overlijdensregister Sevenum 1692.    overzicht begraven Sevenum      07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Sevenum S1692-     02-01-1692
Petrus, Vullinghs,, per multos annos scabinus de hac communitate bene meritus, [vele jaren schepen met veel verdiensten voor deze ge­meente]
 
Sevenum S1692-     08-01-1692
Petrus, Raets,, etiam ad multos annos scabinus vir valde pacificus, [eveneens vele jaren schepen, een zeer vredelievende man ]
 
Sevenum S1692-     08-02-1692
Cunera, van de Vorst,, astmatica, [lijdend aan astma]
 
Sevenum S1692-     12-02-1692
Theodorus, Henkens,, ex febri maligna, []
 
Sevenum S1692-     28-02-1692
Gertrudis, Verporten,, ex febri maligna, []
 
Sevenum S1692-     00-02-1692
Henricus, Yefkens,, ex pthisi, [aan de tering]
 
Sevenum S1692-     06-06-1692
Theodorus, Schroers,, ad annos privatus usu rationis in extremis com­pos men­tis factus et ecclesiae sacramentis administratus, [jaren lang beroofd van zijn verstand op het laatst helder van geest en bediend met de sacramenten van de kerk]
 
Sevenum S1692-     09-07-1692
Jacobus, J acobi kapelaan,, circa septimam vespertinam obiit in Domino ... sacel­lanus de Sevenum anginam habens in gutture confessus et inunctus cuius aa sit in paradiso postquam com­muni­tati fuisset servitio plus quam ad 30 annos, [rond zeven uur ‘s avonds over­leed in de Heer..... kape­laan te Sevenum aan angina in de keel na gebiecht te hebben en gezalfd te zijn; zijn ziel verblijve in het paradijs na meer dan 30 jaar dienst aan de gemeenschap ]

Achter in het 3e be­graafboek (na 11-2-1761) staat de volgende notitie toegevoegd:

Anno 1692 ipso festo St Thomas a Villa Nova 18 7-bris fuit mag­nus terraemotus sic ut aedes et .................. concutterentur. Ita attestor G. Damen Portmans, eo tempore past. de Seve­num.

[In het jaar 1692 op het feest van Thomas van Villenova 18 september was er een grote aardbeving, zozeer dat de huizen ........ ervan schudden . Dat getuig ik J Damen Portmans, toen pastoor van Sevenum.]