overlijdensregister Sevenum 1731.    overzicht begraven Sevenum      07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Sevenum S1731-     13-01-1731
Georgius, Horstmans,, subitanea morte tamen adhuc vivus sacrme­ntaliter absolutus obiit R. D. Georgius Horst­mans huius ecclesiae Pastor, [door een plotselinge dood maar nog bij leven door het sacramnent geabsolveerd overleed de Eerw. Heer ... pastoor van deze kerk ]
 
Sevenum S1731-     17-01-1731
Michael, van Gelder, weduwnaar van,, []
 
Sevenum S1731-     19-01-1731
Elisabeth, Vullinghs, vrouw van Joannes Verrijt,, []
 
Sevenum S1731-     07-02-1731
Jacobus, Wouters, weduwnaar,, []
 
Sevenum S1731-     12-02-1731
Hendrina, Hermans, vrouw van Wilhelmus Philipsen,, []
 
Sevenum S1731-     10-02-1731
Joannes, van den Broeck, gehuwd met Maria Verveeken,, []
 
Sevenum S1731-     30-03-1731
Maria, Willems, ongehuwd,, []
 
Sevenum S1731-     04-06-1731
Godefridus, Smits, gehuwd met Isabella Her­remans,, []

sub me pastore P. Vissers

Sevenum S1731-     09-08-1731
Petrus, Reijnders, man van Joanna Huys,, []
 
Sevenum S1731-     11-08-1731
Leonarda, Leysten, weduwe van Theodorus Reijnders,, []
 
Sevenum S1731-     18-08-1731
Mathias, Porters, weduwnaar van Joanna Hou­ben,, []
 
Sevenum S1731-     18-08-1731
Gertrudis, Verstegen, weduwe van Theodorus Verhaetert,, []
 
Sevenum S1731-     22-08-1731
Joannes, van den Broeck, zoon van Alardus van den Broeck en Maria van den Berghen,, []
 
Sevenum S1731-     20-11-1731
Maria, van Hasenhorst, weduwe van Joannes Versteegen,, []