overlijdensregister Sevenum 1697.    overzicht begraven Sevenum      07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Sevenum S1697-     12-01-1697
Joannes, Wans alias Verschout,, sartor e febri maligna, [lapper; door kwade koorts]
 
Sevenum S1697-     03-02-1697
Wilhelmus, van Oordt alias van den Start,, e calculo, [door een steen [in de blaas?]]
 
Sevenum S1697-     11-02-1697
Gerardus, Roeskens,, hujus communitatis Herdts­man, [Herdsman van deze gemeen­schap]
 
Sevenum S1697-     04-03-1697
Jacoba, Cuypers,, confessa et deinceps morte praeventa sacro­s[anc­ta?] alia sacramenta non susceperit, [ze biechtte en vervolgens overvallen door de dood ont­ving ze niet de andere sacramenten.]
 
Sevenum S1697-     07-03-1697
Godefridus, Schroors,, confessus et S. oleo munitus, [na biecht en ziekenzalving]
 
Sevenum S1697-     07-04-1697
Gerardus, Leti­jens,, e longa tabe Roscamp in ipso resurrectionis Christi festo, [na lange tering Roscamp op het feest van Christus’ verrijzenis]
 
Sevenum S1697-     20-04-1697
Catharina, Otiens, docht van Gerardus Otjens, puerpera exhausta longa pthisi, [in het kraambed uitgeput door langdurige tering]
 
Sevenum S1697-     11-06-1697
Johanna, van Meyel,, hydropica, [lijdend aan waterzucht]
 
Sevenum S1697-     20-06-1697
Aldegundis, van Rouweel,, absoluta et inuncta viaticum non potuit accipere quia des­tituta erat ratione, [na absolutie en zalving kon zij de communie niet ontvangen want niet bij verstand]
 
Sevenum S1697-     __-__-1697
Nota. Quia R.D. Joannes Beurskens pastor in Sevenum piae memoriae non adnotavit nomina defunctorum ab anno 1697 quo in festo S. Joannis exortus est pastoratum; sequentia nomina defunctorum supplevi ex libro defunctorum a Godefrido Hermans custode conscripto, qui annum quidem sed non diem ac­ men­sem obitus annotavit, Nota. Omdat de Eerw. Heer Joannes Beurskens, pastoor in Sevenum zaliger gedachtenis, de namen van de overledenen vanaf het jaar 1697 - toen op het feest van S. Jan het pastoraat begonnen is - niet opgeschreven heeft, heb ik de volgende namen van overledenen aangevuld uit het boek van overledenen geschreven door Godefridus Hermans, koster; hij noteerde evenwel het jaartal maar niet de dag en maand.,,, []
 
Sevenum S1697-     an-na-1697
Mathias, Janssen,,, []
 
Sevenum S1697-     __-__-1697
Helena, Jacobs,,, []
 
Sevenum S1697-     __-__-1697
Andreas, Billekens,,, []
 
Sevenum S1697-     __-__-1697
Wilhelmus, Meuwis,,, []