Accordt ende overeenkominge van de inwoonders die hunne peerden laeten gaan weijen in de broecken 17 september 1743.
bewerkt door :  Lej de Wit

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Bron: RAL-SAH-Portefeuille-3504-6pp [oude nummering]


1. Accordt ofte overeenkominge van de hier naergespe-
2. cificeerde inwoonders deser heerlijckheijdt Helden, aen-
3. gaende hunne peerden, die op dese gemeijnte ofte in de
4. gemeijntebroecken gaen weijen, soo bij daegen als nachten
5. bij aldien eenige der selve peerden door den wolff veron-
6. geluckten ofte doodtgebeten wierden, dat in sulcken val
7. het selve peerdt dat doodtgebeten is # naer goetduncken
8. van mannen des verstaende sal getaxeert worden, ende
9. door hun te samen sal vergoet worden aen den geenen
10. die dat ongeluck overkomen is, den eenen soo wel als den
11. anderen; ende sulx voor den tijdt tot den 17 September
12. 1744 en verder niet, en verders van Jaer tot jaer tot den
13. 17 September, soo langh sij desen accordt staen.

# oock de peerden die door den wolff in het moeras gedreven worden, en quamen daer in te verdrincken


  1. Ten eersten Hendrick Nijssen verklaert hier in te consenteeren en heeft dit eijgenhandigh onderteeckent.
       Dit ist merckt van Hendrick Nijssen
  2. Aerdt Janssen consenteert hier mede in. Dit ist merckt van Aert Janssen op Klein Maris
  3. Jan Gommans alias Huijs consenteert hiermede
  4. Geurt Engels aen Biringen consenteert mede in desen over een cominge [handtekening: geurt engels]
  5. Janis Smolders consenteert ende ondertekent [handtekening: Janis Smolders]
  6. Joannes Cupers consenteert en onderteeckent [handtekening: johannus] Cupers
  7. Jan Verstegen consenteert en onderteeckent Dit ist merckt van Jan Verstegen
  8. Geurt Pijpers consenteert en onderteeckent Dit ist merckt Gurt Pijpers
  9. Derick Bollen consenteert en getekent Dit ist merckt van Derick Bollen
10. De wed. Jacob Segers consenteert en getekent. [handtekening: Bernaerdus Siegers]
11. Maes Wilms consenteert en getekent Dit ist merckt van Maes Wilms
12. Hendrick Peters consenteert en getekent [handtekening: hendrick Peters]
13. Jacob Cluijtmans consenteert en getekent [handtekening: Jacob] Cluijtmans
14. Meuwis Timmermans consenteert en getekent [handtekening: Siil Timmans]
15. Derick Jannis consenteert en getekent [handtekening: dierick ijannes]
16. Jacob Joosten consenteert en getekent [handtekening: Jacob Joosten]
17. Wed. Wilm Janssen consenteert attestor: P. Jurgens
18. Wilm Kolen consenteert en getekent Dit ist merckt van Wilm Kolen
19. Wilm Engels consenteert en getekent [handtekening: Willem Engels]
20. Derick Verlinden consenteert en getekent [handtekening: dierick verlienden]
21. Gerart Groenen consenteert en getekent Dit ist merckt van Gerardt Groenen
22. Wed. Meuwis van den Buijcken consenteert en getekent [handtekening: Joannis van den Beucken]
23. Wed. Thunis Bestus[?] consenteert en getekent Dit ist merckt van de wed.
24. Thijs Daniels consenteert en getekent Dit ist merckt vanThijs Daniels
25. Lamert Peters consenteert en getekent Dit ist merckt van Lamert Peters
26. Hendrick Linssen consenteert en getekent Dit ist merckt van Hendrick Linssen
27. Claes Segers consenteert en getekent Dit ist merckt van Claes Segers
28. Kobus Peters consenteert en getekent Dit ist merckt van Kobus Peters
29. Geurt van Oijen consenteert en getekent Dit ist merckt van Geurt van Oijen
30. Thijs Gielen consenteert en getekent Dit ist merckt van Thijs Gielen
31. Wed Peter Joosten consenteert en getekent Dit ist merckt van de wed.
32. Gerart Gommans consenteert en geteeckent attestor: P. Jurgens
33. Jan van Oijen consenteert en getekent [handtekening: Jan van Oijen]
34. Derick Claes consenteert en getekent [handtekening: Dierck Claes]
35. Peter van Oijen consenteert en getekent [handtekening: Peter van Oien]
36. De wed. Verbongh consenteert en getekent Dit ist merckt van de wed.
37. Jan Stercken consenteert en getekent attestor: P. Jurgens
38. Derick Janssen consenteert en getekent Dit ist merckt van Derick Janssen
39. Thijs Claes consenteert en getekent Dit ist merckt van Thijs Claes
40. Jan Janssen Jonckmans consenteert Dit ist merckt van Jan Janssen
41. Gijs Beurskens consenteert en getekent Dit ist merckt van Gijs Beurskens
42. Geurt Verhaegh consenteert en getekent Dit ist merckt van Geurt Verhaegh
43. Peter Peters consenteert en getekent attestor: P. Jurgens
44. De wed Cluijtmans consenteert en getekent Dit ist merckt van de wed. Cluijtmans
45. Thomas Knippenbergh consenteert en getekent attestor: P. Jurgens
46. Drijs Heijnen consenteert en geteckent attestor: P. Jurgens
47. Gijs Heijnen consenteert en getekent attestor: P. Jurgens
48. Thomas Jeucken consenteert en getekent met Jan Winckes [handtekening: Thomas ieucken]
49. Wed. Drijs Pijpers consenteert en geteckent Dit ist merckt van de wed. Pijpers
50. Jan Joosten consenteert en getekent Dit ist merckt van Jan Joosten
51. Peter Gerarts consenteert en getekent Dit ist merckt van Peter Gerarts
52. Jacob Jannis consenteert
53. Derick Janssen consenteert
54. Marten Verhaegh consenteert
55. Peter Gommans Biringen consenteert attestor: Peter Jurgens voor de vier
56. Zill van Nienhuijs consenteert en geteckent attestor: Peter Jurgens
57. Peter Rutten consenteert en geteeckent
58. Derick Roosen consenteert
59. Marten Oters consenteert
60. Aleff van Maris consenteert attestor voor de vier leste Peter Jurgens
61. Wilm Wilms consenteert [handtekening: Wilm Wilms]
62. Peter Gielen consenteert
63. Wilm Gommans consenteert en getekent [handtekening: Wijlm Gommans]
64. Gijs Verstappen consenteert en geteeckent Dit ist merckt van Gijs Verstappen
65. Jan Roosen Biringen consenteert en getekent Dit ist merckt van Jan Roosen
66. Marten van den Buijcken consenteert Dit ist merckt van Marten van den Buijcken
67. Engel Beckers consenteert en getekent [handtekening: Engel Beckers]
68. Janis Scherders consenteert en getekent Dit ist merckt van Janis Scherders
69. Thomas Coumans consenteert en getekent [handtekening: Thomas Coumans]
70. Derick Verhaegh Biringen consenteert en getekent Dit ist merckt van Derick Verhaegh
71. Hendrick Verhaegh consenteert en getekent Dit ist merckt van Hendrick Verhaegh
72. Peter Gommans Oender consenteert en getekent [handtekening: Peter Gommans]
73. Nijs Wilms consenteert en getekent Dit ist merckt van Nijs Wilms
74. Hendrick Heesen consenteert en getekent [handtekening: Henderick Heesen]
75. Jan Jeucken consenteert en getekent [handtekening: Jan Jeucken]
76. Thijs Knippenbergh consenteert en getekent Dit ist merckt van Thijs Knippenbergh
77. Peter Versondert consenteert
78. Joannes Linssen consenteert
79. Jan Drijssen consenteert
80. Jan Gommans consenteert attestor: P. Jurgens, secr[etar]is
81. Marten Nijssen consenteert en getekent
82. Hendrick Verhaegh consenteert attestor: P. Jurgens
83. Gerart Gommans Biringen consenteert
84. Aerdt Janssen Maris consenteert
85. De wed Martin Gommans Zeetsen consenteert attestor: P. Jurgens
86. De wed. Thunis Joosten consenteert
87. Hendrick Heijnen Huls consenteert
88. Derick Karis consenteert
89. Peter Steeghs consenteert
90. Jan Roosen consenteert
91. Ruth Knippenbergh consenteert
92. Ruth Peters consenteert
93. Marten Gommans Indt consenteert
94. Lenardt Brummens Dekenshorst twee peerden consenteert P. Jurgens attestor