ini AHS:     aanv: Loe Giesen.

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Meerts - Gaerdts  752-753     

Mertz, Antoniusgedoopt05-04-1661Tegelen D1661-008
 overlijdt29-04-1719Kessel  S1719-010!
 trouwt22-10-1687Kessel  H1687-007!
Gaerdts [ Joosten], Mariagedoopt1662   
[huw 2, huw 3]overlijdt22-10-1743Kessel LM

Betaald 1716 belasting boek 8 blad 21

opm zie beneden.

Kinderen:

 Gertrudisgedoopt24-07-1688Tegelen D1688-012
  trouwt12-05-1715Kessel  H1715-004!
  overlijdt24-02-1777Kessel  S1777-004
 Wilhelmusgedoopt07-04-1690Tegelen D1690-010
  trouwt04-08-1715Kessel  H1715-006!
  overlijdt27-06-1757Kessel  S1757-005!
 Catharinagedoopt14-01-1692Tegelen D1692-001
  trouwt03-11-1723Beesel  
  overlijdt17-04-1752Beesel  
 Gerhardusgedoopt06-01-1694Tegelen D1694-001
  trouwt 109-05-1720Kessel  H1720-006!
  trouwt 2 04-02-1739 Baarlo  H1739-002
  overlijdt04-08-1755Tegelen S1755-004
 Mariagedoopt11-06-1696Tegelen D1696-011
  trouwt19-04-1722Kessel  H1722-004!
  overlijdt29-09-1780Tegelen  S1780-009
 Petrus [376]gedoopt03-03-1698Tegelen D1698-006
  trouwt02-11-1732Kessel  
  overlijdt05-05-1778Kessel  S1778-004
 Arnoldusgedoopt13-09-1700 Kessel  D1700-014
  trouwt18-01-1730Kessel  H1730-001!
  overlijdt08-10-1747Kessel  S1747-037!
 Joannesgedoopt04-06-1703Kessel  D1703-008
  trouwt    Maria Engelen?
  overlijdt11-01-1758Tegelenlm-HT 
 Joachimgedoopt10-08-1704KesselHT D1704-024
   overlijdt    
 Josephusgedoopt16-06-1707KesselHT D1707-017
   overlijdt    

aanv: Loe Giesen:

4 november 1731
BELFELD - Peter Timmermans, Arnoldus Meerts en Peter Meerts, (schoon)kinderen en erfgenamen van Theunis Meerts en Marij Joosten, volmachtigen hun (schoon)moeder voornoemd om hun landerijen te Belfelt gelegen over te dragen aan Jacobus Cano.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 14vs; voor overdracht zie idem 19-11-1731.
19 november 1731
BELFELD / TEGELEN - Verkoop van huis te Tegelen en landerijen te Belfeld gelegen.
Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Geret Heijnen en Jan Gerets, schepenen van Belfelt, draagt Maria Joosten, weduwe van de schepen Willem Gerardts, bijgestaan door Geurt Trines als haar daartoe gekozen voogd, krachtens volmacht van haar kinderen d.d. 4-11-1731,
-   circa 1 morgen akkerland te Belfelt in het Leuijer veldt nabij Leijstenswegh gelegen tussen Jan Meerts en Matthijs Boongaerts;
-   circa morgen bemd of grasgewas in de Groet Bembden gelegen, zoals deze beide percelen hebben toebehoord aan eerstgenoemde comparante Maria Joosten en wijlen haar eerste man Teunis Meerts,
-   alsmede een huisplaats met alle toebehoren en vier morgen en vierdel plaats te Tegelen gelegen,
voor een bedrag van 180 rijksdaalder over aan Jacobus Cano (sic) wonend te Tegelen. De aankoper draagt tweederde deel van lijcoop, armengeld en overdrachtskosten, de verkoopster het overige derde deel. Conrard Harp wordt namens Jacobus Cano gerfd voor zover het de Belfeldse goederen betreft.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 14-14vs.