overlijdensregister Sevenum 1694.    overzicht begraven Sevenum      07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Sevenum S1694-     10-01-1694
Elisabetha, van den Brueck,,, []
 
Sevenum S1694-     15-01-1694
Gertien, Neesen,,, []
 
Sevenum S1694-     20-01-1694
Thies, Gerardts,,, []
 
Sevenum S1694-     18-02-1694
Mechtildis, Nellen,,, []
 
Sevenum S1694-     21-02-1694
Theodora, Leytiens,,, []
 
Sevenum S1694-     21-02-1694
Gerardus, Snellen,,, []
 
Sevenum S1694-     00-02-1694
Petrus, van den Stard,,, []
 
Sevenum S1694-     10-03-1694
Maria, Driessen,,, []
 
Sevenum S1694-     00-02-1694
Simon, Schutten,, in xenodochio, [in het gasthuis]
 
Sevenum S1694-     24-03-1694
Jacoba, van den Broeck,,, []
 
Sevenum S1694-     01-04-1694
Wilmina, Smullers,,, []
 
Sevenum S1694-     15-04-1694
Petrus, Denen,,, []
 
Sevenum S1694-     30-04-1694
Henricus, Timmermans,, scabinus zelosus de hac com­munitate bene meritus, [ijverige schepen met veel ver­diensten in deze gemeenschap]
 
Sevenum S1694-     03-05-1694
Woltherus, Guessen,,, []
 
Sevenum S1694-     07-05-1694
Maria, Juecken,,, []
 
Sevenum S1694-     30-05-1694
Joannes, Camps,, subitanea morte praeoccupatus sine administratione, [plotseling overleden zonder bediening]
 
Sevenum S1694-     30-05-1694
Jacoba, Cuypers,,, []
 
Sevenum S1694-     10-06-1694
Catharina, Huybers,,, []
 
Sevenum S1694-     20-06-1694
Gerarda, Zeelen,,, []
 
Sevenum S1694-     16-06-1694
Arnoldus, Ververgaert,, ex longa pthisi, [aan langdurigtering]
 
Sevenum S1694-     28-07-1694
Jacobus, Lemmen,,, []
 
Sevenum S1694-     26-09-1694
Gisbertus, op Hasenhorst,, ex febri maligna, [aan kwade koorts]
 
Sevenum S1694-     30-09-1694
Theodora, Hennis,,, []
 
Sevenum S1694-     20-10-1694
Mathia, in de Olimuelen,, in xenodochio, [in het gasthuis]
 
Sevenum S1694-     21-10-1694
Mechtildis, Vereertbruggen,,, []
 
Sevenum S1694-     03-11-1694
Maria, van Eendt,, ex longa pthisi, [aan langdurige tering]
 
Sevenum S1694-     09-11-1694
Lucia, Slots,, postquam gemellos peperisset, [na bevallen te zijn van een tweeling]
 
Sevenum S1694-     20-11-1694
Elisabetha, Roeskens,,, []
 
Sevenum S1694-     22-11-1694
Joannes, Koeten,, Reverendus Dominus huius communitatis ad annum 64 meritus [?] sacellanus, [Eerwaarde Heer verdienstelijke kapelaan van deze ge­meente tot zijn 64 jaar ]
 
Sevenum S1694-     16-12-1694
Encken, Truypen,,, []
 
Sevenum S1694-     24-12-1694
Reynerus, van den Cuylen,, febri maligna, [aan kwade koorts]
 
Sevenum S1694-     27-12-1694
Gertjen, Janssen,,, []
 
Sevenum S1694-     28-12-1694
Helena, van den Stardt,,, []