Copie van de bladzijde bij www.archieven.nl

 

01.035   Schepenbank Grubbenvorst
3414  Prothocollen, 1618 / 1696. Afschrift van Loonsche rechten, 1548
3415  Stukken betreffende de canselaer en de bode van Gelder
3416  Gedingen gehalden
3417  Thijnsboek van Dederick van Drijnt inge Stegen
3418  Gedingen gehalden 1642-1689. 1 deel.
Hierin een brief uit Gelderen aan de Schepenbank. d.d. 26-04-1785. 1 omslag.
Procesdossier Blerick contra Grubbenvorst inzake het Ooijbroeck, 17e / 18e eeuw. 1 omslag.
Gerichtsprothocol, 1642-1689, 1 omslag
3419  Gerichtszaken
3420  Dien Gemeinheits verkaufing te Grubbenvorst
3421  Scholt annotitie boeck
3422  Brieven afkomstig van de Rekenkamer, 1637.
Schatboeck beginnenden 1642
3423  Arrest prothocol, 1699
Schatcedule, 1689
3424  Gemeenteprothocollen
3425  Schatcedule
3426  Brieven van de schepenbank Velden aan schepen Grubbenvorst, ca. 1721.
Stukken afkomstig uit "nieuw prothocolboek", 1776
3427  Resolutie boek der Heerlijkheid Grubbenvorst. Met index
3428  Prothocollen
3429  Varia en gemeenterekening
3430 A  Kerkarchief, rekeningen, testamenten en obligaties
3430 B  Kerkarchief
3430 C  Schepenbank
3430 D  Varia
3431  Capitatie van Grubbenvorst, 1798. 1 katern.
Losse stukken schepenbank, 1759. 1 omslag.
Rekeningen schepenbank, 1741, 1786. 2 katernen.
Beilegen Steuer rechnung. 1764-1772, 1786, 1787. 3 katernen.
Capitatielijst. 1793. 1 deel.
Lijst van beestengeld. 1779. 1 omslag
3432  Schatrekening, 1730. 1 katern.
Thijnsregister, 1672. 1 katern.
Gerichtsstukken, 1690. 1 omslag.
Kerkrekeningen St. Jan, 1700. 1 omslag.
Schepenreizen, 1657. 1 katern.
Rekeningen, 1651, 1739.
Gerichtsstukken, 1631, 1753. 1 omslag.
Varia, 1 omslag
3433  Gerichtstukken. 1700, 1 omslag
Schattingen, 1751. 1 katern.
Specificatielijst van de gemeente Grubbenvorst. 1778. 1 omslag.
Kerkarchief, 1778. 1 katern.
Bijlagen Steuer rekening. 1766. 1 katern.
Rekeningen. 1719, 1749, 1755-1794, 1766, 1782, 1783, 1795, 1799, 1800, 1810. 9 katernen
3434  Rekeningen van de schatheffers. 1717, 1755, 1762, 1763, 1783, 1797. 6 katernen.
Lijst van beesten, 1755. 1 omslag.
Karrediensten naar Gelder. 1762. 1 omslag
3435  A Schatrekeningen, 1687, 1696, 1733, 1763, 1784, 1795. 6 katernen.
Capitatie lijst. 1763. 1 katern.
Pachtcedule van den Hof Sondert.
Lijst van capitalen. 1690. 1 katern
Gerichtscedule, 1723.
Gerichtsstukken. 1720.
B. Kerkrekeningen van Peter Steeghs. 1722-1755. 1 omslag.
C. Kerkrekeningen van de pastoor. 1656-1670. 1 deel.
D. Varia. 1 pak
3436  Plakkaten
3437  Verkoop acten.
Gedingen gehalden
Gemeenterekeningen. 1711, 1754.
Gerichtsstukken, 1668, 1712.
Coopcedule en verpachtingen van tienden onder Velden. 1722, 1723. 1 deel en 1 omslag.
Rekeningen van de schepen. 1644-1646. 1 deeltje.
Rekening van de secretaris Arnolt Cuijpers. 1698. 1 omslag.
Gemeente rekeningen. 1764. 1 katern.
Rekeningen. 1708, 1756.
Coopcedule van der Ruijtenborghe gereede tiende. 1703.
Fourage lijst. 1763.
Schriefboeck van de pastoor. 1635. 1 deel.
De tiende van de kerk. 1635-1645. 1 deel.
Rente van de kerk.1570. 1 katern
3438  Rekening voor erffmarschalck Marquis van Hoensbroek. 1738-1740. 1 omslag.
Aantekening van de pastoor voor giften van de klok. 1651. 1 omslag.
Contract voor het gieten van een klok.1650.
Rekeningen voor de kerke rente. 1641-1645, 1641-1646, 1647-1651, 1647-1652, 1652, 1653-1654, 1655, 1656-1658, 1659, 1661, 1677. 11 katernen.
Verklaring van graaf Willem Lodewick tot Caldenbroeck aan de pastoor van Grubbenvorst en de landdeken dat eerst genoemde er voor zal zorgen dat er tijdens de begrafenis van zijn vrouw geen ongeregeldheden plaats zullen vinden. 1671. 1 stuk.
Rekening van de kerk. 1584-1595, 1593-1596, 1631-1634, 1640, 1691. 5 katernen.
Armen rekeningen. 1635-1774. 42 katernen.
Aantekening van pastoor Petrus van Neer over de kapitalen der armen bij de kerk geprofiteert. 1635, 1670, 1705.
Rekening van timmerracie der kerk na de brand. 1635 augustus 3. 1 katern.
Rekenign voor de afgestorven Nadus Besou-van Soest. 1741. 1 omslag.
Varia, 1 omslag
3839  Budget de l'an, 1808, 1811. 1 katern, 1 omslag.
Reparatie rollen met bijlage. 1802, 1808, 1809, 1810. 4 omslagen
Schatrekeningen. 1727-1728, 1731, 1793, 1795. 4 katernen
3440  Capitatielijsten. 1777.
Specificatie inzake Geurt Mennens. 1685. 1 omslag.
Proces van de geŽrfden tegen Joh. Gerardus van der Smitse. 1712. 1 katern.
Proces van Jan Meijer tegen Jan van Soest, 1691.
Proces van de schepen tegen Lindert van Hambroeck, 1753.
Rekening voor Jan Ketels, 1698.
Inwoonders lijst, 1799.
Schatrekeningen, 1728, 1779, 1788, 1794. 4 katernen.
Gemeenterekening met bijlagen. ca. 1807. 1 omslag.
Schattingen. 1652, 1777. 2 katernen.
Verkoping te Lottum, 1768. 1 deel.
Vonnis Heerlijkheid Broeckhuijzen tegen Jan Cuijpers. 1668
Brieven van Gelderland. 1712.
Mandat de paijement de St. Frans. 1807, 1 omslag.
Schatcedule, 1689. 1 katern
Ontvangstbewijzen, 1778. 1 katern.
Gedingen gehalden, 1689-1691. 1 katern
3441  Inwonerslijst, 1794
Capitatielijsten, 1789. 1 deel.
Schatrekeningen, 1795, 1800. 2 katernen.
Schatrekening van Lottum, 1800. 1 katern.
Bestiale lijsten, 1795. 1 deeltje.
Plakkaten en brieven van Lottum en Grubbenvorst. 1 pak.
Rekeningen voor de diensten van Grubbenvorst. 1796, 1798. 2 katernen.
Bijlagen zur steuer rechenung. 1771, 1791. 2 katernen.
Beerfdendag met verkoop. 1795. 1 katern
3442  Plakkaten
3443  Rekening voor Grubbenvorst. 1742. 1 omslag.
Rente en leenbrieven. 1696. 1 omslag
Beneficij van St. Nicolaas. 1666.
Anniversarium. 1755. 1 omslag.
Annotatie van de tiende van de pastoor. 1671. 1 katern.
Contract et libro anniversarium. 1682. 1 katern.
Verkoop Jan Smits, 1712.
Schatrekening, 1749. 1 katern.
Verpachting kerkeland, 1687.
Verpachting armenland, 1639.
Inkomsten der kerk. 1779. 1 deel.
Diverse rekeningen. 1779. 1 omslag
3444  Rekeningen der heerlijkheid Grubbenvorst
3445  Doos 1. Gerechtsstukken o.a. Bolten Renckens, 1698-1702. 1 omslag.
Kerspel rekeningen pro anno 1720. 1 omslag.
Rekeningen van het kerspel. 1700-1750. 1 omslag.
Bijlagen zut steuer rechnung. 1754. 1 omslag.
Doos 2. Rekening van het kerspel begint 1647. 1 deel.
Rekening van het jaar 1750. 1 omslag
3446  Rekeningen. 1691
Rekeningen van de kerk. 1695-1720. 1 pak.
Compte de la marie de Grubbenvorst. 1806. 1 omslag.
Rekeningen van Venlo, 1797. 1 deel.
Gemeenterekeningen, 1750. 1 omslag
Varia. 1 bundel schimmel
3447  Gerechtstukken van het hof. 1678.
Verbalen van vrouwe Marquise Schaenck van Hillenraad. 1770.
Rekeningen van de gemeente. 1710. 1 omslag.
Rekeningen voor Jacob Grubben, kerkmeester. 1678.
Ontvangst van de kerk. 1689 / 1690.
Rekeningen voor het dekken van het dak der kerk. 1681. 1 omslag.
Bijlagen zur steuer rechnung, 1796. 1 deel
3448  Requisitie van 4 januari 1813. 3 delen.
Uitgaven, 1813-1815. 1 katern.
Decreten, 1813-1814. 11 katernen
3449  Fam. Eijckelboom/Lovendael/Grubben. 1 omslag.
Bijlagen zur steuer rechnung, 1777. 1 deel.
Kerkarchief. 1656
testament Herman Coulen, pastoor, 1700. 1 omslag.
Kerspel Grubbenvorst. 1 omslag.
Meetboek opgemaakt in 1635. Geheel Grubbenvorst opgemeten en in 1646 ondertekent door Baron te Lottum, Schenck van Nijdeggen, schepen, vrouwe tot Caldenbroeck enz. 1 deel
3450  Bijlagen zur steuer rechnung, 1769, 1780. 2 delen.
Kerkarchief, 1645.
Gemins rekening. 1760. 1 omslag
3451  Koopcedulen o.a. ingen huijscken 1680, Klercken camp, 1681.
Rekeningen, 1695.
Inventarisatie van goederen van wijlen Hendrick Cuijpers. 1676.
Verkoop van grond, 1679.
Rekening van Lamert Schoenmaeckers, 1682.
Rekening van Jacob Coopmans. 1686.
Div. gerechtsstukken. 1680.
Verkoop van huis en hof. 1694.
Brieven voor regeerders van het kerspel. 1736 / 1750.
Gerechtsstukken. 1683. totaal 1 doos
3452  Aantekeningen van verteerkosten aangaande paarden en soldaten. 1642-1644. 1 katern.
Geldleningen. 1685 / 1702. 1 deeltje.
Request van Melchior Vissers tegen de GeŽfden van Grubbenvorst. 1708-1710. 1 omslag.
ConditiŽn voor het aanstellen van kerkmeesters met bijlagen, 1691. 1 omslag.
Lijsten van hand en spandiensten met bijlagen. 1749. 1 omslag.
Schatrekeningen. 1724-1728. 1 omslag.
Bodeloon en karrevrachten. 1720-1722. 1 omslag.
Rekeningen van Hendrick Cuijpers van uitgaven verteer voor soldaten. 1642. 1 omslag
3453  Doos 1, Rekenignen van het Kerspel, 1739-1740. 1 omslag.
Rekenung hoofd cedule, 1689. 1 omslag.
Bijlagen zur steuer rechnung, 1689. 1 omslag.
Plakkaten, 1730-1740. 1 pak.
Doos 2, Bijlagen zur steuer rechnung, 1764, 1767, 1770, 1772, 1780. 5 delen.
Verkoop van verschillende percelen land te Grubbenvorst. 1797.1 deel.
Capitatielijsten. 1778. 1 katern.
Schatrekening. 1770. 1 katern
3454  Rekeningen, 1693, 1727-1729, 1756. 3 omslagen
Conditie zijnde in sterfhuis van de wed. van Peter Steeghs, gewesen schepen te Grubbenvorst. 1752. 1 omslag.
Schatrekening. 1756. 1 omslag.
Generale capitatie lijsten. 1751. 1 omslag.
Kerkarchief, verpachten van kerkgrond. 1629-1639. 1 omslag.
Het maken van een choorbank, 1640. 1 omslag.
Rente St. Nicolaasaltaar. 1673.
Kerkrente, 1566.
Verpachten van landerijen. 1663. 1 katern
3455  Munster tiende, 1788. 1 omslag.
Proces in zake baron te Lottum en Hillenraad met de schepen en gesworenen tegen de raad Cox. 1695. 2 omslagen.
Stukken uit de schepenbank Horst, beschreven onder Horst, maar zijn van Grubbenvorst, maar zijn in Horst gekomen door een gecombineerd secretaris/scholtis ambt. 1789-1794. 1 pak.
Gerechtsstuk. 1658. 1 stuk
3456  Gerechtsstukken. 1690-1702. omslag.
Stukken betreffende Arcen, Velden en Lomm. 1 omslag.
Stukken betreffende Cuijpers. 1 omslag
3457  Gerechtsstukken tegen de regeerders van Grubbenvorst. 1 omslag.
Attesten. 1691-1711. 1 omslag.
Gemeente processen. 1650-1711. 1 omslag.
Criminele processen. 1696. 1 omslag.
Gerechtsstukken.. 1652-1700. 1 omslag.
Stukken uit Blitterswijck, Broekhuijzen en Sevenum. 1684. 1 omslag
3458  Processtukken.
Hendrick Cuijpers ca. Secr. Kiespenning.1659
Aert Meusers ca. Bastiaan Wolters.1668
Jan Lovendael en consorten.1668
Willem Kinnen ca. Servaes Spee.1690
Johan Duijkers ca. Jhr. van Kessel. 1695.
Jan Heijen ca. de schepen.1696
Peter Prijon ca. Anthon Brouckhuijzen. 1699
Aert Meusers ca. Geurt DaniŽls.1699.
Aert Meusers ca. Anthon Brughuijs. 1701
Winant Naus ca. de Rekenkamer. 1701.
Thijs Peters, halfman inden Bongart en Peter Aerssen ca. de Heerlijckheid. 1701.
Aerssen ca. de Heerlijkheijd. 1702.
Joes Duijckers ca. Jan Ketels. 1702
Johan Gielen ca. Michel van Boven. 1704.
Kerst Bolten ca. Encken Jeucken. 1704.
Haenen ca. Math Emans. 1705
Cuijpers ca. Wijnant Naus. 1705.
Arnolt Cuijpers ca. Wijnant Naus. 1705.
Maria Naus ca. de secretaris. 1705.
Margriet Jacobs ca. Tollenaars.1707
Cuijpers ca. Jan Smits 1708.
Jacob Deriks ca. Gertie Hillen.1709.
Derich van Soest ca. Jan Gerits. 1712.
Anna Naus ca. Joanna Duijckers. 1712.
Offermans ca. Peter opden alde Berckt. 1717
Joh. v.d. Panhuijzen ca. Beatrix van Houch. 1732
Frans Jan ca. Martijn Parts
Lisbeth Verhaegh ca. Ruijs
Lenart Hoemoet ca. Gerart Crewen.
Kerstien Rutten ca. Erfgenamen.
Schenk ca.. schipper W. Meij.
Judith Eickelboom ca. Schenck.
Stijnen ca. Willem Verbeek.
Naus ca. Maes.
Kerkarchief, 1688 1 omslag
Erfgenamen Jan Mertens.
Stukken inzake bouwland van Jan Rutten. 1696
Schepenbrief. 1696
Rekening van Naus. 1704.
Leening der inliggende kerkrekening. 1709.
Erfgenamen Jan Mertens.
Varia, (schimmel). 1 omslag
3459  Kerkarchief, 1705. 1 omslag.
Minuten, 1773. 1 omslag.
Schepenbrieven, 1662. 1 omslag.
Gemeenterekening, schatheffer. 1687-1693. 1 omslag.
Overdrachten, testatementen, pachtcedule. 1668. 1 omslag.
Processtuk Willem Grubben tegen Hendrick Cuijpers inzake het Oijenbroeck. 1786.1 omslag
3460  Rekening van de schatheffers en hoofd en beestengeld. 1701-1717. 1 omslag.
Rekeningen. 1788-1790. 1 deel.
Steuer rechnung, 1785, 1788. 2 delen.
Schatrekening, 1790. 1 deel.
Capitatielijsten. 1790. 1 deel
3461  Ontlastbrieven:
- Cornelis Franssen geh. met Jenneke Adams, Venraij. 26 april 1762.
- Gerardus Loussen. 1769
- Math Lenders, Lom. 1778.
- Gertrudis Joosten, Bree. 1782
- Hendrick Hendrix, Blerick. 1782.
Rekeningen van Peter Steeghs. 1734.
Gemeenterekeningen. 1691.
Rekeningen van het kerspel. 1 katern.
Specificatie van kosten. 1765. 1 katern
3462  Veelijsten, 1665.
Kapitaallijsten, 1686, 1700, 1708.
Hoofdbeesten cedul. 1665-1712.
Rekening van Arcen, 1682-1708.
Pensioen rekeningen. 1705-1707
Crediten, 1692, 1693, 1694.
Reglement op de waterlopen, 17e eeuw.
Rekening van 5 bruggen naast de Maas. 1703.
Capitaalcedulen, 1665-1695, 1798.
Kapitalen, rentebrieven. 1661-1710.
Begeleiding. 1674.
Cijnzen van huis de Steegh. 1700.
Tabellen landbouw en veeteelt. 1789-1790.
Inwonerslijst. 1785-1786.
Leen van Grubben. 1709.
Chijnzen huis Grubben. 1702.
Rekening van de gemeente. 1711.
Reparatie van 814 palisanten aent Fort Roijal te Sint Michiel. 1701.
Rekening van Lottum. 1705.
Raad van Staten. 1695-1705.
Karrevrachten. 1702-1703.
Inquartieringhe. 1710.
Schadelijsten van de oorlog uit de jaren: 1690, 1695, 1697, 1701, 1702, 1703, 1705.
Alsmede het beleg van Venlo
3463  De tiende van Mulbracht.
De markies van Hoensbroek vergunt Mathijs Hensen zijn aandeel in de tiende van Mulbracht. 1735.
Opsomming van de velden en de akkers, diet tot de tiende van Mulbracht behoren. Johan Stams en Rockes Hoegen hebben 18 jaar lang de rente geind.
Vermelding hoeveel tiende er te Bracht zijn. 1576
Aanschrijving om het door overlijdt overgegane aandeel van de tiende in het Bomerveld van Mulbracht te verheffen. 1758.
De markies van Hoensbroek vergunt H.J.L. Mooren zijn aandeel in de tiende van Mulbracht over te dragen. 1758, 1777, 1781, 1788, 1789 enz.
Tiende te Mulbracht. 1765.
Rekening der tiende te Mulbracht. 1760.
Leenjura der tiende te Mulbracht. 1758.
Omschrijving van der tiende van Mulbracht uit de 17e eeuw.
Verheffing van het leen genaamde de tiende te Bracht voor de schepen van Grubbenvorst, getekend schepenen Thijs onder den Eijckelboom en J.V. Grubben. 1676.
Pachtcedule. 1 november 1772.
Pachtcedule, 10 juni 1767.
De Markies van Hoensbroek vergunt Mathijs Henssen zijn aandeel in de tiende van Mulbracht. 1735.
Pachtcedule van de tiende van Mulbracht aan de schepen Hendrick Schutgens. 23 juni 1701.
Tiende van Mulbracht. Verkoping van Claes Pils aan Mathijs Hinsen ťťn part en de helft van Roffers tiend. 17 april 1670.
Omschrijving der grondstukken in de tiende van Mulbracht vallende. 1661.
Tiende te Mulbracht. Verkoop tussen Catharina Webers en Marga Kriekelman aan Mathijs Hinsen te Venlo van de Roffersche tiend in Mulbracht. 25 september 1623
3464  Verkoop door de erfgenamen van Albroeck.
Brieven van secretaris Cuijpers. 1698, 1723.
Specificatie van geleverde haver. 1757.
Verpachting van heide. 1709.
Bodeloon. 1706.
Salvatie voor de markies van Hoensbroek.
Gerechtskosten gedurende de oorlog. 1753-1762.
Lijst van vermiste paarden en karren. 1758-1759.
Schattingen te Lottum. 1791.
Steuer Rechnung. 1765, 1768, 1773, 1794. 4 delen.
Processtukken.
Grubbenvorst ca. Venlo. 1712.
GeŽrfden van Grubbenvorst ca. de regeerders. 1712.
Godschalk Swalfers ca. Peter Reijners
3465  Betaalbriefjes.1719.
Inwonerslijsten. 1749.
Gemeenterekening. 1646.
Schatcedule en veelijsten. 1795.
Schade tabellen Franse troepen. 1794.
Schattingen. 1796.
Rekeningen van het klooster Hulst bij Gelder. 1751, 1753.
Kerkarchief, 1677.
Capitatielijste. 1779.
Uitgaven van de schepenen. 1647.
Verpachting. 1649.
Varia (Brieven aan Hof van Gelder). 1711.
Oorlogschade Franse troepen. 1794. 1 katern.
Gemeente rekening. 1779. 1 katern
3466  Brieven van de rekenkamer aan de hoven van Gelder. 1631, 1663, 1777.
Ordonnantie van de heer, 1663, 1665, 1708.
Brieven van de heer der Heerlijkheid. 1702-1710.
Schepenbrieven. 1690.
Stukken afkomstig van de pastorie.
Ordonanntie. 1689-1697. 1 pak
3426  Lottum.
Stukken uit Lottum. 1 omslag.
KwitantiŽn. 1794. 1 katern.
Hoofdlijst baronie Lottum. 1793. 1 katern.
Schatrekening. 1789. 1 katern.
Rekeningen. 1793-1806. 1 omslag.
Protocol van geŽrfdendag Lottum. 1737-1817. 1 deel