en 1997 een nieuwe, uitgebreide versie gepresenteerd
In 1999 werd voor het eerst werd bij de speurtocht naar nieuwe titels gebruik gemaakt van
het Internet.
De nieuwe boekenlijst zal in beperkte kring verspreid worden en verder ter vervanging van
de oude lijst beschikbaar zijn bij de gemeente.
Mijn dank gaat uit naar alle mensen die bijgedragen hebben aan het aanvullen van de lijst,
met name naar het Natuurhistorisch Museum te Maastricht voor de completering van de
literatuur over het Tiglien..
Gemeente Tegelen,
Nico Driessen
28 december 1999
? zijn nieuw opgenomen titels
1	Aaftink, Christel
VanHorck; works 1992-1994/ door Christel Aaftink.- Amsterdam: Frans Jacobs
	kunsthandel, 1994.- ± 50 p.
	Aarts, Piet
	zie (ook): Animo
2	Aartsbroederschap
Aartsbroederschap St. Anthonius 1511-1961.- Tegelen: St. Anthonius, 1961.
	Achten, Til
	zie (ook): Landgoed
	Aerts, Cas
	zie (ook): Voetbalvereniging
3	Aktie
Aktie Radius; vervoer...langs nieuwe wegen.- Tegelen/Venlo: gemeente Tegelen en
	Venlo, 1987.
	Aldewereld, Ben
	zie (ook): Cremers, Toon
4	Ambaum, Maurice
40 Jaar atletieksport in Tegelen; een terugblik op 40 jaar atletieksport in Tegelen
	1949-1989/ door Maurice Ambaum.- Tegelen: (s.n.), 1989.- 74 p.
5	Angenent, M.L.F.
De bejaarden in Tegelen; onderzoek naar de problematiek der Tegelse bejaarden in
	opdracht van het interparochieel sociaal-caritatief centrum te Tegelen/ samengest.
	door M.L.F. Angenent.- Roermond: Provinciaal Opbouworgaan Limburg, 1961.-
	84 p.
	met afz. samenvatting van 15 p.
6	Animo
Animo, Animo; kwartetvereniging 1933-1993 Steyl/ door Harrie Thissen, Jac.
	Luijten, Piet Aarts et al.- Tegelen: Animo, 1993.- 64 p.- met foto's
7	ARKA
ARKA; Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging afdeling Tegelen;
	feestgids uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der afdeling Tegelen/
	samengest. door J.J.M.S. Schreurs, A.F.J. Poell, J.W.H. Bors et al.- Tegelen:
	ARKA, 1956.- 16 p.- met foto's
8	Ars
Ars; keramiek Petri.- Tegelen: Keramiek Petri, (?).- 14 p.
Arthur, Henricus
zie: Vancraynest, Stephanus
9	Asselbergs, Liduina
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid 1876-10 februari-1976/ door Liduina
	Asselbergs.- Tegelen: Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid, 1976.- met
	foto's
10	Bartels, J.Th.A. en Jacq. Thissen
	Tegelen in oude ansichten waarin opgenomen afbeeldingen van Steyl/ door J.Th.A.
	Bartels en Jacq. Thissen.- Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1972.- 78 p.- met
	foto's.
Bartels, J.Th.A.
zie ook: Driessen, Th.W.J.
11	Bartels, W.
Grensgebied Venlo-Tegelen-Kaldenkirchen Band A1/ samengest. door W. Bartels.-
	Venlo: Bartels, 1996.-() p.
12	Bartels, W.
Herinneringen; Grenzen Krickenbeck-Tegelen-Steyl Band E/ samengest. door W.
	Bartels.- Venlo: Bartels, 1996.- () p.
13	Bartels, W.
De historie en de ontwikkeling van het gasthuiswezen in Venlo en Tegelen/ door
	W. Bartels.- Venlo: Bartels, 1987.- ca 100 p.- met bijl.
14	Bartels, W.
Op zoek naar de waarheid/ door W. Bartels.- Venlo: Bartels, 1984.- ca 100 p.
	deel I en IA
15	Bartels, W.
Steyl, ein sjoën plaetske aan de Maas/ door W. Bartels.- Venlo: Bartels, 1984.- ca
	100 p.
	deel I en II
16	Basildis
Die kleine Blume von Steyl/ door (Zr.) Basildis.- Steyl: Missiedrukkerij, 1939.-
	330 p.
17	Baur, Joh.
P. Jozef Freidanemetz; vriend der Chinezen/ door Joh. Baur; vert. door M.M. van
	Es.- Tegelen: SVD, 1939.- 63 p.
18	Bechtold, J.en G. Goossens
	Tegelse volkskunst/ door J. Bechtold en G. Goossens.- Maastricht: Veldeke, 1943.-
	106 p.- met foto's
	Beijk, Bavo
	zie (ook): Stadsregio
?19	Bemmel, A.C.V. van en J. Böhmers
	De klei van Tegelen/ door A.C.V. van Bemmel en J. Böhmers.- (s.l.),(s.n.), 1932
	Berben, N.
	zie (ook): Huys, L.M.
20	Bernsen, J.J.A.
The geology of the Tiglian clay and its fossil remains of rhinoceros/ door J.J.A.
	Bernsen.- Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1927.- 108 p.
21	Beweging
Beweging in beeld; een impressie van 90 jaar vakbeweging in Tegelen/ door de
	Werkgroep 90 jaar vakbeweging.- Tegelen: de Tiendschuur, 1994.33 p.
	Tentoonstellingscatalogus 5 november t/m 27 november 1994 de Tiendschuur
	Tegelen.
22	Bloemlezing
Bloemlezing uit het werk van Marieke Relouw, Bertje Wijnhoven, Tienke Op het
	Veld-Orval en Harie Denessen; bij gelegenheid van het 12 1/2 jarig bestaan van de
	Heemkundige Kring Tegelen/ door Marieke Relouw, Bertje Wijnhoven en Tienke
	Op het Veld-Orval; met ill. van Herman Joosten.Tegelen: Heemkundige Kring,
	1991.- 30 p.- met ill.
Böhmers, J.
Zie (ook): Bemmel, A.C.V. van
Bogers, A.
zie (ook) Hoek, R. van der
?23	Boelhouwer, P.J.
Woningmarktonderzoek Venlo en Tegelen: naar een woningbouwprogrammering?
	Door P.J. Boelhouwer mmv. P. De Vries.- Delft:Delft University Press, 1997
24	Bornemann, Frits
Arnold Janssen; de stichter van het Missiehuis in Steyl/ door Frits Bornemann.-
	Steyl: SVD, 1970
?25	Bornemann, Frits
Arnold Janssen der Gründer des Steyler Missionwerkes 1837-1909 Ein Lebensbild
	nach zeitgenössischen Quellen/door Frits Bornemann.- Steyl, 1970
?26	Bornemann, Frits
Der selige P.J. Freinademetz 1852-1908; ein Steyler China-Missionar/ door Frits
	Bornemann.- Bolzana: Freidanemetz-Haus, (..).- 1219 p.
27	Bornemann, Frits
Erinnerungen an Arnold Janssen; Gründer des Steyler Missionswerkes/ door Frits
	Bornemann.- Sankt Augustin: Steyler Verlag, 1974.- 490 p.
28	Bors, J.
Gemeentelijk electriciteitsbedrijf Tegelen 60 jaar; 1921-1981/ door J. Bors.-
	Tegelen: gemeente Tegelen, 1981.- 81 p.
Bors, J.W.H.
zie (ook): ARKA
Bossenbroek, Philip
zie (ook): Stadsregio
29	Boumans, Frans
1993; Terugblik op het water/ door F. Boumans.- Tegelen: gemeente Tegelen,
	1994.- 50 p.- met foto's
Bovendeerd, Harry
zie (ook): Landgoed
Brands, Anita
zie (ook): 50
30	Bree, Suzanne van, Marcel van Lier en Piet Kolster
	Jubilee-jum oetgave Oeles 4 x 11 ; 1951-1995/ door Suzanne van Bree, Marcel van
	Lier en Piet Kolster; met foto's van Jan Oehlen.- Tegelen: Oeles, 1995.- 36 p.- met
	foto's
31	Brilman, R. en J.F. Vorrink
	De praktijk van machinale produktievernieuwing in de meubelindustrie; volledige
	integratie van machine en logistiek; invoeringservaringen bij Karmo
	Meubelindustrie BV in samenwerking met Helma Tegelen BV/ door R. Brilman en
	J.F. Vorrink; onder red. van J.G.W. Stikkelman en H.K.Rampersad.- Leiderdorp:
	Ingenieursbureau J.G.W. Stikkelman, 1990.28 p.- met ill.
	Bruyn, Sylwie de
	zie (ook): 50
?32	Budé, Frans, Jan Reijs en Lambert Tegenbosch
	Piet Killaars; beelden/ door Frans Budé, Jan Reijs en Lambert Tegenbosch.- Nuth:
	Rosbeek Books, 1997.- 150 p.-met foto’s
?33	Budé, Frans, Jan Reijs en Piet Visschers
	Piet Killaars en Tegelen/ door Frans Budé, Jan Reijs en Piet Visschers.- Tegelen:
	gemeente Tegelen, 1997
34	Buijtenen, Chr. van
Als God maar verheerlijkt wordt; Mechtildis van het Heilig Sacrament; geestelijke
	gedachten voor elke dag van het jaar/ samengest. en ingel. door Chr. van
	Buijtenen.- Tegelen: Priorij Nazareth, 1980.- 28 p.- met ill.
35	Burgh, J. van der
Wood-remains from the Lower Pleistocene of Tegelen (the Netherlands)/ door J.
	van der Bergh.- (s.l.):(s.n.), 1974
36	Butti, Angela en Willem Kurstjens
	Presenza Italiana; een terugblik op 25 jaar Italiaanse immigratie in Tegelen/
	samengest. door Angela Butti en Willem Kurstjens.- Tegelen: Centro Ricreativo
	Italiano di Tegelen, 1986.- 46 p.
37	Camps, Hen
Steyl; prenten met een praatje/ door Hen Camps.- Venlo: Dagblad voor Noord
	Limburg, 1982
38	Canoy
Canoy-Herfkens Steenfabrieken Venlo.- Venlo: van der Sloot, ± 1905.- 215 p.
39	Canoy
NV Canoy Herfkens Steenfabrieken Venlo.- Venlo: Canoy Herfkens, 1930
40	Canoy, P.M.
Tegelen en Steyl; herinneringen van vader tot zoon/ door P.M. Canoy.Mechelen:
	(s.n.), 1861.- 60 p.
41	Canoy, P.M. en G. Peeters
	Tegelen en Steyl; herinneringen van vader tot zoon/ door P.M. Canoy
	Chronologische beschrijving van Tegelen/ door G. Peeters.- Tegelen:
	Heemkundige Kring, 1980.- 169 p.
	facsimile uitgave
42	Chateau
Chateau Holtmühle; informatiefolder/ samengest. door de Bilderberg groep.-
	Renkum: Bilderberg groep, 1993.- 12 p.- met ill.
	Clabbers, Frans
	zie (ook): 2e (Tenijto)
43	Congres
Congres van de Katholieke Vrouwelijke Jeugd in Limburg; zondag 4 juli 1948 te
	Tegelen; programmaboek.- (s.l.): (s.n.), 1948
44	Cooperatie
Cooperatie de Volharding U.A. Tegelen 1908-1948.- Tegelen: de Volharding, 1948
45	Coopmans, Sjeng en Piet Kolster
	Vijf en dertig jaar KBO in Tegelen; ouder worden; bij de tijd blijven/ samengest.
	door Sjeng Coopmans en Piet Kolster.- Tegelen: KBO, 1989.- 44 p.
46	Coppers, Marcel
Vandalisme, weg ermee/ door Marcel Coppers.-Tegelen: gemeente Tegelen, 1984.-
	40p.- met ill.
47	Coppus, G.M.
Nota voor het behoud van het Missiemuseum Steyl/ door G.M. Coppus.Tegelen:
	Missiemuseum, 1984.- 33 p.
48	Cornet, M.
Baron von Glasenap; Tegelsche operette op historischen grondslag, in twee
	bedrijven; uitvoeringen op 16 en 23 april door mannen en à capellakoor Zanglust
	Tegelsche Orkestvereeniging Mignon/ door M. Cornet; muziek naar bekende
	operamotieven door H. Kipper.- Tegelen: (s.n.), 1939 (?).- 8 p.
49	Craandijk, J.
Wandelingen door Limburg/ door J. Craandijk; met platen naar de litho van P.A.
	Schipperus.- Maasbree: de Lijster, 1981.- 262 p. facsimile van uitgave 1883
50	Cremers, A. en S. Kessels
	Mannenkoor Excelsior Tegelen 1894-1969; bgv. het 75 jarig bestaan van
	Mannenkoor Excelsior/ samengest. door A. Cremers en S. Kessels.Tegelen:
	Excelsior,1969.- 28 p.
51	Cremers, B.
De Egypteweg in de gemeente Tegelen/ door B. Cremers.- Roermond: MTS,
	1990.-± 50 p.- met ill.
Cremers, K.
zie (ook): 2e (Tenijto)
?52	Cremers, Rick
De langsten daag 1997: Persberichten en artikelen in de media/ samegest. Door
	Rick Crmers.- Tegelen: Langsten Daag, 1997
53	Cremers, Toon
100 jaar Excelsior; 1894-1994/ samengest. door Toon Cremers; mmv. Wiel
	Faassen en Ben Aldewereld; met foto's van Peter de Ronde.- Tegelen: Excelsior,
	1994.- 61 p.- met foto's
54	Croonen, Henk, Bert Roest en Dré Schouwenberg
	Tegelen en Steyl toen; meer dan honderd oude foto's van de laatste honderd jaar/
	samengest. door Henk Croonen, Bert Roest en Dré Schouwenberg.- Venlo:
	Dagblad voor Noord Limburg, 1985.- 64 p.- met foto's
Dambacher, Frans
zie (ook): Halfens, René
	zie (ook): Oehlen, Frans
	zie (ook): Vriendenkring
55	Dautzenberg, P.J.M.
De N.V. Tiglia stoomfabriek van kleiwaren te Tegelen 1901-1935/ door P.J.M.
	Dautzenberg.- St. Geertruid: Dautzenberg, 1990.- 132 p.- met ill.
	Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden.
56	Delft, A. van
Passiespel op te voeren te Tegelen/ door A. van Delft.- Boxmeer: Schoth, 1931.-
	90 p.
57	Denessen, Harie
Tegels blood; einvoudige gedichte/ door Harie Denessen.- Tegelen: Groep Delta,
	1977.- 62 p.
Denessen, Harie
zie ook: Bloemlezing
Denessen, R.H.M.
zie (ook): Noten, S.M.J.
58	Derix, Jan
Naam & Faam; zeventig jaar briefhouder- en metaalwarenfabrieken Egidius
	Janssen NV/ door Jan Derix.- Belfeld: Egidius Janssen NV, 1990.- 200 p.met foto's
59	Derks, Ton
Rijksweg 73 traject Venlo-Tegelen, een archeologische kartering, inventarisatie en
	waardering/ door Ton Derks.- Amsterdam: Stichting RAAP, 1990.- 46 p.- met ill.
60	Derkse, M.B.J.M.
In Steyl komen vele wegen samen; het gaat verder aan de Maas; een concept-nota
	ten behoeve van de toekomst van Steyl/ door M.B.J.M. Derkse.- Tegelen: de
	Voorde, 1993.- 10 p.
61	Derkse, Marcel B.J.M.
Dynamische samenleving in balans; een visie-beschrijving van het werk van de
	Voorde/ door Marcel B.J.M. Derkse.- Tegelen: de Voorde, 1993.- 11 p.
62	Dings, Marcel
Tegelen in oorlogstijd; het dagelijks leven onder de Duitse bezetting/ door Marcel
	Dings; met foto's van Ron Mooi.- Tegelen: Heemkundige Kring, 1985.- 20 p.- met
	foto's
	bgv. expositie in de Haandert november 1985
63	Dings, M.P.H.M.
De familie Dings uit Tegelen; stambeschrijving/ door M.P.H.M. Dings.Tegelen:
	Dings, 1980.- 61 p.
	uitgegeven bgv. honderdjarig bestaan van slagerij Dings oktober 1880-oktober
	1980
64	Dings, M.P.M.H.
Tegelen in de Franse Tijd 1794-1814/ door M.P.M.H. Dings.- Tegelen:
	Heemkundige Kring, 1987.- 160 p.
Dings, Wiel
zie (ook): Giesen, Frank
65	Doremalen, Jan van
Gewenst basisonderwijs in de gemeente Tegelen; verslag van een onderzoek naar
	de behoefte in zijn algemeenheid aan openbaar en bijzonder (katholiek) onderwijs
	in Tegelen/ door Jan van Doremalen.- Nijmegen: van Doremalen, (?).- 32 p.
66	Douben, Nic. en A.P. Gielens
	Melodrama in den Tegelschen gemeenteraad; tegen laffe aanvallen en terreur/ door
	C.N. Douben en A.P. Gielens.- Tegelen: (s.n.), 1940
67	Driessen, N.G.P.
Tegelse boeken; een overzicht/ door N.G.P. Driessen.- Tegelen: gemeente Tegelen,
	1994.- 22 p.
	heruitgave in 1995,1996,1997 en 1999
?68	Driessen, Nico.
Peutz en het gemeentehuis van Tegelen/ door Nico Driessen.- Tegelen: Driessen,
	1998.- 35 p.
Driessen, Pierre
zie (ook): Roessel, Nol van
69	Driessen, Th. en Edmund Plazinski
	Het begon aan de Maas; 100 jaar missionarissen van Steyl/ door Th. Driessen en
	Edmund Plazinski.- Tegelen: SVD, 1975
70	Driessen, Th.W.J. en J.Th.A. Bartels
	De familie Bourgonje genaamd Kurstjens te Tegelen en omgeving/ door Th.W.J.
	Driessen en J.Th.A. Bartels.- Tegelen: (s.n.), 1968
71	Driessen, Th.W.J.
Geschiedenis van Tegelen/ door Th.W.J. Driessen.- Tegelen: Kring St. Plechelmus,
	1952.- 317 p.- met foto's
	uitgegeven bgv. het zilveren ambtsjubileum van burgemeester mr. F.Pesch
72	Drukkerij
Drukkerij Steyl 1876-1976.- Tegelen: Steyl BV, 1976
73	Dubbe, B.
De kachelovens in onze gewesten/ door B. Dubbe.- Lochem: de Tijdstroom, (?).-
	76 p.- met foto's
	beschrijving van kacheloven Jac. Bongaerts te Tegelen
74	Dubois, E.
L'age et l'argile de Tegelen et les especes de Cerides qu'elle contient/ door E.
	Dubois.- (s.l.), (s.n.), 1905
75	Dülkener
Der Dülkener Baron; Festschrift zum 222 jähriger Jubiläum der Glasenap Garde.-
	Dülken: Glasenap Garde, 1989.- ± 50 p.
76	Educatie
Educatie in Tegelen/ samengest. door de Basisgroep Educatie.- Tegelen:
	Basisgroep Educatie, 1982.- 56 p.
77	Eendracht
Eendracht 50; Harmonie Eendracht Nieuws 1937-1987.- Tegelen: Eendracht,
	1987.- 36 p.
Eike, Sjeng van den
zie: Stoffels, Sjeng
78	Eilers, Franz-Josef en Bernward Mankau
	Er säte Gottes Wort; ein Bildbuch zum Leben Arnold Janssen/ door Franz-Josef
	Eilers en Bernward Mankau.- Kaldenkirchen (BRD): Steyler
	Verlagsbuchhandlung, 1962.- 119 p.- met foto's
Es, M.M. van
zie (ook): Baur, Joh.
79	Ewalds, Sjeng
Aaj Kerksjtraot/ door Sjeng Ewalds.- Tegelen: (s.n.), 1988.- 70 p.- met foto's
80	Ewalds, Sjeng
Genealogie Ewals-Ewalts-Ewalds; boeren in de Peel/ door Sjeng Ewalds.Venray:
	Ewalds, 1992.- 143 p.- met foto's
81	Ewalds, Sjeng
Hekkens; genealogie familie Hekkens/ door Sjeng Ewalds.- Venray: Ewalds, (?).-
	165 p.
82	Eyk, G.H.A. van
Van Eyk; stambeschrijving 1862-1962/ door G.H.A. van Eyk.- (s.l.): van Eyk,
	1962
83	Eijkens, A.M.
Limburg's klei-industrie/ door A.M. Eijkens; met foto's van Pierre Lommen.- (s.l.):
	Limburgse Vereniging van Werkgevers in de Klei-industrie, 1968.- 64 p.- met
	foto's
Faassen, Wiel
zie (ook): Cremers, Toon
84	Feestelijke
Feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan van de afdeling Tegelen-Belfeld
	van de Ned. R.K. Bond van spoor- en tramwegpersoneel St. Raphael
	1919-8/2-1939.- Tegelen: St. Raphael, 1939
85	Feestelijke
Feestelijke opening derde atelier sierkeramiek der NV Russel-Tiglia 6 juni 1942.-
	Tegelen: Russel-Tiglia, 1942.- 19p.
?86	Feestgids
Feestgids 7 september 1997; 20 jaar van ‘t Ing toet de Aai Mert; party river cruise.-
	Tegelen:Van ‘t Ing toet de Aai Mert, 1997.- 20 p.
87	Feestgids
Feestgids bij gelegenheid van de plechtige vaandelwijding van het nieuwe vaandel
	van het mannen- en à capellakoor Zanglust te Tegelen op zondag 20 augustus
	1933.- Tegelen: Zanglust, 1933.- 100 p.
88	Feestgids
Feestgids groot internationaal muziekfeest; ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
	van de zangvereeniging Vriendenkring Steyl; op zondag 9 juli 1933 in de tuinen
	van het Missiehuis.- Tegelen: Vriendenkring, 1933.- 76 p.- met foto's
89	Feestgids
Feestgids van het groot internationaal concours solo- en dubbelkwartetten.-
	Tegelen: Zanglust, 1930
90	Feestgids
Feestgids voor het internationaal festival van het mannenkoor Excelsior te Tegelen
	op zondag 17 juli 1910.- Tegelen:Excelsior, 1910.- 50 p.
91	Feestgids
Feestgids ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Mannenkoor Excelsior
	en van de 4e zangersdag van het Gewest Noord Limburg van het Koninklijk
	Nederlands Zangersverbond.- Tegelen: Excelsior, 1954
92	Feyen, H.
De langsten daag; Tegelen 19-20-21 juni 1987; persberichten/ samengest. door H.
	Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1987.- 32 p.
93	Feyen, H.
De langsten daag 2; 't langste zjwaegelke; vierde recordpoging in Tegelen;
	persberichten/ samengest. door H. Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1988.- 44 p.
94	Feyen, H.
De langsten daag 3; de langsten daag '89 Tegelen 23-24-25 juni 1989; met kopieën
	van persberichten/ samengest. door H. Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1989.- 52
	p.
95	Feyen, H.
De langsten daag 4; de langsten daag '90; 22,23 en 24 juni 1990; zjwanenekke
	1990; persberichten/samengest. door H. Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1990.-
	42 p.
96	Feyen, H.
De langsten daag 5; de langsten daag '91; 21,22,23 juni 1991; persberichten/
	samengest. door H. Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1991.34 p.
97	Feyen, H.
De langsten daag 6; de langsten daag 1992; Tegelen juni 1992; persberichten/ door
	H. Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1992.- 36 p.
98	Feyen, H.
De langsten daag 7; de langsten daag 1993; Tegelen juni 1993; persberichten/
	samengest. door H. Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1993.-40 p.
99	Feyen, H.
De langsten daag 8; de langsten daag 1994; Tegelen juni 1994; persberichten/ door
	H. Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1994.- 31 p.
100	Feyen, H.
De langsten daag 9; persberichten; de langsten daag 1995; Tegelen juni 1995/
	samengest. door H. Feyen.- Tegelen: Langsten Daag, 1995.- 32 p.
101	Fink, Josef
Tegelen-Steyl St. Michael; over de kloosterkerk van het Missiehuis St. Michael/
	onder verantw. van Josef Fink.- (s.l.): (s.n.), 1993.- 20 p.
	(kleine gidsen voor kunstmonumenten Schnell Kunstgids no, 2088)
102	Fischer, Hermann
Arnold Janssen; der Gründer der Steyler Mission/ door Hermann Fischer.Tegelen:
	SVD, 1919
Fischer, Hermann
zie ook: Heines, Frans
Fleckner, P.J.
zie (ook): Schmitz, Jozef
Franssen, E.G.
zie (ook): Michels, M.Hub.H.
103	Freudenthal, M., T. Meijer en A.J. van der Meulen
	Preliminary report on a field campaign in the continental Pleistocene of Tegelen
	(the Netherlands)/ door M. Freudenthal, T. Meijer en A.J. van der Meulen.-
	Leiden: Rijksmuseum van geologie en mineralogie, 1976.- 27 p.- met ill.
Gabriele
zie (ook): Josef, P.
104	Gaudant, J.
L'ichtyofaune tiglienne de Tegelen (Pays-Bas): signification paleoecologique et
	paleoclimatique/ door J. Gaudant.- Leiden: Rijksmuseum voor geologie en
	mineralogie, 1976.- 27 p.- met ill.
105	Gedenkboek
Gedenkboek; uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der vakvereeniging
	van steen-, buizen en pannenfabrieksarbeiders St. Stephanus te Tegelen 1 januari
	1906-1 januari 1931.- Tegelen: St. Stephanus, 1931.- 86 p.
	Geerts, Ellen
	zie (ook): Saris, Frans
106	Geschiedenis
De geschiedenis der NV Russel Tiglia.- Tegelen: Russel Tiglia, 1960
	Gielens, A.P.
	zie (ook): Douben, C.N.
?107	Giesbertz, Heini
Nao de Boerebroëlef oppe Hei: 4 x 11 VV de Boereraod/ door Heini Giesbertz; met
	fotos’s van Peter de Ronde, Paul  van de Pol, Lé Giesen et al.-Tegelen: de
	Boereraod, 1999.- 52 p.	
108	Giesen, Frank, Wiel Dings en Hans Schreurs
	FC Oranje 1969-1994; 25 jaar/ door Frank Giesen, Wiel Dings en Hans Schreurs.-
	Tegelen: Oranje, 1994.- 58 p.- met foto's
Giesen, Lé
zie (ook): Giesberts, Heini
Gommans, Herm
zie (ook): Houba, Sef
Gommans, J.H.J.
zie (ook): K.P.H. Vervegaert
Goossens, G.
zie (ook): Bechtold, J.
109	Gou, de
Nederlands Patriciaat/ door (mr. dr.) de Gou.- 's Gravenhage: Centraal Bureau voor
	Genealogie, (?)
	bevat beschrijving van familie Houba
Graatsma, Stefan
zie ook: Waarsenburg, Hans van de
Graatsma, William
zie ook: Waarsenburg, Hans van de
110	Greef, Emmy de
Geagte burgemeester/ samengest. door Emmy de Greef.- Tegelen: Stichting
	Welzijn, 1994.- 184 p.- met ill.
?111       Grün, Anselm
Treue auf dem Weg; Der Weg der Helena Stollenwerk 1852-1900/ door Anselm
	Grün.- Steyl.- s.n.,(.).- 116 p.		
Hagens, Gerrit
zie (ook): Kolster, Piet
112	Haimon, Paul en Jacques Schreurs
	Passiespelen Tegelen/ samengest. door Paul Haimon en Jacques Schreurs.Tegelen:
	Passiespelen, 1950.- 40 p.- met foto's
113	Halfens, René
GS wees verstandig; laat Tegelen zelfstandig; zelfstandigheid: een groot goed/ door
	R. Halfens; mmv. F. Dambacher, Fr. Oehlen, E. Siebgens-Denessen et al.-
	Tegelen: Burgercomité Tegelen zelfstandige gemeente, 1991.- 25 p.- met foto's
114	Hammen, T. van der
A contribution to the Paleobotany of the Tiglien/ door T. van der Hammen.-
	Leiden: Rijksmuseum voor geologie en mineralogie, 1951.- 9 p.met ill.
	Overdruk uit Geologie en Mijnbouw no 7; juli 1951
115	Handboogschutterij
Handboogschutterij de Batavieren 1906-1986.- Tegelen: De Batavieren, 1986
?116	Hartwich, Richard
P.Arnold Janssen und P.Josef Freinademetz: Briefwechsel 1904-1907/ door
	Richard Hartwich.- Nettetal: Steyler Verlag, (..).- 266 p.
117	Heeger, Henk
Aanpak van de wijk Alland in Tegelen/ door Henk Heeger mmv. Bart van Opstal.-
	Delft: Delftse Universitaire Pers, 1990.- 105 p.- met foto's
118	Heide, Hermann auf der
Die Missionsgenossenschaft von Steyl in den Jahren 1875-1900; im Jubeljahr
	1900/ door Hermann auf der Heide.- Tegelen: SVD, 1900.- 607 p.
119	Heines, Frans
Pater Arnold Janssen en de missiecongregatie van het Goddelijk Woord;
	jubileumuitgave van het Missiehuis te Uden 1911-1936; naar de meer uitgebreide
	uitgave van Hermann Fischer SVD/ bew. door Frans Heines.Uden: Missiehuis St.
	Willibrordus, 1936.- 187 p.
120	Hendriks, J.G.A. en W. van Mulken
	Aanvulling op de inventaris van de archieven der gemeente Tegelen/ samengest.
	door J.G.A. Hendriks mmv. W. van Mulken.- Maastricht: Provinciale Inspectie der
	Archieven in Limburg, 1991.- 28 p.
121	Het
Het kan ook anders; standpunt ten aanzien van de voorgenomen plannen van
	Gedeputeerde Staten van Limburg tot gemeentelijke herindeling van Noorden
	Midden Limburg/ door het gemeentebestuur van Tegelen en TwijnstraGudde NV
	Management Consultants.- Tegelen: gemeente Tegelen, 1986.- 46 p.- met foto's en
	krt.
Hielkema, Tim
zie (ook): Spapens, Paul
122	Hoek, R. van der en A. Bogers
	Noord-Limburgse Maasveren (uitgave van Gewest Noord Limburg. verschijnt mei
	1997)
123	Hoek Ostende, Lars W. van den
Tegelen; ons land 2 miljoen jaar geleden/ door Lars W. van den Hoek Ostende.-
	Haarlem: Teylers Museum, 1990.- 48 p.- met foto's
124	Hölzer, Gabriele
Helena Stollenwerk; haar grenzen voorbij; moederstichteres van de Missiezusters
	van Steyl 1852-1900/ door Gabriele Hölzer.- Steyl: Missiedrukkerij, 1995.- 40 p.
125	Hölzer, Gabriele en Annemarie Reisch
	Steyler Missionsschwestern; Dienerinnen des Heiligen Geistes/ door Gabriele
	Hölzer en Annemarie Reisch.- Tegelen: SVD, (?).-. 64 p.
126	Holthuysen, Coen
Hoe het schietterrein zijn naam kreeg/ samengest. door Coen Holthuysen.Tegelen:
	Gezamenlijke schutterijen, 1981.- 14 p.- met foto's
127	Hopster, Heinrich en Paul Langer
	Arnold Janssen; ein Apostel unser Zeit/ door Heinrich Hopster: bew. door Paul
	Langer.- Sankt Augustin: Steyler Verlag, 1983.- 37 p.
Hopster, Heinrich
zie ook: Kuyle, Albert
	zie ook: Miss, Otto
128	Houba, Maurice
1977-1987; ellef jaor Oelesrevue Tegelen; ein seleksie oet alle publisiteitssjtökke
	en recensies door al die jaore haer/ samengest. door Maurice Houba.- Tegelen:
	Oeles, 1987.- 93 p.
Houba, Maurice
zie ook: Vriendenkring
129	Houba, Sef, Herm Gommans en Jeu Rijvers
	75; 1918-1993; Loterij Vereniging de Toekomst/ door Sef Houba, Herm Gommans
	en Jeu Rijvers.- Tegelen: de Toekomst, 1993.- 24 p.- met foto's
130	Houx, Herman
Van openluchtspelen tot Passiespel 1927-1952/ samengest. door Herman Houx.-
	Tegelen: Passiespelen, 1952.- 68 p.
131	Houx, J.H., A.M. Jacobs en P.P. Lücker
	Tegels dialek; uiteenzetting over de klankleer, spraakkunst en woordenschat van
	het dialect van Tegelen/ samengest. door J.H. Houx, A.M. Jacobs en P.P. Lücker.-
	Tegelen: (s.n.), 1968.- 235 p.- met ill.
Hovens, Elly
zie (ook): Landgoed
132	Hovens, Hub.
RK Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruikersvereeniging de Volharding te
	Tegelen; jubileumboek ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan der
	vereeniging 1908-1933/ samengest. door Hub. Hovens.Tegelen: De Volharding,
	1933.- 28 p.- met foto's
133	Hovens, Trinette
De Witte; Hovens & Co Tegelen Holland; Puccini/ door Trinette Hovens.-Den
	Haag: Hovens, 1996.- 68 p.- met foto's.
134	Huibers, Bert
Industrialisering en Katholieke Arbeidersbeweging in Tegelen 1880-1940; Tegelen
	gezien tegen de achtergrond van de landelijke ontwikkeling/ door Bert Huibers.- 	
	Nijmegen: Huibers, 1983.- 183 p.
135	Huys, Boy en Jan Lamers
	Bouwers van de maatschappij; 75 jaar Bouw- en Houtbond in Tegelen 1917-1992/
	door Boy Huys en Jan Lamers.- Tegelen: Bouw- en Houtbond, 1992.- 58 p.- met
	foto's
136	Huys, L.M., N. Berben en J. Sanders
	Leonidas 1926-1951; tgv. 25-jarig bestaan Gymnastiekvereniging Leonida/
	samengest. door L.M. Huys i.o.m. N. Berben en J. Sanders.- Tegelen: Leonidas,
	1951
137	Huys, L.M.
RKVV Tiglieja 30 jaar; uitgegeven tgv. het 30-jarig bestaan van de
	voetbalvereniging Tiglieja/ samengest. door L.M. Huys.- Tegelen: Tiglieja, 1955
	Huys, L.M.
	zie ook: Jacobs, Piet
?138	In
In beeld; Beelden en monumenten in Beesel, Belfeld, Reuver en Tegelen/ eindred.
	Hein Jacobs, Martin van de Munckhof en Peter Winkels.- s.l.: Rabobank Beesel
	Belfeld Reuver Tegelen, 1998.- ± 25 p.- met foto’s en krt.
139	Ingwersen, A.
Schoonheid in stenen/ door A. Ingwersen.- Amsterdam: Nederlandse
	Verblendsteenfabrikanten, 1950.- 69 p.
	Jacobs, A.M.
	zie (ook): Houx, J.H.
140	Jacobs, Ant. (Toën van de Lings)
	Tegelse vertellinge; portrette-historische sjetse-mingelin in 't Tegels dialek/ door
	Ant. Jacobs (Toën van de Lings); gecall. door Harry Jacobs.- Tegelen: Jacobs,
	1993.- 125 p.
141	Jacobs, A.P.J.
Caspar J.H. Franssen; 1860-1932; architect te Roermond, Hoensbroek/ door A.P.J.
	Jacobs.- s.l.:Jacobs, 1990.
Jacobs, G.
zie (ook): Janssen, M.
Jacobs, Harry
zie (ook): Jacobs, Ant.
Jacobs, Hein
zie (ook): In
142	Jacobs, Piet en L.M. Huys
	KAB Tegelen 1904-1954/ samengest. door Piet Jacobs en L.M. Huys.Tegelen:
	KAB, 1954.- 83 p.
143	Jans, Henrica
150 Jaar Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid/ door Henrica Jans.-
	Tegelen: Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid, 1992.- 52 p.- met foto's
144	Jans, R.
Huize Elka; een huis met geschiedenis/ door R. Jans.- Tegelen: Heemkundige
	Kring, 1988.- 31 p.
145	Janssen, Justinus
St. Fransiscus Openluchtspel/ door Justinus Janssen.- (s.l.): (s.n.), 1927
146	Janssen, M., G. Jacobs en L. Wilbers
	25 Jaar harmonie Eendracht 1937-1962/ samengest. door M. Janssen, G. Jacobs, L.
	Wilbers et al.- Tegelen: Eendracht, 1962.- 50 p.- met foto's
147	Janssen, Th. H.P.M.
Inventarisatie der archieven van de parochie van de H. Martinus te Tegelen 
	1546-1968/ door Th.H.P.M. Janssen.- Roermond: Janssen, 1981.22 p.
148	Jong, Wim de, Ida Kuiper en Des Sadhoeram
	Projekt multi-etnisch Samenleven; Tegelen september 1983-mei 1984/ door Wim
	de Jong, Ida Kuiper en Des Sadhoeram.- Utrecht: (s.n.), 1984.- 51 ·p.
149	Jongeren
Jongeren Sociëteit Steyl 20 jaar; jubileumboekje met feestprogramma 28 en 29
	april 1984.- 13 p.- met foto's
150	Joosten, Herman
Een halve eeuw H. Hartparochie 1932-1982/ door Herman Joosten.- Tegelen: H.
	Hartparochie, 1982.- 104 p.- met foto's
	uitgeg. bgv. het 50-jarig bestaan van de parochie van het H. Hart van Jezus te
	Tegelen
Joosten, Herman
zie ook: Bloemlezing
	zie ook: Openbare
151	Josef, P., Gabriele, Ortrud, Jean Retailleau
	Arnold Janssen; seine Mission; unsere Mission/ door P. Josef, (Zr.) Gabriele en
	Ortrud; met tek. van Jean Retailleau.- Torino: Edition Sadifa, 1984.- 64 p.- met ill.
152	Jubileumkrant
Jubileumkrant; harmonie Voorwaarts 75 jaar; harmonie Voorwaarts schreef
	geschiedenis in Tegelen.- Tegelen: Voorwaarts, 1975.- 50 p.- met foto's
153	Jubileumnummer
Jubileumnummer Tigila-nieuws; uitgeg. bgv. het 20-jarig bestaan van de RKVV
	Tiglia.- Tegelen: Tiglia, 1945.- 12 p.
154	Juventus
Juventus 40 jaar; tgv. 8e lustrum der KJSB Juventus -Tegelen: Juventus, 1969
155	Kasbauer, Sixta
Ein Mensch unter Gottes Meissel; Arnold Janssen Gründer des Steyler
	Missionswerkes/ door Sixta Kasbauer.- Steyl: Steyler Verlag, 1959.1959.- 379 p.
Kemenade, Kees van
zie (ook): Spapens, Paul
156	Kersten, Joyce
Politiek racisme in Tegelen; een beleidsvoorbereidend onderzoek naar
	determinanten van extreem-rechtse attitudes in de gemeente Tegelen/ door Joyce
	Kersten.- Tegelen.-gemeente Tegelen, 1995.- 60 p.
Kessels, S.
zie (ook): Cremers, A.
Killaars, Piet
zie (ook): Waartsenburg, Hans van de
Kipper, H.
zie (ook): Cornet, M.
157	KJM
KJM 40 jaar; bgv. 40-jarig bestaan van de Katholieke Jongeren uit de
	Middengroepen 1930-1970.- Tegelen: KJM, 1970.- 66 p.
158	Klöppel
De klöppel; 1933-40 jaar-1973.- Tegelen: Tegelse Hockey Club, 1973.- 24 p.
159	Klomp, R.G.
Tramlijn Venlo-Tegelen-Steyl 1888-1918/ door R.G. Klomp.- Venlo: Dagblad
	voor Noord Limburg, 1988.- 72 p.
160	Knienspiep
jubileumboekje (geen nadere gegevens bekend)
161	Kniest, J.
Stageverslag; Inventarisatie en probleemoplossingen van de looproutes in de
	gemeente Tegelen/ door J. Kniest.- Tegelen: (s.n.), 1983.- 58 p.
162	Knippen-Breitenberg, Rudolf
Ein Narr des Glücks; ein Bettler Namenlos/ door Rudolf Knippen-Breitenberg.-
	Kempen (BRD): Thomas, 1965
Koch, M.
zie (ook): Schreurs, Jac.
163	Kolster, P.C.
40 Jaar SC Irene veteranen; uitgegeven bgv. 40-jarig bestaan van SC Irenen
	veteranen/ door P.C. Kolster.- Tegelen: Irenen 1989
164	Kolster, Piet
Jubileumboek; scouting Tichlouw 1936-1986/ door Piet Kolster.- Tegelen:
	Tichlouw, 1986.- 25 p.- met foto's
165	Kolster, Piet
Vastelaovend Oppe Hei !!; bgv. 3 x 11 jaor VV. de Boereraod/ door Piet Kolster.-
	Tegelen: Boereraod, 1987.- 49 p.
Kolster, Piet
zie ook: Bree, Suzanne van
	zie ook: Coopmans, Sjeng
	zie ook: Kruchten, Hans van
166	Kolster, Piet, Gerrit Hagens en Nic. Goossens
	Sportclub Irene 75; jubileum-uitgave/ door Piet Kolster, Gerrit Hagens en Nic.
	Goossens.- Tegelen: Irene, 1983.- 60 p.- met foto's
167	Kolster, Piet C.
50 Jaar harmonie Eendracht 1937-1987/ door Piet C. Kolster.- Tegelen: Eendracht,
	1987.- 80 p.- met foto's
168	Kolster, Piet C.
75 Jaar Tegels Symphonie Orkest 1910-1985/ samengest. door Piet C. Kolster en
	het dagelijks bestuur TSO.- Tegelen: TSO, 1985.- 48 p.- met foto's
169	Koopmans, Chr. en G. Siebgens
	Jubileumboek; 125 jaar 1853-1978 Koninklijke harmonie St. Cecilia / samengest.
	door Chr. Koopmans en G. Siebgens.- Tegelen: St. Cecilia, 1978.- 48 p.- met foto's
?170	Kraus, Johann
Die Kirchen und Andachtsstätten in St. Michael zu Steyl.- Rome, 1980
171	Kraus, Johann
Kerken en oratoria van het St. Michaelsklooster te Steyl/ door Johann Kraus; vert.
	door P.J.W. Poeth.- Tegelen: Heemkundige Kring, 1985
Kraus, Johann
zie ook: Miss, Otto
172	Kroniek
Kroniek Zusters van Onze Lieve Vrouw Tegelen 1891-1991; sinds 1925
	provinciaalhuis van de Nederlandse Provincie Regina Virginum; Dei Gloria Mariae
	Honor.- Tegelen: O.L. Vrouw, 1991.- 391 p.
173	Kruchten, Hans van en Piet Kolster
	van veldwacht tot basispolitiezorg/ samengest. door Hans van Kruchten en Piet
	Kolster.- Tegelen: gemeente Tegelen/Politieregio Limburg Noord, 1993.- 38 p.-
	met foto's
Kuiper, Ida
zie (ook): Jong, Wim de	
Kurstjens, Willem
zie (ook): Butti, Angela
174	Kuyle, Albert en Heinrich Hopster
	Arnold Janssen; Rufer des Göttlichen Wortes/ door Albert Kuyle en Heinrich
	Hopster.- Steyl: Missiedrukkerij, 1969.- 237 p.
175	Kuyle, Albert en Mathias Tissen
	Heraut van het woord; een levensschets van dienaar Arnold Janssen, stichter der
	Missiecongregatie van het Goddelijk Woord/ door Albert Kuyle en Mathias
	Tissen.- Overijse (B): Boekhandel van het Missiehuis Overijse, 156.- 171 p.
Kuijpers, R.
zie (ook): Weerdt, F. van
176	Kwartetvereniging
Kwartetvereniging Animo Steyl 1933-1983; bgv. 50-jarig bestaan Animo.0egelen:
	Animo, 1983
Lamberts, Albert
zie (ook): Schreurs, Jacques
Lamers, Jan
zie (ook): Huys, Boy
177	Lammers, M.H.W. en E.M.J. van der Meer
	Grondwatermodellering Tegelen-Belfeld; hydrologische gevolgen van de
	groeve-uitbreiding op het hoogterras van Tegelen-Belfeld voor de kwelsituatie aan
	de voet van de steilrand/ door M.H.W. Lammers en E.M.J. van der Meer.- Utrecht:
	Wetenschapswinkel Biologie. 1993.- 28p.- met ill.
178	Landgoed
Landgoed Holtmühle; natuur-gidsen-cursus 1980-1982 natuurreservaat de
	Holtmühle/ samengest. door Til Achten, Harry Bovendeerd, Elly Hovens et al.-
	Tegelen: IVN, 1982.- 93 p.- met tek.
Langer, Paul
zie (ook): Hopster, Heinrich
?179	Langsten
De langsten daag 1999; verzameling krante-artikelen gedurende 1998-1999.-
	Tegelen: Langsten Daag, 1999.-15 p.
180	Leewrik Nieborg, T.
Het plan Leewrik: toekomstige bestemming kasteel de Holtmuhle/ door T. Leewrik
	Nieborg.- Tegelen: VVD afdeling Tegelen, 1986.- 11 p.- met foto's
181	Leipsig, Marc van
Beleidsvormingsanalyse in Tegelen; een studie naar beleidsvormingsanalyse en
	stadsvernieuwing in Tegelen/ door Marc van Leipsig.- Amsterdam:vakgroep
	Politicologie en Bestuurskunde, 1991.- 59 p.- met ill.
Lerschen, Rene
zie (ook): Limburgs
?182	Lier, Marcel van en Suzanne Neervoort
	50 jaar St. Josephparochie Tegelen 1949-1999/ door Marcel van Lier en Suzanne
	Neervoort met foto’s van Jeu Lücker- Tegelen: St. Josephparochie, 1999.- 24 p.-
	met foto’s
Lier, Marcel van
zie ook: Bree, Suzanne van
183	Limburgs
Limburgs Theater Improvisatie Festival; 4 theaterstukken ontstaan door
	improvisatie w.o. het Tegels Toneel met Letit regie Rene Lerschen.(s.l.): s.n.),
	1982.- 51 p.
Lings, Toën van de
zie: Jacobs, Ant.
Linssen, H.
zie (ook): Mosa-iek
Lommen, Pierre
zie (ook): Eijkens, A.M.
	zie (ook): Oehlen, Frans
184	Lücker, B.
Juventus 1929-1954; gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de RK
	Jongstudentenbeweging Juventus/ door B. Lücker.- Tegelen: Juventus, 1954.- 24 p.
Lücker, Jeu
zie (ook): Lier, Marcel van
185	Lücker, M.
Puzzelen met de stedebouwkundige invulling van een gebied in de stadsrand; het
	ontwikkelen van een visie voor een gebied gelegen in zowel de stadsrand van de
	gemeente Tegelen als de stadsrand van het stedelijk gebied van Venlo/ door M.
	Lücker.- Tilburg: Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, 1993.- 41 p.-
	met krt. en ill.
Lücker, P.P.
zie (ook): Houx, J.H.
Lücker, Pau
zie (ook): Voetbalvereniging
Luijten, Jac
zie (ook): Animo
186	Magdala
In dienst van de liefde; levensbeschrijving van Eerw. moeder Maria (Helena
	Stollenwerk) en Eerw. moeder Jozefa (Hendrina Stenmanns)/ door (Zr) Magdala.-
	Tegelen: Missiehuis, 1938.- 189 p.
Mankau, Bernward
zie (ook): Eilers, Franz-Jozef
187	Maria Willibrord
Haar rustige gang; groei en geest van de congregatie der zusters van Onze Lieve
	Vrouw in haar eerste honderd jaren 1850-1950/ door (Zr.) Maria Willibrord -
	Roermond: Romen, 1957.- 570 p.
Martens, J.
zie (ook): Meddens, J.
188	Meddens, J. en J. Martens
	Probleemgezinnen in Tegelen/ door J. Meddens en J. Martens.- Roermond:
	Provinciaal Opbouworgaan Limburg, 1962.-23 p.
Meer, E.M.J. van der
zie (ook): Lammers, M.H.W.
Meijer, T.
zie (ook): Freudenthal, M.
189	Met
Met beide benen op de grond staan..bij het zoeken naar nieuwe bestuursvormen/
	door het gemeentebestuur van Tegelen; met tek. van Ciano Siewert.- Tegelen:
	gemeente Tegelen, 1971.- 32 p.- met tek.
190	Metsemakers, A.J.H.
De Holtmühle-van kasteel naar chateau/ door A.J.H. Metsemakers.Tegelen:
	gemeente Tegelen, 1993.- 28 p.
	uitgegeven tgv. gereedkomen van het Holtmühlecomplex april 1993
191	Metsemakers, A.J.H.
Vijftig jaar Oranje-comité 1938-1988/ samengest. door A.J.H. Metsemakers.-
	Tegelen: gemeente Tegelen, 1988.- 14 p.
Meulen, A.J. van der
zie (ook): Freudenthal, M.
192	Michels, M.Hub.H.
Genealogie der familie Franssen Tegelen van 1651/ door M.Hub.H. Michels.-
	Tegelen: Franssen, (?).- 117 p.
193	Michels, M.Hub.H. en E.G. Franssen
	Genealogie der familie Franssen van 1651 tot 1914/ door M.Hub.H. Michels ;
	bijgew. door E.G. Franssen.- Tegelen: Franssen, 1975.- 103 p.
194	Michiels, Martin A.
Tegelen in oude ansichten/ door Martin A. Michiels.- Zaltbommel: Europese
	Bibliotheek, 1997.-,
195	Miss, Otto, Heinrich Hopster en Johann Kraus
	Steyl; zur Geschichte von St. Michael/ samengest. door Otto Miss, Heinrich
	Hopster en Johann Kraus.- Rome: Apud Collegium Verbi Divini, 1980.- 167 p.
196	Missionsgenossenschaft
Die Missionsgenossenschaft von Steyl; ein Bilder der ersten 25 Jahre ihres
	Bestehens; jubiläumsausgabe zum 8.September 1900.- Steyl: Missiedrukkerij,
	1900.- 607 p.- met foto's
Mooi, Ron
zie (ook): Dings, Marcel
Moonen, J.
zie (ook): Rongen, Hiëronymus
197	Mosa-iek
Mosa-iek van een halve eeuw zwemmen en waterpolo; 50 jaar Mosa-Regio/
	samengest. door B. van Nieuwenhuizen, H. Linssen, H. van Schaffelaar et al.-
	Venlo: Mosa-Regio, 1984.- 95 p.- met foto's
198	Moubis, F.A.J.M.
De geschiedenis van de St. Raphaelstichting en de St. Josephstichting/ door
	F.A.J.M. Moubis.- Eindhoven: Moubis, 1991.- 17 p.- met foto's en ill.
?199	Müllejans, Rita
Klöster im Kulturkampf; die Ansiedlung katholischer Orden und Kongregationen
	aus dem Rheinland und ihre Klosterneubauten im belgisch-niederländischen
	Grenzraum infolgen des preussischen Kulturkampfes/ door Rita Müllejans.-
	Aachen: Einhard, 1992.- 325 p.
200	Mulken, W. van
Tegelen; inventaris van de archieven der gemeente Tegelen/ samengest. door W.
	van Mulken.- Tegelen: gemeente Tegelen, 1974.- 169 p.- met foto's
Mulken, W. van
zie ook: Hendriks, J.G.A.
Munckhof, Martin van de
zie (ook): In
Neervoort, Suzanne
zie (ook): Lier, Marcel van
201	Neusz Perboyre, S.
Die Steyler Missionsschwestern Dienerinnen des Heiligen Geistes/ door S. Neusz
	Perboyre.- (s.l.): (s.n.), 1914
Nieuwenhuizen, B. van
zie (ook):Mosa-iek
202	Noten, S.M.J. en R.H.M. Denessen
	Sint Martinuskerk Tegelen; beknopte beschrijving van kerk en interieur/
	samengest. door S.M.J. Noten en R.H.M. Denessen.- Tegelen: Parochie St.
	Martinus, 1987.- 12 p.
	uitgegeven bgv. Kerkepad 1987
203	Noten, Sybilla M.J.
Jubileumboek ter gelegenheid van 475 jaar St. Anthonius Tegelen/ samengest. door
	Sybilla M.J. Noten (et al.).- Tegelen: St. Anthonius, 1986.- 80 p.- met foto's
204	NUHA
NUHA Inwoner adresboek voor Tegelen 1970-1971.- Amsterdam: NUHA, 1970.ca
	100 p.- met foto's
205	Oehlen, F.J.T.
De harde taal der feiten; Tegelen in de granatentijd/ door F.J.T. Oehlen.-Tegelen:
	Comité Herdenking 50 jaar bevrijding Tegelen, 1995.- 47 p.- met foto's
	bgv. de 50e verjaardag van de bevrijding van Tegelen op 1 maart 1995
206	Oehlen, Frans
Tegelen (uitge)beeld/ door Frans Oehlen; met foto's van Frans Oehlen jr.,Pierre
	Lommen en Peter de Ronde.- Tegelen: Heemkundige Kring, 1993.113 p.- met
	foto's
207	Oehlen, Frans, Frans Dambacher en Dre Schouwenberg
	Israel-toernee van Zangvereniging Vriendenkring Steyl; 11-20 oktober 1979/
	samengest. door Frans Oehlen, Frans Dambacher en Dré Schouwenberg.- Tegelen:
	Vriendenkring, 1980
Oehlen, Frans
zie ook: Halfens, René
	zie ook: Openbare
	zie ook: Vriendenkring
Oehlen jr., Frans
zie (ook): Oehlen, Frans
Oehlen, Jan
zie ook: Bree, Suzanne van
	zie ook: Schreurs, Jacques
Oehlen, Jeu
zie (ook): Ververs, Karel
208	Oehlen, W.L.M.
Romeinse vondsten uit Tegelen en Venlo/ door W.L.M. Oehlen.- Nijmegen:
	Oehlen, 1971
209	Officieel
Officieel adresboek der gemeenten Venlo, Tegelen en Maasbree met
	brancheregister en plattegrondskaart.- Eindhoven: Schröder en Co, 1932.148 p.-
	met krt.
210	Officiële
Officiële feestgids van de groote internationale muziekfeesten op 7, 21 en 28 juni
	1925 in de Doolhof van St. Annahof ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der
	harmonie Voorwaarts.- Tegelen: Voorwaarts, 1925.127 p.
211	Officiële
Officiële gids voor de gemeente Tegelen/ samengest. door de afdeling Algemene
	Zaken, gemeentesecretarie Tegelen.- Eindhoven: Suurlands Vademecum, 1980.- 84
	p.- met foto's. heruitgegeven in 1982, 1986, 1990, 1992, 1994 en 1996
Oijen, H.
zie (ook): Weerdt, F. van
212	Onderzoek
Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo, Blerick, Tegelen en
	Zwijndrecht e.o.: statistiek over het jaar 1956 en begroting voor het jaar 1957.- 's
	Gravenhage: LEI, 1958.- 62 p.- met ill.
	(Landbouw Economisch Instituut: afdeling Tuinbouw; 307)
213	Op het Veld-Orval, H.
Wat Tienke zoë-al beejein haet gedich; beej gelaegenheid van d'n tachtigste
	verjaordag van ôs mam; gedichjes-leedjes-vastelaoves-sjlagers/ door H. Op het
	Veld-Orval.Tegelen: Op het Veld, (?).- 68 p.
Op het Veld-Orval, Tienke
zie ook: Bloemlezing
214	Openbare
Openbare bibliotheek Tegelen 1939-1989/ door F. Oehlen, Th. Peters, H. Joosten
	et al.- Tegelen: Openbare Bibliotheek, 1989.- 32 p.- met foto's
Opstal, Bart van
zie (ook): Heeger, Henk
Ortrud
zie (ook): Josef, P.
215	Os
Os Tegele 1/ door de Heemkundige Kring.- Tegelen: Heemkundige Kring, 1982.-
	288 p.
216	Oud
Oud Limburgs Schuttersfeest; programmaboekje van het op 4 juli 1965 in Tegelen
	gehouden Oud Limburgs Schuttersfeest georganiseerd door schutterij St. Hubertus
	Tegelen.- Tegelen: St. Hubertus, 1965.- 146 p.
217	Oud
Oud Limburgs Schuttersfeest; programmaboekje van het 2 juli 1967 in Tegelen
	gehouden O.L.S.; georganiseerd door schutterij St. Hubertus.Tegelen: St.
	Hubertus, 1967.- 130 p.
?218	PDV
PDV De Verenigde Liefhebbers Tegelen 75; 1923-1998.- Tegelen: PDV De
	Verenigde Liefhebbers, 1998.- 42 p.- met foto’s
219	PDV
PDV Tegelen 40 jaar 1948-1988.- Tegelen: PDV, 1988.- 25 p.
220	Peeters, G.
Chronologische beschrijving van Tegelen; benevens aanteekeningen over Belfeld
	en Steyl/ door G. Peeters.- Roermond: Romem, 1876.- 109 p.
Peeters, G.
zie ook: Canoy, P.M.
221	Penning de Vries, P.
Moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament/ door P. Penning de Vries.Tegelen:
	Oude Munt, 1976
222	Peters, Piet
Van St. Fransiscusspel en Passiespel; over ontstaan en ontwikkeling der Tegelse
	Passiespelen/ door Piet Peters.- Tegelen: Passiespelen, 1950.36 p.
Peters, Th.
zie (ook): Openbare
223	Plazinsky, Edmund
Es begann an der Maas; 100 Jahre Steyler Missionare/ door Edmund Plazinsky.-
	Sankt Augustin: Steyler Verlag, 1975
Plazinsky, Edmund
zie ook: Driessen, Th.
224	Poejakke
Poejakke in Tegelen; over industrie en arbeidersleven in Tegelen 1850-1940;
	gedenkboek tgv. de gelijknamige expositie 30.9-13-10 1983 in K.C. de Haandert.-
	Tegelen: K.C. de Haandert, 1983.- 40 p.
Poell, A.F.J.
zie (ook): ARKA
225	Poeth, Harry
Ned. Fabriek voor Moderne Molenbouw en Machinefabriek W. Poeth en Zn;
	cursus voor het Maalderijbedrijf/ door Harry Poeth.- Tegelen: Poeth, 1935.- 125 p.-
	met ill.
?226	Poeth, Hein
Tegelen back to the 60’s/ door Hein Poeth.- Tegelen: Poeth, 1998.- 27 p.
227	Poeth, P.J.W.
De congregatie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid; ontstaan; groei:
	activiteiten/ door P.J.W. Poeth.- Tegelen: Poeth, 1989.- 23 p.- met ill.
228	Poeth, P.J.W.
Machinefabriek W. Poeth en Zonen BV Tegelen 1921-1993/ door P.J.W. Poeth.-
	Tegelen: Poeth, 1993.- 498 p.- met ill.
229	Poeth, P.J.W.
Os Tegele 1993-1994/ door P.J.W. Poeth.- Tegelen: Poeth, 1993.- 300 p.
230	Poeth, P.J.W.
Poeth-Peuten; een genealogisch onderzoek/ door P.J.W. Poeth.- Tegelen: Poeth,
	1975.- 223 p.
231	Poeth, P.J.W.
Een studie over de verschuiving der continenten en de Venloer Scholle en de Grote
	Afrikaanse Slenk/ door P.J.W. Poeth.- Tegelen: Poeth, 1997.-
	18 p.- met ill.
232	Poeth, P.J.W.
Van Tekenschool St. Eligius en Handelsavondschool naar Stichting
	Nijverheidsonderwijs van 1938-1978; beknopt overzicht van het technisch
	onderwijs en het handelsonderwijs in Tegelen/ door P.J.W. Poeth.Tegelen: LTS,
	1978.- 38 p.
233	Poeth, P.J.W.
Zij kwamen en gingen; 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in
	de Tweede Wereldoorlog; balans over de jaren 1945-1985.Tegelen: Poeth, 1985.-
	224 p.
234	Poeth, P.J.W.
75 Jaar Poeth Machine- en installatiebouw 1921-1996/ door P.J.W. Poeth.Tegelen:
	Poeth, 1996.- 509 p.- met ill.
Poeth, P.J.W.
zie ook: Kraus, Johann
Pol, Paul van de
zie (ook): Giesberts, Heini
?235	Polmans, Joh.
Historisch erfgeod in het Steylerveld:transformatie van St.Josephklooster tot Park
	Waterloo/ door Joh.Polmans.- Tegelen: TBV, 1996.- 8 p.
236	Postel, A.
Een moederleven/ door A. Postel.- Tegelen: Trappistenklooster, 1932 .34 p.- met
	foto's
237	Pothof, M.J.
Geschiedkundige informatie over het kasteel Holtmühle te Tegelen/ verz. door M.J.
	Pothof.- Delft: Pothof, (?)
238	Pothof, M.J.
Kasteel Holtmühle te Tegelen; gebruiksmogelijkheden (algemene problematiek) als
	basis voor een verantwoord restauratieplan als afstudeerwerk/ door M.J. Pothof.-
	Delft: TH Delft, afdeling Bouwkunde, 1978.- 51 p.
Probst, Pierre
zie (ook): Voetbalvereniging
239	Programma
Programma 10 jarig bestaansfeest Trommel- en Fluiterkorps Steyl '61; 29, 30 en 31
	mei 1971.- Tegelen: Steyl '61, 1971.- 12 p.- met foto's
240	Programma
Programma van het eerste Kajotters-congres van de Diocesane Bond der K.A.J. in
	het Bisdom Roermond op 7 juli 1946 te Tegelen in het Openluchttheater van de
	Stichting Passiespelen; tevens tekstboekje van het passiespel.- (s.l.): (s.n.), 1946.-
	132 p.
	Bevat Van Gabbatha naar Golgotha: passiespel/ door Jac. Schreurs
?241	Programmaboekje
Programmaboekje jubileumfeest 750 jaar gezamenlijke schutterijen Tegelen i.s.m.
	Winkeliersvereniging Tegelen.- Tegelen: gezamenlijke schutterijen, 1998.- 12 p.-
	met foto’s
242	Raeskin, M.
Oorlogsjaren; helpers en helpsters Tegelse Rode Kruis/ door M. Raeskin.Tegelen:
	(s.n.), (?),.... p.
	Opgenomen in uitgave P.J.W. Poeth: Zij kwamen en gingen.
243	Ramakers, J.
Zangvereniging Vriendenkring Steyl; 1883-1958/ samengest. door J. Ramakers.-
	Tegelen: Vriendenkring, 1957.- 26 p.- met foto's
244	Rambout, Jan
1 Maart 1945 bevrijdingsdag van Tegelen; impressies van de bevrijdingsperiode
	november 1944-maart 1945/ door Jan Rambout.- Tegelen: Heemkundige Kring,
	1995.- 33 p.- met foto's
245	Reid, Cl. en E.M. Reid
	The fossil flora of Tegelen-sur-Meuse near Venlo in the Province of Limburg/ door
	Cl.Reid en E.M. Reid.- (s.l.): (s.n.), 1907
246	Reid, Cl. en E.M. Reid
	Investigations of the pliocene flora of Tegelen and the fossil plants from Reuver/
	door Cl. Reid en E.M. Reid.- Swalmen/Brunssum: Reid, 1908
Reid, E.M.
zie (ook): Reid, Cl.
247	Reijnders, Peter J.M.
Van van de Vergert tot Vervegaert; een beschrijving van 4 eeuwen
	familiegeschiedenis/ door Peter J.M. Reijnders.- Tilburg: Reijnders, 1982.- 284 p.
Reijs, Jan
zie (ook) Budé´, Frans
Reisch, Annemarie
zie (ook): Hölzer, Gabriele
Relouw, Marieke
zie (ook): Bloemlezing
Retailleau, Jean
zie (ook): Josef, P.
248	Reumer, Jelle Wouter Frans
Ruscinian and Early Pleistocene Soricidae (Insectivora, Mammalia) from Tegelen
	(the Netherlands) and Hungary/ door Jelle Wouter Frans Reumer.(s.l.):(s.n.),
	1983.- 195 p.- met ill.
	Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht
	Ruscinian and Early Pleistocene Soricidae (Insectivora, Mammalia) from Tegelen
	(the Netherlands) and Hungary/ door Jelle Wouter Frans Reumer.Leiden:
	Rijksmuseum voor geologie en mineralogie, 1984.- 173 p.- met ill.
Rijvers, Jeu
zie (ook): Houba, Sef
Ritt, Jo
zie (ook): Smits, Twan
249	Roëd 
	
Roëd dörp; bgv. reünie oud bewoners van de wijk Emmaplein.- Tegelen: Roëd
	dörp, 1991
250	Roessel, Nol van
Steyler Kaetelgerich '83; gebaseerd op een honderd jaar oude traditie wedr dit spel
	in opdracht van Stijlvol Steyl geschreven / door Nol van Roessel.- Tegelen:
	Kaetelaers/Stijlvol Steyl, 1983.- 55 p.-
	gespeeld onder regie van Pierre Driessen op zaterdag 19 november 1983
Roest, Bert
zie (ook): Croonen, Henk
Ronde, Peter de
zie (ook): Cremers, Toon
	zie (ook): Giesberts, Heini
	zie (ook): Oehlen, Frans
251	Rongen, Hieronymus
Monnikenleven; in woord en beeld; gedenkboek van het gouden jubilé van de
	Cisterciënser Abdij Tegelen 1884.1934/ door Hieronymus Rongen; met ill. van J.
	Moonen.- Tegelen: Cisterciënser Abdij, 1934.- 115 p.- met ill.
252	Rongen, Hieronymus
De roep van de stilte; levensfilm van den witten monnik/ door Hieronymus
	Rongen.- Tegelen: Cisterciënser Abdij, 1937.- 220 p.
253	Rongen, Hieronymus
Van schilderspalet tot monnikskap/ door Hieronymus Rongen.- Tegelen:
	Cisterciënser Abdij, 1929.- 103 p.
Rzepkowski, Horst
zie (ook): Schmitz, Jozef
Sadhoeram, Des
zie (ook): Jong, Wim de
Sanders, J.
zie (ook): Huys, L.M.
254	Saris, Frans en Ellen Geerts
	VanHorck/ door Frans Saris en Ellen Geerts; met foto's van Jan Snoek.s.l.: Galerie
	Bonnard, 1993.- 20 p.
Schaffelaar, H. van
zie (ook): Mosa-iek
?255	Schaik, V. Van
Herpetofauna van de Holtmühle: Een onderzoek naar de ecologie van de amfibieën
	en reptielen in  natuurgebied de Holtmühle/ door V. Van Schaik.- Maastricht:
	Natuur Historische Genootschap, 1997
256	Scherm
RK Scherm en Gymnastiekvereeniging Leonidas aangesloten bij den RK Turnbond
	in het bisdom Roermond; vaandelwijdingsfeest op 9 september 1928 in
	samenwerking met de Kon. Harmonie St. Cecilia en het mannenkoor Excelsior;
	groot concert en gymnastiekwedstrijden in den Doolhof Tegelen; aanvang direct na
	den optocht.- Tegelen: Leonidas, 1928.- 25 p.
Schipperus, P.A.
zie (ook): Craandijk, J.
257	Schmitz, Josef, P.J. Fleckner en Horst Rzepkowski
	Steyl 1875-1975; die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes berichtet
	im 100. Jahr ihres Bestehens über ihre Missionsgebiete/ red. Josef Schmitz, P.J.
	Fleckner en Horst Rzepkowski.- Sankt Augustin: Steyler Verlag, 1975.-192 p.
258	Schouwenberg, Andre
Joekskapel de Kaetelaers Steyl 1981-1991; uitgeg. bgv. 10-jarig bestaan van de
	joekskapel de Kaetelaers/ door Andre Schouwenberg.- Tegelen: Kaetelaers, 1991.-
	32 p.
Schouwenberg, Dre
zie ook: Croonen, Henk
	zie ook: Oehlen, Frans
?259	Schreuder, A.
Het groote varken uit de klei van Tegelen/ door A. Schreuder.- (s.l.),(s.n.), 1936	
Schreurs, J.J.M.S.
zie (ook): ARKA
Schreurs, Hans
zie (ook): Giesen, Frank
260	Schreurs, Jacques
Passiespel Tegelen 1975; tekst/ door Jacques Schreurs.- Tegelen: Passiespelen,
	1975.- 81 p.
261	Schreurs, Jacques
Het Passiespel van Tegelen/ door Jacques Schreurs, vrij bew. door de
	tekstwerkgroep van de stichting Passiespelen; met foto's van Jan Oehlen.- Tegelen:
	Passiespelen, 1995.- 55 p.- met foto's
262	Schreurs, Jacques
Van Gabbatha naar Golgotha/ door Jacques Schreurs.- Tegelen: Passiespelen, 1940
	(?)heruitgegeven in 1946, 1950 (met foto's van M. Koch) en 1955 (met foto's en ill.)
263	Schreurs, Jacques
Van Gabbatha naar Golgotha; programmaboekje van de Passiespelen Tegelen met
	volledige tekst/ door Jacques Schreurs.-Tegelen: Passiespelen, 1960.- 137 p.
264	Schreurs, Jacques en Albert Lamberts
	Passiespelen Tegelen/ door Jacques Schreurs; met bijdr. van Albert Lamberts.-
	Venlo: Dagblad voor Noord Limburg, 1985.- 48 p.
Schreurs, Jacques
zie ook: Programma
265	Seelen, Ch.
Afsluiting Raadhuislaan centrumgebied gemeente Tegelen; stageverslag/ door Ch.
	Seelen.- Tilburg: Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, 1989.- ± 50 p.-
	met krt en ill.
266	Serva
Serva Spiritus Sancti; 75 Jahre Steyler Missionsschwestern/ samengest. door
	Dienaressen van de H. Geest.- Wimbren (BRD): Drukkerij H. Geest, 1964
?267	Siebgens, G.W.M.
Schoorsteenbouw in Nederland; gemetselde schoorstenen/ door G.W.M. Siebgens.-
	Heeze: Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden
	van Nederland, 1997
	(p.856-893 is gewijd aan de schoorsteen van het voormalige bedrijf Canoy
	Herfkens aan de Venloseweg)	
Siebgens, G.
zie (ook): Koopmans, Chr.
268	Siebgens, W.
25 Jaar TZBO; Stichting Tegelse Zieken- en Bejaardenomroep 1963 september
	1988/ door W. Siebgens.- Tegelen: TZBO, 1988.- 24 p.- met foto's
Siebgens-Denessen, E.
zie (ook): Halfens, René
Siewert, Ciano
zie (ook): Met
269	Smeets, E.
De etisch-religieuze vorming van het jonge fabrieksmeisje in Limburg: n.a.v. een
	onderzoek ingesteld in Maastricht, Heerlen, Roermond, Tegelen en Bergen/ door E.
	Smeets.- Tilburg: Katholieke Leergangen Tilburg, 1960.-51 p.
	Scriptie Katholieke Leergangen Tilburg
?270	Smeets-Smits, Mieke
Cobra Tegelen + Keramiek/ door Mieke Smeets-Smits.- Tegelen: Smeets, 1998.-
	35 p.-met ill.
271	Smits, Twan en Jo Ritt
Mispeldans; een mistige belevenis verbeeld/ door Twan Smits; met ill. van Jo Ritt.-
	Venlo: van Spijk, 1983.- 50 p.- met ill.
Snoek, Jan
zie (ook): Saris, Frans
272	Spaan, A.
A revision of the deer from Tegelen (province of Limburg, The Netherlands)/door
	A.Spaan.- Leiden: Nationaal Natuurhistorisch Museum, 1992.- 85 p.- met ill.
	(Scripta Geologica; 98)
273	Spapens, Paul en Kees van Kemenade
	De grens gemarkeerd; over grenspalen en grenskantoren aan de landzijde/ door
	Paul Spapens en Kees van Kemenade; met foto's van Tim Hielkema.Hapert: 	
	Kempen Pers, 1992.- 288 p.- met foto's
274	Stadsregio
Stadsregio Venlo; een studie naar de mogelijkheden om de kwaliteit van natuur en
	landschap in de stadsrand van Venlo-Tegelen en het aangrenzende landelijke
	gebied te verbeteren/ door Sim Visser, Philip Bossenbroek, Bavo Beijk et al.-
	Roermond: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1991.- 64 p.- met 	
	krt.
Steeghs, Frans
zie (ook): 50
275	Stenen
De stenen spreken.- Venlo: Canoy-Herfkens Steenfabrieken NV, 1955.- 33 p.-met
	foto's
276	Steyl
Steyl in Wort und Bild.- Tegelen: SVD, 1925.-96 p.- met foto's
277	Stoffels, J.
As ich dink aan vruuger; verhalen in het Tegels dialect wie ut vruuger waar/ door J.
	Stoffels.- Tegelen: (s.n.), 1981.- 127 p.
	uitgegeven bgv. de 85e verjaardag van J. Stoffels
278	Stoffels, Sjeng
Ich ken mich nag good herinnere; vertelsels van Sjeng van den Eike (Sjeng
	Stoffels) euver Tegele en Steyl wie 't vruëger waar/ door Sjeng Stoffels.- Tegelen:
	Komité d'n Eike Tachtig, 1976.- 128 p.
279	Talens, H.
Concept fietspadenplan Tegelen; stageverslag/ door H. Talens.- Tilburg: Nationale
	Verkeersacademie, 1982
280	Tarcisius Passier, P.M.
Vier maanden in de vuurlinie; uit het dagboek van den Chinapater P.M. Tarcisius
	Passier OCR Cisterciënser Abdij Achel; belevenissen in Abdij Tegelen/ door P.M.
	Tarcisius Passier.- Tongerloo: Norbertusdrukkerij, (?),- 61 p.
281	Taris, Toos
Zuster Basildis; novice in de congregatie der Missiezusters Dienaressen van de
	Heilige Geest/ door Toos Taris.- Tegelen: Cistercënser Abdij, 1941.- 131 p.
282	Teeuwen, gebr.
Catalogus van producten van NV Gebr. Teeuwen's Kleiwaren-industrie te Tegelen,
	opgericht 1867.- Tegelen: Teeuwen, (?)
283	Teeuwen, P.J.M.
Uit aarde geschapen; aspecten van bedrijfsbeleid in de keramische nijverheid
	binnen het oude industriegebied van Noord Limburg 1815.1065/ door P.J.M.
	Teeuwen.- Leeuwarden/Mechelen: Eisma, 1991.- 432 p.
284	Teeuwen, Paul
Teeuwen Tegelen; genealogie en bedrijvigheden van een werkzame familie/ door
	Paul Teeuwen.- Tegelen: Teeuwen, 1984 .- 104 p.
285	Tegelen
Tegelen in 1920/ samengest. door de afdeling Voorlichting gemeente Tegelen.-
	Tegelen: gemeente Tegelen, 1989.- 56 p.- met foto's
286	Tegelen
Tegelen in oorlogstijd.- Tegelen: Heemkundige Kring, 1985.- 20 p.
287	Tegelen
Tegelen musiceert-exposeert; feestgids bgv. Tegelen-week gehouden in augustus
	1953 ivm eeuwfeest Kon. Harmonie St. Cecilia.- Tegelen: Cultureel Tegelen,
	1953.- 122 p.
288	Tegelen
Tegelen zelfstandige gemeente/ door het gemeentebestuur van Tegelen.Tegelen:
	gemeente Tegelen, 1985.- 64 p.
289	Tegelener
Tegelener Tonwarenfabrik von Alfred Russel in Tegelen bei Venloo; Specialität in
	Verblend und Profielsteine.- Weert: Smeets, 1905.- 24 p.
290	Tegels
Tegels Toneel 25 jaar.- Tegelen: Tegels Toneel, 1959
291	Tegelse
Tegelse pottenbakkerskunst vroeger en nu.- Venlo: (s.n.), 1970
Tegenbosch. Lambert
	zie (ook): Budé, Frans
292	Tenijto
Tenijto; groote Tegelsche Nijverheidstentoonstelling van zaterdag 24 augustus t/m
	maandag 2 september 1929.- Tegelen: Tenijto, 1929.- 72 p.
Thissen, H.
zie (ook): 2e (Tenijto)
293	Thissen, J.
50 Jaar Tegels Symphonie Orkest 1910-1960/ samengest. door J. Thissen en
	bestuursleden TSO.- Tegelen: TSO, 50 p.- met foto's
Thissen, Jacq
zie (ook): Bartels, J.Th.A.
294	Tiglia
RK Tiglia 25 jaar; uitgeg. bgv. 25-jarig bestaan van de RKVV Tiglia Tegelen.-
	Tegelen: Tiglia, 1950
295	Tiglieja
Tiglieja; 25 jaar veteranen; 27 mei t/m 13 juni 1982.- Tegelen: Tiglieja, 1982.- 50
	p.- met foto's
296	Tillaart, Wilbert van den
Een stadsautoweg; de oplossing voor de verkeersproblematiek in Tegelen?;
	afstudeerscriptie/ door Wilbert van den Tillaart.- Tilburg: Nationale
	Verkeersacademie, 1983.- 61 p.- met krt. met afz. deel bijlagen
Tissen, Mathias
zie (ook): Kuyle, Albert
297	Toetsingsadvies
Toetsingsadvies over de inhoud van het MER uitbreiding stortplaats
	Wambachgroeve te Tegelen/ door de Commissie voor de Milieu-effectrapportage.-
	Utrecht: Commissie voor de Milieu-effectrapportage, 1992.- 16 p.
298	Toneelvereniging
Toneelvereniging Zet Door 50; 1946-1996; Tegelen.- Tegelen: Zet Door, 1996.- 24
	p.- met foto's
?299	Tuinbouw
De tuinbouw in Venlo en Tegelen; stand van zaken en toekomstperspectief/ door
	de werkgroep Selen.- Venlo:Werkgroep Selen, 1977.- 40 p.
?300	Valentijn, Jack
Braakbalanalyse; Een verslag over de voedselsamenstelling van de kerkuil, bosuil,
	ransuil,steenuil, torenvalk, havik, sperwer en buizerd in Tegelen en omstreken
	dmv. braakbalanalyse gedurende de periode van januari 1980 t/m december 1982/
	door Jack Valentijn.- Tegelen: Valentijn, 1982.- 77 p. Met ill.
301	Vancraynest, Stephanus
1884-1909;Vijf en twintig jarig bestaan van het klooster O.L. Vrouw
	Onbevl.Ontvangen der Orde der Hervormde Cisterciënsers (Trappisten) te Tegelen/
	door Stephanus Vancraynest.- Gulpen: Alberts, 1912.- 170 p.met ill.
302	Verbeek, Herman
Aan de beterende hand; 50 jaar ziekenhuis Tegelen/ door Herman Verbeek.-
	Tegelen/Venlo: Ziekenhuis Venlo-Tegelen, 1977.- 75 p.- met foto's
303	Vernieuwd
Een vernieuwd Patronaat.- Tegelen: Patronaat, (?).- 11 p.
304	Verstraelen, Frans J.
Tegelen en Steyl '44/'45; oorlogsbelevenissen van Noordlimburgse mensen in het
	laatste oorlogsjaar/ door Frans J. Verstraelen.- Venlo: Dagblad voor Noord
	Limburg, 1985.- 160 p.- met foto's
305	Verstraelen, Frans en Jules
En wij..wij leven nog; oorlogsbelevenis van Limburgse mensen 1944-1945/ door
	Frans en Jules Verstraelen.- Leiden: Verstraelen, 1985.- 114 p.
306	Vervegaert, K.P.H. en J.H.J. Gommans
	Kerkkoor St. Martinus 1896-1996/ door K.P.H. Vervegaert en J.H.J. Gommans.-
	Tegelen: St. Martinus, 1996.- 41 p.- met foto's
?307	Ververs, Carel
Met zaet al ‘ns get/ door Carel Ververs.- Tegelen: Ververs, 1999
308	Ververs, Carel
Sjprok en sjaores/ door Carel Ververs.- Venlo: van Spijk, 1994.- 126 p.met ill.
309	Ververs, Carel
Versjtot geej mich nag; 't laeve in Tegele in de dertiger jaore/ door Karel Ververs;
	met tek. van Jeu Oehlen.- Tegelen: Heemkundige Kring, 1992.- 157 p.- met tek.
Visschers, Piet
zie (ook): Budé, Frans
Visser, Sim
zie (ook): Stadsregio
310	Voetbalvereniging
Voetbalvereniging Tegelen 1907-1932; gedenkboek bgv. 25-jarig bestaan/
	samengest. door Paul Lücker, Pierre Probst, Cas Aerts et al.- Tegelen:
	Voetbalvereniging Tegelen, 1932.- 128 p.
Vorrink, J.F.
zie (ook): Brilman, R.
311	Vriendenkring
Vriendenkring 1883-1983/ samengest. door Frans Dambacher, Maurice Houba en
	Frans Oehlen et al.- Tegelen: Vriendenkring, 1983.- 40 p.
312	Vries, Leonard de
Leonidas Prijscourant 1913; verkorte uitgave in facsimile/ onder red. van Leonard
	de Vries.- Laren: Skarabee, 1973
Vries, P. De
zie (ook): P.J. Boelhouwer
313	Waarsenburg, Hans van den
De vijf verticale elementen van Piet Killaars; The five vertical elements of Piet
	Killaars/ door Hans van den Waarsenburg.; onder red. van William Graatsma,
	Stefan Graatsma, Piet Killaars; -Maastricht: gemeente Maastricht, 1989.- 48 p.-
	met foto's
314	Wandelingen
Wandelingen vanaf de Botanische tuin Jochum-Hof te Steyl.- Tegelen:
	Jochum-Hof, 1992.- 10 p.- met ill.
315	Wassenberg, Frank
Volkshuisvestings- en beheerplan gemeente Tegelen/ door Frank Wassenberg.-
	Delft: Delftse Universitaire Pers, 1991.- 81 p.- met foto's
316	Wat
Wat de Tegelse klei bewaarde; lesbrief van de botanische tuin Jochum-Hof te
	Tegelen mmv. Rijksmuseum voor geologie en mineralogie te Leiden.Tegelen:
	Jochum-Hof, 1977.- 7 p.- met ill.
317	Watersnood
De watersnood in den winter van 1925-1926; verslag van den hulpverleening/ door
	het Nederl. RK. Huisvestingscomité te 's Hertogenbosch.- 's Hertogenbosch: RK
	Huisvestingscomité, 1927.- 236 p.
318	Weerdt, F. van, R. Kuijpers en H. Oijen
	Het kruispunt De Drink Haandertstraat/ door F. v Weerdt, R. Kuijpers en H.
	Oijen.- Roermond, MTS, 1988.- 19 p.- met ill.
319	Werps, Anna E.M.
Twee maanden schuilkelder-leven voor Nederlands bevrijding; uit een dagboek
	geschreven door Anna E.M. Werps in den winter 1944-1945/ door Anna E.M.
	Werps.- Tegelen: Werps, (?).- 32 p.
Wijnhoven, Bertje
zie (ook): Bloemlezing
Wilbers, L.
zie (ook): Janssen, M.
Winkels, Peter
zie (ook): In
320	Wonen
Wonen en winkelen in Tegelen.- (s.l.): Nederl. Middenstandsfinancie-
	ringsmaatschappij voor Bedrijfsobjecten NV, 1980.- 17 p.
?321	Zagwijn, W.H.
Pollen-analytic investigation in the Tiglian of the Netherlands/ door W.H.
	Zagwijn.- (s.l.),(s.n.), 1963.- 49 p.
322	Zanglust
Zanglust 1908-1978 Tegelen.- Tegelen: Zanglust, 1978.- 50 p.- met foto's
323	Zanglust
Zanglust Tegelen 1908-1983.- Tegelen: Zanglust, 1983
324	2e
2e Tenijto 1931; Tegelsche Industrie- en Handelstentoonstelling van 29 aug.t.m. 10
	sept. 1931/ door K. Cremers, Fr. Clabbers, H. Thissen et al.- Tegelen: Tenijto,
	1931.- 83 p.
325	10
10 Jaar DSS; bgv. 10-jarig bestaan van RKVV DSS 1928-1938.- Tegelen: DSS,
	1938
326	20
20 Jaar Steyl '61; extra uitgave tgv. het 20-jarig bestaansfeest 6 november 1981.-
	Tegelen: Steyl '61, 1981.- 20 p.- met foto's
327	25
25 Jaar A.V. Tegelen.- Tegelen: AVT, 1974.- 44 p.- met foto's
328	25
25 Jaar Horeca-ondernemers; bgv. 25-jarig jubileum Horeca-ondernemers
	Tegelen-Belfeld.- Tegelen: (s.n.), 1970.- 34 p.
329	40
40 Jaar RKVV Tiglieja Tegelen.- Tegelen: Tiglieja, 1965
330	40
40 Jaar St. Hubertus; uitgegeven tgv. het 40-jarig jubileum van de RK
	Slagerspatroonsvereniging St. Hubertus Tegelen/Belfeld.- Tegelen: St. Hubertus,
	1955
331	50
50 Jaar Bakkerspatroonsvereniging St. Nicolaas; tgv. gouden bestaansfeest van de
	RK Bakkersvereniging St. Nicolaas Tegelen.Tegelen: St. Nicolaas, 1952
332	50
50 Jaar Tegelse Lawn Tennis Club/ door Frans Steeghs, Anita Brands, Sylwie de
	Bruin et al.- Tegelen: TLTC, 1985.- 24 p.- met foto's
333	50
50 Jaar Tiglieja 14 t/m 22 juni 1975.- Tegelen: Tiglieja, 1975.- ± 25 p.
334	50
50 Jaar voetbal in Tegelen.- Tegelen: Sc.Irene, 1958.- 47 p.
335	50
50 Jaar Zanglust 1908-1958.- Tegelen: Zanglust, 1958.- 50 p.- met foto's
336	75
75 Jahre im Dienste des Gottlichen Wortes; Gedenkblätter zum 75jährigen
	Jubiläum des Steyler Missionswerkes 1875-1950.- Tegelen: Steyler
	Missionsdruckerei, 1950.-224 p.
337	1883
1883-1983; 100 (jaar); Kaetelaers Steyl.- Tegelen: Kaetelaers, 1982.- 80 p.- met
	foto's
338	1926
1926-1986; GV Leonidas Tegelen.- Tegelen: leonidas, 1986.- 20 p.
339	1933
1933-1983; 50 (jaar) THC Tegelen.- Tegelen: THC, 1983.- 32 p.- met foto's