overlijdensregister Sevenum 1744.    overzicht begraven Sevenum      07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Sevenum S1744-     19-01-1744
kind, Cox, kind van Theodorus Cox en Elizabetha Evers,, []
 
Sevenum S1744-     12-02-1744
Leonardus Jo­chims, van Rievensdael, man van Maria Minten,, []
 
Sevenum S1744-     19-02-1744
Joanna, Janssen, weduwe van Conrardus Hartmans,, []
 
Sevenum S1744-     04-03-1744
kind, Brinckmans, kind van Thomas Brinckmans en Petronilla van den Crommentuyn,, []
 
Sevenum S1744-     07-03-1744
kind, Snellen, kind van Jacobus Snellen en Margaretha Oos­termans,, []
 
Sevenum S1744-     10-03-1744
Maria, Engels, docht van Simon Engels en Maria Jans­sen, filia devota, ex Blerick oriunda, [religieuze dochter, afkomstig uit Blerick]
 
Sevenum S1744-     21-03-1744
Joannes, Schreurs,, oriundus ex Bree, solummodo extrema unctione munitus, quia sensibus destituerat, [afkomstig uit Bree, slechts voor­zien van de ziekenzalving omdat hij niet bij verstand was]
 
Sevenum S1744-     30-03-1744
Joanna, Smitjens, ongehuwde docht van Joannes Smitjens en Cornelia Houbers, provectae aetatis, [op gevorderde leeftijd]
 
Sevenum S1744-     08-04-1744
Anna Catharina, Batta, vrouw van Martinus Frencken, Frencken custodis hujus ecclesiae, [koster van deze kerk]
 
Sevenum S1744-     28-04-1744
Petrus, Nelissen, ongehuwd, oriundus ex Grubben­vorst, cujus parentes non novi, [afkomstig uit Grubbenvorst; zijn ouders zijn mij onbekend]
 
Sevenum S1744-     03-05-1744
Maria, Cuypers, vrouw van Simon Baeten,, []
 
Sevenum S1744-     18-05-1744
tweeling, Smeeten, kin deren van Joannes Smeeten Joanna Leysten,, []
 
Sevenum S1744-     14-06-1744
Maria, Seuren, docht van Joannes Seuren van den Baenenbosch, morte subitanea... .ex Horst, []
 
Sevenum S1744-     04-07-1744
Joanna, Cox, weduwe van Joannes  Snellen,, []
 
Sevenum S1744-     16-07-1744
Nicolaus, Maeghs, zoon van Joannes Maeghs en Wilhelma van Meyel,, []
 
Sevenum S1744-     03-10-1744
Petrus, Beelen, man van Petronilla Lowis,, []
 
Sevenum S1744-     07-10-1744
Martinus, Vullinghs, zoon van Ruthgerus Vullinghs en Chris­tina Verheyster,, []
 
Sevenum S1744-     17-11-1744
Anna, Reijnders, vrouw van Hubertus Gijlis,, []
 
Sevenum S1744-     29-11-1744
kind, Billekens, kind van Andreas Billekens en Margaritha Vullinghs,, []
 
Sevenum S1744-     02-12-1744
kind, Hoeckx, kind van Petrus Hoeckx en Barbara Ververgaert,, []
 
Sevenum S1744-     09-12-1744
kind, Ophey, kind van Henricus Ophey Catharina Cox,, []