overlijdensregister Sevenum 1717.    overzicht begraven Sevenum      07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Sevenum S1717-     18-01-1717
Petrus, Vorstermans, gehuwd, plenus dierum, [zeer oud]
 
Sevenum S1717-     11-02-1717
Theodorus, Nijssen, gehuwd,, []
 
Sevenum S1717-     25-03-1717
Catharina, Smittijens, gehuwd,, []
 
Sevenum S1717-     02-05-1717
Anna, Smits, ongehuwd, centenaria, [100 jaar]
 
Sevenum S1717-     18-05-1717
Joanna, Starten, weduwe,, []
 
Sevenum S1717-     08-09-1717
Paulus, Floorkens, ongehuwd,, []
 
Sevenum S1717-     10-09-1717
Gosuinus, Vullinghs, gehuwd,, []
 
Sevenum S1717-     05-10-1717
Jacob, Rooskens, gehuwd,, []

Mandamus R Dno Pastori ut magis distincte notet qualitates mor­tuorum, an an caelibes, an coniugati an vidui. Si caelibes addantur nomina parentum. Si coniugati aut vidui nomen com­paris. .... Angelus Epus Rd. Datum Sevenum 20 octobris 1717

[Wij dragen de Eerw. Heer Pastoor op om nauwkeuriger de aard van de overledenen te noteren: of ze on­gehuwd of gehuwd of weduwnaar zijn.
Als ze ongehuwd zijn moeten de namen van de ouders toegevoegd worden; Als ze gehuwd of weduwnaar zijn, de naam van de partner. Gegeven te Sevenum 20 oktober 1717... Angelus, bisschop van Roermond]
 
Sevenum S1717-     25-10-1717
Wilhelmus, Joosten, gehuwd met Helena Pelsers,, []
 
Sevenum S1717-     30-10-1717
Helena, Horstmans, docht van Goswinus Horstmans et Hes­ter echtelieden, amita, []
 
Sevenum S1717-     30-10-1717
Gijsbertus, Smollers, man van Catharina Leijsten,, []
 
Sevenum S1717-     04-11-1717
Agnes, Horstmans, docht van Goswinus Horstmans et Hester echtelieden,, []
 
Sevenum S1717-     13-11-1717
Henricus, Verheyen, man van Aleydis Hennis,, []
 
Sevenum S1717-     29-11-1717
Maria,, vrouw van Anthonius van den Croonen­borgh,, []
 
Sevenum S1717-     11-12-1717
Catharina,, wedu we Godefridus Zillen,, []
 
Sevenum S1717-     16-12-1717
Joanna, Smittijens, vrouw van Gijsbertus Roos­kens,, []