Overzicht gezinnen Tegelen    algemeen Tegelen  

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 Jaren 1600-1609Jaren 1700-1709Jaren 1800-1809Jaren 1900-1909
 Jaren 1610-1619Jaren 1710-1719Jaren 1810-1819Jaren na 1910
 Jaren 1620-1629Jaren 1720-1729Jaren 1820-1829Jaren 1920-1929
 voor 1640Jaren 1730-1739Jaren 1830-1839Jaren 1930-1939
 Jaren 1640-1649Jaren 1740-1749Jaren 1840-1849Jaren 1940-1949
 Jaren 1650-1659Jaren 1750-1759Jaren 1850-1859 
 Jaren 1660-1669Jaren 1760-1769Jaren 1860-1869 
 Jaren 1670-1679Jaren 1770-1779Jaren 1870-1879 
   Jaren 1880-1889 
 Jaren 1680-1699Jaren 1780-1799Jaren 1890-1899