overlijdensregister Sevenum 1798.    overzicht begraven Sevenum      07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Sevenum S1798-     09-01-1798
Gertrudis, van Haesenhorst, vrouw van  Martinus Hockers,, [op Haesenhorst]
 
Sevenum S1798-     14-01-1798
Henricus, Hendricks ex Horst, zoon van Paulus Hendricks en Theodora Reu­yels, ex mola decidens mortuus est, [door een val uit de molen overleden]
 
Sevenum S1798-     09-02-1798
Petronella, Stappers, weduwe van Gerardus van den Broeck,, [in de Eijgen]
 
Sevenum S1798-     01-03-1798
Christianus, Alberts,, : obiit adm. Reverendus ac Doctissimus Dominus Chris­tianus Alberts pastor Ecclesiae Parochialis Dignissimus et vigilantissimus Aetatis 63 in domo pastorali in Ecclesia sepultus, []
 
sub me Franc. Th. Hons sacellano et pastoratus deservitore [ onder mij Franc. Th. Hons, kapelaan en bedienaar van het pastoraat]
 
Sevenum S1798-     12-03-1798
Joannes, Kersten, man van Elizabetha Berckels,, [in de Steegh]
 
Sevenum S1798-     18-03-1798
Mathias, Peters, ong. zoon van Petrus Peters en Elisabetha Len­ders,, [in de Heesch]
 
Sevenum S1798-     05-06-1798
Aldegondis, Lenders, weduwe van Gijsbertus Litjens,, [op den agtersten Ber­chem]
 
Sevenum S1798-     21-06-1798
Godefrida, Leysten, weduwe van Gerardus Reijnders,, [op de Koet]
Sub me J. Wilhelmo Hannesen ex Roerdt pastore in Sevenum obierunt et sepulti sunt sequentes.
Notandum cum pauci in Ecclesia hic terrae mandentur .. ubicumque non apponitur in Ecclesia signum est eos in cemeterio esse sepultos.
Nomina defunctorum infantium scripta sunt circa calcem libri.

[Vert: Onder mij J. Wilhelmus ex Roerdt pastoor in Sevenum zijn overleden en begraven de volgenden. Opmerking: omdat weinigen hier in de kerk begraven worden... .moet steeds wanneer er niet bij staat in de kerk verstaan worden dat zij op het kerkhof begraven zijn. De namen van de overleden kin deren staan achter in het boek.]

Sevenum S1798-     28-06-1798
Caecilia, Hermans, weduwe van Joannes Janssen,, [in de Heesch]

Vu, arreté et clos par moi soussigné president de l’administration municipale a horst le 25' thermidor 6eannée repqe Moonen

[Vert: Gezien, vastgesteld en gesloten door mij, ondergetekende, voorzitter van de gemeentelijke administratie te Horst, op 25 thermidor, jaar VI van de republiek (12-8-1797)]

Data uit enkele hierna opgenomen acten BS

VI 29 thrm­=   1798-08-16    Nabben, Matheus, sone van peter Nabben en Catharina van Enckevort, oud 6 jaren
VI 2 fruct =     1798-08-19    Timmermans, Jenneken, weduwe van wijlen Theodorus Rooskens, oud 89 jaren
VI 8 fruct =     1798-08-25    Janssen, Mathijs, sone van Peter Janssen en Christina Bos, oud tien weken
VI 13 frct =     1798-08-30    Janssen, Petronella, weduwe van Peter Keijzers daghuurder, oud 65 jaren
VI 4 compl­ = 1798-09-20    Dirckx, Margarita, vrouw van  Peter Tilmans, daghuurder, oud 47 jaren