ini AHS:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Nieuwe erven Helden 1703-1752  inv.nr. 22 GHS Helden  [Foto's via Peter Vullings]

 

  Specificatie van de verkochten nieuwen erven ..  zedert den jaer 1703          
  Jan Gielen op den inder Bergh 170 1 0 0  
  Faes Jansen op den inder Bergh 2 0 0  
  Hendrick Janssen onder  den inder Bergh 1 0 0  
  Jan Gielen tegen den Rietbemde 2 0 0  
  Jan Drijssen op den inder Bergh 1 0 0  
  Peter Fijen op den inder Bergh 1 0 0  
  Jan Gielen op den Bergh aen den alden Dijck 1 0 0  
  Houbert Engelen op de onderse Straet 0 12 8  
  Thonis Kessels tegen de Leemcamp 2 0 0  
  Peter Roefs aende Lemscamp en St... Camp 1 0 0  
  Marten Gommans          
  ... Wilms          
  Peter Gommans          
  Thijs Claes          
  Lint Hanen          
  Jielisse Jan          
  idem          
  Thijs van Maris          
  Jan Brummans          
  iden          
  Peter janssen          
  Derick Engels          
  de wed. Derick Engels over de straet aen haer huijs 0 16 8  
  Michiel Claes aen sijn huijs 0 2 8  
      24 111 0  
  Peter Smolders          
  idem          
  Peter Crommentuijn          
  Jan Knippenberg          
  iden          
  Wilm Engels          
  idem          
  Wilm van Knippenberg          
  idem          
  Gerardt Zeelen          
  idem          
  idem          
  idem          
  Edmundt de Pontij          
  idem          
  idem          
  Peter Zeelen          
             
  Derick van Knippenberg          
  Hendrick Keiren          
  Joost Smolders          
  Deriken Drijssen          
  Joannes Pontij          
  Gerardt Roosen          
  Steven van Dael          
  Peter Zeelen          
  Jan Versondert          
  Derick Smolders          
  Peter Engels          
  Bastiaan Enckevort          
  idem          
  Marten          
  Wilm Roosen          
  Wilm Smits          
  Hendrick Leenen          
  Wilbert Drijssen          
  Wed. de Bruijn          
  Gerardt Crommentuijn          
  idem          
  Joannes Verhaegh          
  idem          
  idem          
  Engel Janssen          
  Jan Kolen          
  idem          
  Jan Kolen          
  Wed. Thijs Verhaegh          
  Seger Linssen          
  Thijs Zillen          
  Hendrick Verhaegh          
  Gerardt beurskens          
  Jan in de Steegh          
  Peter Cuijpers          
             
             
             
             
             
             
          Vertrouwe hier mede aen het beveel van den Heere Crieges te hebben voldaen, Heden den 20 Meij 1752