Bewerkt door: LDW, links en inleiding  AHS      terug algemeen helden

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Inleiding.

Bij het invoeren van de kinderen die het vormsel hadden ontvangen in hun respectievelijke gezinsbladen viel op, dat de leeftijd waarop ze het vormsel ontvingen behoorlijk uiteen liep. Navraag, uiteindelijk, bij het archief van bisdom Roermond gaf via de heer Bohnen het volgende antwoord:

Wat ik u kan melden, is dat het vormsel in het bisdom Roermond in die tijd alleen door de bisschop werd toegediend, en dan met name tijdens kerkvisitaties. Kinderen beneden de zeven jaar werden niet tot dit sacrament toegelaten (zie *1). U moet daarbij bedenken dat er langere perioden zijn geweest (in totaal maar liefst 40 jaar!) dat de bisschopszetel tussen 1559 en 1801 niet bezet was en dus ook niet kon worden gevormd. Tijdens visitaties kwamen vaak vele vormelingen van omliggende dorpen op één plaats bijeen om het vormsel uit handen van de bisschop te ontvangen. Soms werden mensen ook op latere leeftijd gevormd (zie bijlage 2).,

*1 Jos Habets, Geschiedenis van het bisdom Roermond, tweede deel 1559-1801, (1890), blz 343-344.
*2 A.M.P.P. Janssen, De kerkvisitatie van het dekenaat Nijmegen door Franciscus Ludovicus Sanguessa, bisschop van Roermond (1725) blz. 59-62

Naar aanleiding hiervan heb ik achter de namen hun vermoedelijke leeftijd ingevuld om een beeld te krijgen

 

pag 188
Nomina Confirmatorum in visitatio facta 11 octobris 1717 per Jlln Dni Angelum d’Ongnyes episcopum Ruraem. (Confirmati sunt 453)
Patrinus adolescentum erat R. D. Leonardus Boiens
Patrina Puellearum Susanna Maria Morings Magistra Puellarum in Helden

 

  1.Joannes Cornelis Knops Mechtildis Gommans [7]
  2.Nicolaus Cornelis Knops Mechtildis Gommans [12]
  3.Anna Cornelis Knops Mechtildis Gommans [6]
  4.Josephus proles Cornelis Knops Mechtildis Gommans [3]
  5.Joannes Wilhelmus Winckes Petronella Engels [10]
  6.Thomas filij Wilhelmus Winckes Petronella Engels [3]
  7.Martinus Leonard Rutten Petronella Stammen [11]
  8.Wilhelmina Leonard Rutten Petronella Stammen [9]
  9.Maria proles Leonard Rutten Petronella Stammen [6]
10.Christina filia Adrianus Janssen Maria Verscharen [6]
11.Theodora filia Wilhelmus Segers Catharina Sloets
12.Maria filia Joannes Wilms Isabella Timmermans [10]
13.Joanna Simon Jannes Maria van Holt [12]
14.Mathias Simon Jannes Maria van Holt [9]
15.Theodorus proles Simon Jannes Maria van Holt [5]
16.Dionysius Theodorus Heesen Cornelia Nijssen [13]
17.Joannes filij Theodorus Heesen Cornelia Nijssen [5]
18.Mechtildis Petrus Impelmans Maria Peters [10]
19.Joanna Petrus Impelmans Maria Peters [7]
20.Anna proles Petrus Impelmans Maria Peters [4]
21.Petrus Jacobus Gielen Joanna Janssen [8]
22.Wilhelmus filij Jacobus Gielen Joanna Janssen [6]
23.Joanna filia Anthonius Verhagh Maria Bollen [11]
24.Ida Joannes Janssen Catharina Beckers [?]
25.Joannes Joannes Janssen Catharina Beckers [16]
26.Petrus Joannes Janssen Catharina Beckers [15]
27.Gerardus Joannes Janssen Catharina Beckers [12]
28.Gielis Joannes Janssen Catharina Beckers [?]
29.Joanna Joannes Janssen Catharina Beckers [7]
30.Elisabetha proles Joannes Janssen Catharina Beckers [?]
31.Michael Joannes Verlinden Isabella Verlinden
32.Theodorus filij Joannes Verlinden Isabella Verlinden

 

33.Anthonetta filia Wilhelmus Kessels Mechtildis Brum[m]ans [7]
34.Rutgerus Wilhelmus Peters Petronella Gielen [18]
35.Marcellus Wilhelmus Peters Petronella Gielen [15]
36.Gerardus filij Wilhelmus Peters Petronella Gielen [12]
37.Joannes filius Petrus Jeucken Wilhelmina Comans [?]
38.Wilhelmus filius Mathaeus Linsen Beatrix Timmermans [13]
39.Petronella Joannes Drissen Maria Gielens Verlinden [?]
40.Maria filiae Joannes Drissen Maria Gielens Verlinden [16]
41.Petrus filius Marcellus Gielen Maria Comans [4]
42.Cornelia filia Joannes van den Steen Maria Gielen [6]
43.Cornelia Thomas Wilms Gertrudis Gommans [12]
44.Agnes Thomas Wilms Gertrudis Gommans [10]
45.Wilhelmus proles Thomas Wilms Gertrudis Gommans [!?]
46.Cornelia Henricus Gommans Maria Smollers [11]
47.Gertrudis filiae Henricus Gommans Maria Smollers [!?]
48.Joannes Theodorus Verhagh Sophia Jeucken [15]
49.Henrica Theodorus Verhagh Sophia Jeucken [11]
50.Joanna Theodorus Verhagh Sophia Jeucken [7]
51.Laurentius proles Theodorus Verhagh Sophia Jeucken [6]
52.Cornelia Thomas Heinen Maria Rutten
53.Petrus proles Thomas Heinen Maria Rutten
54.Maria Seger Linsen Godefrida Degens
55.Joanna Seger Linsen Godefrida Degens
56.Joannes proles Seger Linsen Godefrida Degens
57.Petrus filius Joachim Sibilla ex Neer
58.Laurentius Gerardus Engels Maria Jeucken
59.Godefridus filij Gerardus Engels Maria Jeucken
60.Wilhelmina filia Jacobus Wilms Joanna Smollers
61.Henrica Joannes Gielen Francisca Wilms
62.Joannes Joannes Gielen Francisca Wilms
63.Geurt proles Joannes Gielen Francisca Wilms
64.Wilhelmina Joannes Vervoort Catharina Sloets
65.Joannes Joannes Vervoort Catharina Sloets
66.Petrus Joannes Vervoort Catharina Sloets
67.Mathias proles Joannes Vervoort Catharina Sloets
68.Gertrudis Martinus Gommans Helena Smollers
69.Anna Martinus Gommans Helena Smollers
70.Martinus Martinus Gommans Helena Smollers
71.Beatrix proles Martinus Gommans Helena Smollers
72.Joannes Petrus Gommans Maria Gommans
73.Godefridus filij Petrus Gommans Maria Gommans
74.Theodorus Jacobus Gommans Maria Gielen
75.Joanna Jacobus Gommans Maria Gielen
76.Henricus Jacobus Gommans Maria Gielen
77.Ida proles Jacobus Gommans Maria Gielen
78.Joanna Joannes Janssen Maria Gommans
79.Theodora Joannes Janssen Maria Gommans
80.Nicolaus proles Joannes Janssen Maria Gommans
pag 189 
81.Engelbertus filius Joannes Beckers Joanna Piggen
82.Gerardus Bernardus Verhagh Joanna Janssen
83.Anthonius Bernardus Verhagh Joanna Janssen
84.Henricus Bernardus Verhagh Joanna Janssen
85.Helena Bernardus Verhagh Joanna Janssen
86.Maria proles Bernardus Verhagh Joanna Janssen
87.Martina Petrus Heinen Maria Timmermans
88.Ida filiae Petrus Heinen Maria Timmermans
89.Cornelia Gerardus Schreurs Joanna Jeucken
90.Maria Gerardus Schreurs Joanna Jeucken
91.Joannes proles Gerardus Schreurs Joanna Jeucken

92.Joanna Gerardus Groenen Joanna Wilms
93.Wilhelmina filiae Gerardus Groenen Joanna Wilms
94.Andrea Martinus Caris Maria Driessen
95.Theodorus proles Martinus Caris Maria Driessen
96.Wilhelmus filius Casperis van der Velden Maria Zeelen
97.Henricus filius Henricus van Oliemeulen Elisabeth Winckes ex Horst
98.Henricus filius Martinus Engels Ida Zeelen
99.Maria filia N. N. Godefrida Comans ex Swolgen
100.Mathijs Joannes Beurskens Helena Degens
101.Henricus Joannes Beurskens Helena Degens
102.Martinus Joannes Beurskens Helena Degens
103.Joannes Joannes Beurskens Helena Degens
104.Catharina proles Joannes Beurskens Helena Degens
105.Aleidis filia Mathias Gommans Catharina van Oije
106.Catharina Petrus Roelfs Cunera Gommans
107.Michael Petrus Roelfs Cunera Gommans
108.Gertrudis proles Petrus Roelfs Cunera Gommans
109.Elisabeth filia Mathias Heimans Cunera Gommans
110.Sebastianus filius Anthonius Bastians Maria Ringels
111.Eleonorus ? Goswinus Smollers Andrea Gielen
112.Ida Goswinus Smollers Andrea Gielen
113.Cornelia proles Goswinus Smollers Andrea Gielen
114.Jacobus Wilhelmus Keeren Cornelia Heinen
115.Marja proles Wilhelmus Keeren Cornelia Heinen
116.Theodora ? filia Jacobus Winckens Gertrudis Janssen

117.Jacobus Joannes Peters Jacomina Martens
118.Wilhelmina proles Joannes Peters Jacomina Martens
119.Wilhelmus Arnold van Horn Joanna van Maris
120.Joanna Arnold van Horn Joanna van Maris
121.Anna Arnold van Horn Joanna van Maris
122.Margaretha Arnold van Horn Joanna van Maris
123.Teresia proles Arnold van Horn Joanna van Maris
124.Joannes ? filius Arnold van Horn Jacomina Martens ?
125.Lambertus filius Godefridus Zijen Catharina Brummans
126.Joanna [1] Jacobus Joosten Joanna Gommans
127.Joanna [2] Jacobus Joosten Joanna Gommans
128.Arnoldus Jacobus Joosten Joanna Gommans
129.Joannes proles Jacobus Joosten Joanna Gommans
130.Joanna Joannes Janssen Wilhelmina Janssen
131.Henricus proles Joannes Janssen Wilhelmina Janssen
132.Simon Anthonius Heinen Petronella van Hogten
133.Winandus filij Anthonius Heinen Petronella van Hogten
134.Henrica filia Petrus Bischops Wilhelmina Sloets
135.Maria Joannes Claes Margareta Jeucken
136.Theodora Joannes Claes Margareta Jeucken
137.Joanna Joannes Claes Margareta Jeucken
138.Catharina proles Joannes Claes Margareta Jeucken
139.Margareta Petrus Huijs Joanna Lamers
140.Mechtildis Petrus Huijs Joanna Lamers
141.Martinus proles Petrus Huijs Joanna Lamers

142.Gerardus filius Joannes Zeelen Joanna van den Beucken
143.Joannes filius Joannes Claes Petronella Smollers
144.Petrus Henricus Peters Joanna Thijssen
145.Lambertus Henricus Peters Joanna Thijssen
146.Joannes filij Henricus Peters Joanna Thijssen
147.Maria Wilhelmus Coolen Theodora van Wilgen
148.Joannes Wilhelmus Coolen Theodora van Wilgen
149.Catharina Wilhelmus Coolen Theodora van Wilgen
150.Cornelia Wilhelmus Coolen Theodora van Wilgen
151.Gertrudis Wilhelmus Coolen Theodora van Wilgen
152.Andries proles Wilhelmus Coolen Theodora van Wilgen
153.Anna Lambertus Peters Sibilla Heinen
154.Jacobus Lambertus Peters Sibilla Heinen
155.Henricus Lambertus Peters Sibilla Heinen
156.Martinus proles Lambertus Peters Sibilla Heinen
157.Mechtildis Joannes Brummens Josephina Peters
158.Joannes proles Joannes Brummens Josephina Peters
159.Joanna Baltasar Jacobs Henrica Driessen
160.Wilhelmus proles Baltasar Jacobs Henrica Driessen
161.Gerardus Michael Bischops Gertrudis Douven
162.Petrus filij Michael Bischops Gertrudis Douven
163.Wilhelmus Gerardus Brummes Wilhelmina Zeelen
164.Anthonius Gerardus Brummes Wilhelmina Zeelen
165.Leonardus filij Gerardus Brummes Wilhelmina Zeelen
166.Mathias filius Wilhelmus Engels Jacomina N. prope mechlimus ... Z...?
167.Gertrudis Theodorus Roosen Maria Hilkens
168.Joannes Theodorus Roosen Maria Hilkens
169.Petrus Theodorus Roosen Maria Hilkens
170.Catharina proles Theodorus Roosen Maria Hilkens
171.Wilhelmina Joannes Heesen Lina Janssen
172.Joannes Joannes Heesen Lina Janssen
173.Antonetta Joannes Heesen Lina Janssen
174.Petronella proles Joannes Heesen Lina Janssen
175.Joannes Andreas Gielen Christina Janssen
176.Gerardus proles Andreas Gielen Christina Janssen
pag 190 
177.N.N. Mechtildis Gielen
178.Theodorus Joannes Claes Joanna Lodders*
179.Helena Joannes Claes Joanna Lodders*
180.Catharina proles Joannes Claes Joanna Lodders*
181.Elisabeth Henricus Engels Maria Sloets
182.Joannes Henricus Engels Maria Sloets
183.Cornelia proles Henricus Engels Maria Sloets
184.Anna Godefridus Arets Catharina Diricks
185.Theodorus proles Godefridus Arets Catharina Diricks
186.Margaretha filia Michael Heesen Ester Janssen
187.Gisbertus filius Gisbert Cuipers Wilhelmina Verlinden
188.Willibrordus filius Franciscus Gommans Maria Driessen
189.Cornelius filius Wilhelmus van Lier Cornelia Peters
190.Maria filia Joannes Verbungh Theodo[ra] Zetzen
191.Cornelia filia Gerardus Jeucken Francisca van Holt
192.Si[mon][e?] Wilhelmus van Lier Henrica Zeelen
193.Godefridus proles Wilhelmus van Lier Henrica Zeelen
194.Gertrudis filia Joannes Bruninx Gertrudis Wilms?
195.Henricus Joannes Hilkens Cornelia Cuipers
196.Maria? proles Joannes Hilkens Cornelia Cuipers
197.[Leo]nardus Joannes Houtmortels Henrica Sloets
198.Helena Joannes Houtmortels Henrica Sloets
199.Petrus proles Joannes Houtmortels Henrica Sloets
200.[Hen]ricus filius Henricus Knippenbergh Joanna Jeucken
201.[Joan]na filia Joannes Wilms Catharina van Holt
202.[Godefr]ida ? Claes Margaretha Hendrix
203.Henricus ? Claes Margaretha Hendrix
204.Wilhelmus proles ? Claes Margaretha Hendrix
205.[meisje] Franciscus Hendrix Mathia Franssen
206.Ida filiae Franciscus Hendrix Mathia Franssen
207.[meisje] filia Theodorus Claes Cornelia [onleesbaar]
208.[kind[eren]] Michael [onleesbaar] [Joa]nna Verhagh
209.[Mar]gareta proles Michael [onleesbaar] [Joa]nna Verhagh
210.NN Bartholomaei Tim[mermans] [Marga]reta Janssen
211.NN proles Bartholomaei Tim[mermans] [Marga]reta Janssen
212.NN NN NN ..r..iares ? Kessels
213.NN NN NN ..r..iares ? Kessels
214.Franciscus proles NN NN ..r..iares ? Kessels
215.NN ? NN [Verstr]aelen Catharina Engels
216.NN Gerardus Steeghs NN NN
217.NN ? Gerardus Steeghs NN NN
218.Petronella Michael Claes Jacomina Rutten
219.Godefridus Michael Claes Jacomina Rutten
220.Elisabetha proles Michael Claes Jacomina Rutten
221.Godefridus Hubertus Engelen Maria Clooten
222.Joanna Hubertus Engelen Maria Clooten
223.Cunera proles Hubertus Engelen Maria Clooten
224.Mechtildis Gerard Gommans Antonetta Cluijtmans
225.Petrus Gerard Gommans Antonetta Cluijtmans
226.Joannes proles Gerard Gommans Antonetta Cluijtmans
227.Margareta filia Jacobus Driesen Joanna Janssen
228.Agnes Joannes Schreurs Margareta Gubbels
229.Cunera Joannes Schreurs Margareta Gubbels
230.Bartolomaeus proles Joannes Schreurs Margareta Gubbels
231.Leonardus Joannes Gielen Joanna Janssen
232.Catharina Joannes Gielen Joanna Janssen
233.Theodorus Joannes Gielen Joanna Janssen
234.Nicola proles Joannes Gielen Joanna Janssen
235.Joannes filius Joannes Scherders Maria van den Beucken
236.Mathias Petrus van den Beucken Catharina Claes
237.Lucia proles Petrus van den Beucken Catharina Claes
238.[A]legunda Joannes Brummans Anna Clooten
239.Cunera Joannes Brummans Anna Clooten
240.Maria filiae Joannes Brummans Anna Clooten
241.Theodorus Donatus Verscharen Catharina van den Beucken
242.Maria Donatus Verscharen Catharina van den Beucken
243.Christina proles Donatus Verscharen Catharina van den Beucken
244.Theodorus Anthonius [L]emmen ? Petronella Verscharen
245.Joannes Anthonius [L]emmen ? Petronella Verscharen
246.Martinus filij Anthonius [L]emmen ? Petronella Verscharen
247.Elisabetha Godefridus Janssen Maria Janssen
248.Joanna Godefridus Janssen Maria Janssen
249.Joannae filiae Godefridus Janssen Maria Janssen
250.Mechtildis filia Thomas Wilms Antonetta Janssen
251.Andreas Joannes van Lier Maria Neesen
252.Willemina proles Joannes van Lier Maria Neesen
253.Anna filia Hubertus Janssen Maria Timmermans
254.Henricus Paulus Heinen Petronella Boom [7]
255.Judocus filij Paulus Heinen Petronella Boom [6?]
256.[Al]legunda Leonardus Gommans Elisabeta Zee[len] [13]
257.Wilhelmina Leonardus Gommans Elisabeta Zee[len] [10]
258.Joannes proles Leonardus Gommans Elisabeta Zee[len] [4]

1722 XI Augusti visitavit ecclesiamnostram de Helden Ill.a R.dus D. Francisci Ludovicus Episcopus Du...... et confirmavit 325 circit .........................[onleesbaar]

1730 11 Junij ............confirmav..............[onleesbaar]