ini AHS/ABo en http://www.crugten.nl  :

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden.


Gezin:  Schrijnewerckers -  Buijsers

Schrijnewerckers, Stephanusgedoopt     
 overlijdt 06-03-1708St. Odilienberg   
 trouwt 05-06-1661St. Odilienberg  
Buijsers, Beatrixgedoopt     
 overlijdt     

Kinderen:

  Leonardus gedoopt 09-03-1662 St. Odilienberg    
        Roermond    
    overlijdt        
  Catharinagedoopt 07-12-1664St. Odilienberg  
   overlijdt     
  Aemiliagedoopt 16-10-1667St. Odilienberg  
  overlijdt    
  Hubertus gedoopt 14-09-1670 St. Odilienberg mogelijk  
    trouwt 26-07-1695 St. Odilienberg mogelijk  
    overlijdt 01-06-1758 Swalmen mogelijk  
  Irmilia gedoopt14-08-1674 St. Odilienberg  
   trouwt    
   overlijdt    
  Wilhelmus gedoopt 01-11-1677 St. Odilienberg    
    overlijdt        
             
             

Er is een Joannes Schrinewerckers met Maria Coppen in 1647 te Swolgen

 

http://www.crugten.nl  :

Eerst een interessant berichtje om uit te zoeken:

15-03-1624, Swalmen-Middelhoven - Overdracht huis en hof. Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Nellis Lindemans en Wilhelm an gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Balttis Schrinewircker uit Ruremunde met toestemming van zijn vrouw Janne huis, hofplaats en land te Middelhoven gelegen tussen Goerdtgen Boltten en Goert Jans, met de korte zijden grenzend aan de straat en aan land van het altaar, voor een bedrag van 375 gulden Roermonds, godsheller 3 stuiver en licop volgens landrecht, over aan Thiss van Cruchten en Metgen, echtelieden.1