Transcriptie dopen R.K. Baarlo 1707        terug naar dopen Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Baarlo D1707-001  -    02-01-1707   -   blz. 174 nr. 10
2 Januarij baptisata est
Johanna filia Corst van
Lier et Thijsken Geurts
coniugum susceptores
Emundt van Lier loco Sebas
tiani Willems et Maria Janssen
 
Baarlo D1707-002  -    25-01-1707   -   blz. 174 nr. 11
25 Jan. baptisatus est Cornelius
filius Jo(ann)is Grubben et Maria
Verheijen coniugum susceptores
Willem Bestiens loco Thijs Alerts
et Heijlke Lamers
 
Baarlo D1707-003  -    31-01-1707   -   blz. 175 nr. 1
31 Januarij baptisata est
Maria filia Tilmanni
Kessels et Catharinae Joos
ten coniugum suscepto
res Henricus Corstiens
loco Petri Josten et
Mechtildis Michels
 
Baarlo D1707-004  -    06-02-1707   -   blz. 175 nr. 2
6 Feb. baptisatus est Jo(ann)es
filius Wilhelmi Verbongh
et Wilhelminae Bongers
coniugum susceptores Leo-
nardus Verbongh et Enken
Geurts loco Maria Bongers
 
Baarlo D1707-005  -    16-02-1707   -   blz. 175 nr. 3
16 Feb. baptisata est
Gertrudis filia Jo(ann)is
Hendrickx et Margaritae
Lenaerts coniugum sus-
ceptores Henricus Cors-
tiens et Catharina Le-
naerts.
 
Baarlo D1707-006  -    25-02-1707   -   blz. 175 nr. 4
25 Februarij baptizatus
est Henricus Schonck
patre Gerardo Schonck
matre Ienneken Leenarts
coniugibus susceptoribus Willem Leenarts
loco Henrici Smets et Ien-
neken Ians loco Gertrudis
Schonck.
 
Baarlo D1707-007  -    13-03-1707   -   blz. 175 nr. 5
13 Martii baptisatus est Jo(ann)es
Wilhelmus filius Willem
Bosmans et Heijlken Ver
bongh coniugum susceptores
praenobilis ac generosus dni
Jo(ann)es Baexen et Anna in
gen Daem
 
Baarlo D1707-008  -    19-03-1707   -   blz. 175 nr. 6
19 Martii baptisatus est Wil
helmus filius Lamberti
Peters et Johannae Janssen
coniugum susceptrix
Thonia Janssen
 
Baarlo D1707-009  -    23-04-1707   -   blz. 175 nr. 7
23 Aprilis baptisatus est
Wilhelmus filius Fran-
cisci Bongers et Wen-
delinae Lenerts suscepto-
res Willem Lenerts loco
Theodori Lenerts et Ca-
tharina Franssen
 
Baarlo D1707-010  -    04-05-1707   -   blz. 175 nr. 8
4 Maij baptizatus est Wil-
helmus Gerets patre Gerart
Janssen matre Geertien
Maritsen susceptoribus Sij-
mon Sijmons loco Ioannis
Hermans et Maria Ianssen
 
Baarlo D1707-011  -    10-05-1707   -   blz. 175 nr. 9
10 Maij baptisata est Gertru-
dis filia Jo(ann)is Wijnen et
Engel Willems sus
coniugum susceptores
Joachim Burskens et
Gertrudis Dorenbos loco
Mariae Willems.
 
Baarlo D1707-012  -    14-05-1707   -   blz. 175 nr. 10
14 Maij baptisata est Anna
Godefrida filia Jo(ann)is
Wouters et Aldegondis
Faessen coniugum suscepto-
res Tilmannus Faessen
et Gertrudis Lettiens.
 
Baarlo D1707-013  -    19-06-1707   -   blz. 175 nr. 11
19 Junij baptisatus est An-
dreas filius Jacobi van
den Schaefelt et Antoniae
Driessen coniugum suscep-
tores Jo(ann)es in gen Noot et
Maria van den Schaefelt
 
Baarlo D1707-014  -    27-06-1707   -   blz. 175 nr. 12
27 Junij baptisatus est Jo(ann)es
filius Jo(ann)is Janssens et Wil-
lemke Jacobs susceptores
Lambertus Peters et Maria
Bouten.
 
Baarlo D1707-015  -    15-07-1707   -   blz. 175 nr. 13
XV Iulij baptisata est Anna Wou
ters patre Ian Wouters matre
Ienneken Schekers coniugibus
[vervolgt op pagina 176]
 
 [vervolg van pagina 175]
susceptoribus Grietgen
Lettiens quae fuit loco Pe-
terken Scheckers et Steven
Mevissen q(ui) fuit loco Lamert
Dierixs
 
Baarlo D1707-016  -    26-07-1707   -   blz. 176 nr. 1
26 Iulij bapta est Anna
Elisabeth Ianssen patre
Ian Franssen matre Wil-
lemken Leenarts coniugibus
susceptoribus Bastiaen aen
gen Heij pro quo tenuit
Petrus op Heijs et Catharina
Franssen
 
Baarlo D1707-017  -    10-08-1707   -   blz. 176 nr. 2
10 Augusti baptisatus est
Arnoldus filius Henrici
Ewals et Judith Ewals
coniugum susceptores Joa-
chim Beurskens et domi-
cella Schenck
 
Baarlo D1707-018  -    18-08-1707   -   blz. 176 nr. 3
18 augusti baptisata est Io-
anna Tijssen filia Thijs Hendrixs
patre matre vero Maria
Beurskens coniugibus
susceptoribus Ian Beurs-
kens et Iudith Ianssen
 
Baarlo D1707-019  -    27-10-1707   -   blz. 176 nr. 4
27 Octobris baptisatus est Gerardus
filius Jacobi Geurts et Ma-
riae Schreurs coniugum
susceptor Gerit Schreurs
 
Baarlo D1707-020  -    01-11-1707   -   blz. 176 nr. 5
1 Novembris baptisatus est
Henricus Simon Simons et
Mechtildis Bernaerts coniu-
gum susceperunt Joachim
Hendrickx et Geurtien Cors-
tiens.
 
Baarlo D1707-021  -    10-11-1707   -   blz. 176 nr. 6
10 Novembris baptisatus est
Martinus filius Lamberti
Bongers et Theodorae Schoen
maeckers coniugum sus-
ceptores Gerardus in gen
Noot et Gertrudis Schoen-
maeckers.
 
Baarlo D1707-022  -    06-12-1707   -   blz. 176 nr. 7
6 Decembris baptisatus est
Jo(ann)es filius Theodori Gijs-
berts et Johannae Hermes
coniugum susceptores
Gerit Janssen loco Jacobi
Hermes et Ida Stackx
 
Baarlo D1707-023  -    15-12-1707   -   blz. 176 nr. 8
15 Decembris baptisata est
Gertrudis filia Jo(ann)is van
der Schoot et Petronillae
Linsen coniugum suscepto-
res Jacobus Linsen et Heijl-
ke van der Schoot.