Transcriptie dopen R.K. Baarlo 1798        terug naar dopen Baarlo           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            1798
Baarlo D1798-001 -    06-01-1798   -   blz. 1798-159 nr. 3/r
6 Januarii nata et baptizata
est perillustris ac generosa
domicella Judoca Antonetta
Maria Josepha Theresia
filia perillustris ac generosi
domini Henrici Wilhelmi
baronis van Erp toparchae
in Baerlo et perillustris ac
generosae dominae Helenae
Gertrudis baronissae van Voorst
van Schadewijck conjugum
susceptores fuerunt perillustris
ac generosus dominus Gode-
fridus Alexander Xaverius
baro van Voorst et perillus-
tris ac generosa domina
Maria Theodora baronissa
van Voorst nata van Golstein
loco perillustris ac generosae
domicellae Wilhelminae
Raijmundae etc. baronissae
van Erp.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-002 -    13-01-1798   -   blz. 1798-160 nr. 1/r
13 Jan. baptizatus est Joannes
filius Theodori Verbongh
et Joannae Coopmans conjugum
susceptores fuerunt Mathias
Janssen loco Henrici Jacobs
et Mechtildis Coopmans
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-003 -    23-01-1798   -   blz. 1798-160 nr. 2/r
23 Jan. baptizatus est Joanna fi-
lia Christiani Korsten et Hele-
nae Coopmans conjugum suscep-
tores fuerunt Joannes Coopmans
et Wilhelmina Korsten.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-004 -    28-01-1798   -   blz. 1798-161 nr. 1/l
28 Jan. baptizatus est Jacobus
filius Alardi Dentjens et Beatri-
cis Beurskens conjugum sus-
ceptores fuerunt Jacobus Dent-
jens et Gertrudis van de Weem
loco Idae Lenssen
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-005 -    02-02-1798   -   blz. 1798-161 nr. 2/l
2 Feb. baptizata est Maria Catha-
rina filia Joannis Bruijnen et
Petronillae Kessels conjugum
susceptores fuerunt Cornelius
Berghmans et Joanna aen de
Muelen            P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-006 -    06-02-1798   -   blz. 1798-161 nr. 3/l
6 Feb. baptizata est Anna Catharina
filia Edmundi Houben et Ca-
tarinae Engelen conjugum sus-
ceptores fuerunt Petrus Clercken
et Anna Gertrudis Rock loco
Petronillae Engelen.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-007 -    16-02-1798   -   blz. 1798-161 nr. 4/l
16 Feb. baptizata est Margarita
filia Philippi Nelessen et
Mariae Simons conjugum
susceptores fuerunt Mathias
Janssen loco Joannis Nelissen
et Agnes Simons.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-008 -    14-03-1798   -   blz. 1798-162 nr. 1/l
14 Martii baptizatus est Lambertus
filius Joannis Korsten et Joan-
nae Eijmans conjugum suscep-
tores fuerunt Mathias Tim-
mermans et Wilhelmina Eijmans
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-009 -    27-03-1798   -   blz. 1798-162 nr. 2/l
27 Martii baptizata est Anna Maria
filia Henrici Jacobs et Mariae
Bruijnen conjugum susceptores
fuerunt Joannes Jacobs et Anna
aen de Moelen
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-010 -    07-04-1798   -   blz. 1798-162 nr. 3/l
7 Aprilis baptizatus est Jacobus fi-
lius Arnoldi in gen Noot et Catha
rinae Roosen conjugum susceptores
fuerunt Gerardus in gen Noot et
Agnes Roosen
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-011 -    25-04-1798   -   blz. 1798-162 nr. 4/l
25 Aprilis baptizata est Christina
filia Leonardi Janssen et Petronillae
Beckers conjugum susceptores fu-
erunt Henricus Janssen et Anna Ger-
trudis Rock loco Hendrinae Beckers
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-012 -    21-05-1798   -   blz. 1798-162 nr. 5/l
21 Maii baptizatus est Gerardus fi-
lius Henrici Janssen et Petronil-
lae Staecks conjugum suscepto-
res fuerunt Antonius Staecks
et Maria Gertrudis Korstjens.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-013 -    18-06-1798   -   blz. 1798-161 nr. 1/r
18 Junii baptizata est Anna Maria
filia Petri Engelen et Petro-
nillae Peters conjugum suscep-
tores fuerunt Henricus Houwen
loco Henrici Engelen et Mech-
tildis Linssen.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-014 -    30-06-1798   -   blz. 1798-161 nr. 2/r
30 Junii baptizatus est Josephus
Henricus Wilhelmus filius Cor-
nelii Berghmans et Mariae Heij-
mans conjugum susceptores
fuerunt Wilhelmus Heijmans
et Ida Jeuken loco perillustris
ac generosae domicellae Wilhel-
minae Raijmundae baronissae
van Erp.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1798-015 -    15-07-1798   -   blz. 1798-161 nr. 3/r
15 Julii baptizata est Petronilla
filia Leonardi Thijssen et Mariae
Peters conjugum susceptores fu-
erunt Mathias Verhaerdt et
Margarita Sanders
                        P. Geusen pastor
 
            1798
Baarlo D1798-016 -    14-08-1798   -   blz. 1798-173 nr. 1/r
14 Augusti bapisata Joanna Maria filia Joannis
Göerts et Dorotheae Timmermans conjugum
susceptores fuerunt Michaël Göerts et Maria
Anna Holten loco Martinae Mertens
 
Baarlo D1798-017 -    23-08-1798   -   blz. 1798-173 nr. 2/r
23 Augusti baptisatus est Joannes Hermanus
filius Joannis Wijlders et Mariae Mulhaussers
conjugum susceptores fuerunt Petrus
Wijlders et Gertrudis Dorssers.
 
Baarlo D1798-018 -    01-09-1798   -   blz. 1798-173 nr. 3/r
1 Septembris baptisata est Maria Elisabeth
filia Petri Mulhaussers et Catharinae Wijlders
conjugum susceptores fuerunt Petrus
Wijlders et Gertrudis Dorssers
 
Baarlo D1798-019 -    07-09-1798   -   blz. 1798-173 nr. 4/r
7 7bris Baptisatus est Petrus filius Joannis
Dorssers et Helenae Staecks conjugum suscep-
tores fuerunt Wilhelmus Dorssers et Anna
Maria Bours loco Mechtildis Staecks
 
Baarlo D1798-020 -    13-09-1798   -   blz. 1798-173 nr. 5/r
13 7bris Baptisata est Magdalena filia Wilhel-
mi Bouten et Petronillae van den Buecken
conjugum susceptores fuerunt Mathias
Janssen loco R.D. Christophori Göertz
sacellam ex Kessel et Magdalena Speulbecks
 
Baarlo D1798-021 -    20-09-1798   -   blz. 1798-174 nr. 1/r
20 7bris Baptisatus est Hermanus filius Antonii
Smits et Elisabethae Beurskens conjugum
susceptores fuerunt Petrus van Enckenvoort
et Helena Beurskens
 
Baarlo D1798-022 -    21-09-1798   -   blz. 1798-174 nr. 2/r
21 7bris Baptisata est Dorothea filia Gerardi
Jacobs et Barbarae Pubben conjugum
susceptores fuerunt Arnoldus Pubben et
Maria Verbongh.
 
Baarlo D1798-023 -    09-10-1798   -   blz. 1798-174 nr. 3/r
9 8bris Baptisata est Hendrina filia Wilhelmi
Kessels et Elisabeth Jacobs conjugum susceptores
fuerunt Joannes Kessels et Elisabetha Jacobs.
 
Baarlo D1798-024 -    10-10-1798   -   blz. 1798-174 nr. 4/r
10 8bris Baptisata est Wilhelmina Sophia filia
Henrici Göerts et Mariae Beurskens conjugum
susceptores fuerunt Joannes Göerts et Joanna
Joosten
 
Baarlo D1798-025 -    11-10-1798   -   blz. 1798-174 nr. 5/r
11 8bris Baptisatus est Mathias filius Wilhelmi
Janssen et Joannae Timmermans conjugum
susceptores fuerunt Mathias Timmermans et
Joannae Janssen.
 
Baarlo D1798-026 -    30-10-1798   -   blz. 1798-174 nr. 6/r
30 8bris Baptisatus est Andreas filius Danielis
Boleij et Petronillae Mevissen conjugum suscep-
tores fuerunt Andreas Mevissen et Anna Maria
Bours loco Elisabethae Boleij
 
Baarlo D1798-027 -    13-11-1798   -   blz. 1798-174 nr. 7/r
13 9bris Baptisata est Aldegondis filia Wilhelmi
Janssen et Elisabethae Peters conjugum suscep-
tores fuerunt Wilhelmus Janssen et Anna
Maria Bours loco Mariae Engels.
 
Baarlo D1798-028 -    29-11-1798   -   blz. 1799-175 nr. 1/l
29 9bris baptisata est Wilhelmina filia
Wilhelmi Janssen et Elisabethae Peters conju
gum Henrici Houwen et Catharinae Thijssen
conjugum susceptores fuerunt Wilhelmus
Houwen et Petronilla Thijssen.
 
Baarlo D1798-029 -    03-12-1798   -   blz. 1799-175 nr. 2/l
3 Decembris baptisatus est filius Petri Timmer-
mans et Petronillae Simons conjugum suscep-
tores fuerunt Jacobus Simons et Anna Maria
Bours loco Gertrudis Puelen.
[Op de volgende pagina's staat een aantal vermeldingen uit de burgerlijke stand. In deze periode overlijdt pastoor Petrus Geusen. Nadien worden, door de opvolgende pastoor, de doopvermeldingen alsnog opgeschreven op grond van de aantekeningen van Petrus Geusen. Voor de codering van de geboorten/dopen is het doopboek leidend geweest. Deze codering is toegepast op de vermeldingen in de burgerlijke stand.]
 
Vu, arre et clos par moi sousiqué
president de l'administration muni-
cipalt a Horst le 25 thermidor 6e
anné repub(licain)
 
            Mooren
 
Baarlo D1798-016 -    14-08-1798   -   blz. 1798-162 nr. 1/r
Op heden den seventwintigsten dag
van den maent termidor sesde jaer
der Franse republiek Trans.... ten
tien ure voor noun is voor mij Corn-
lis Smits municipael agent der
gemeent Baerlo op het gemeente
huijs alhier erschenen Joannes
Geurtz ackerman binnen diese
gemeente woonagtig den welcken
g'assisteert bij Migiel Geurts coper
slager van professij out dri en dertig jaar
woonagtig tot Kessel en bij Martina
Mertens dogter van Jan Mertens ackerman
en Marij Linssen beijde tot Kessel over
leden out een en sestig jaern aen mij
Cornelis Smits verklaert heeft dat
Dorotea Timmermans sijn wettijgen huijs
vrouwe diesen morgen om .. ure
den seventwintigsten dag van diesen
nacht binnen sijn wooning enen
dogter gebaat heeft het welck hij mij
vertoont heeft en aen haer desen naem
van Joanna Marij Geurtz gegeven
heeft. In gevolg diese verklaeringe
de welcke Migiel Geurt et Martijn
Mertens versekeren waragtig en overeen
komstig te wesen met de vertooning
van 't boven genoemden kind aen mij
geschiet hebbe ick uijt cragte der
mij toubetrouden magt dit tegenwodrig
act het welck Joannes Geurts vader
van't kinde ende twee getuijgens
Mijgiel Geurts en Marting Mertens
beneffens mij onderteekent hebben
Gedaen op het gemeente huijs alhier
tot Baerlo op dag, maand en
jaer als voren   J. Goerts
M. Goertz M. Mertens
            C. Smits agent
 
Baarlo D1798-017 -    23-08-1798   -   blz. 1798-163 nr. 1/l
Op heden den sesden dag van de
maent fructidor sesde jaer der
Franse republijck is voor mij
Cornelis Smits munijcipael agent
van gemente Baerlo op het
gemente huijs alhier verschenen
Joannes Wilders clompenmaker van
professij binnen diese gemeente
woonagtig welck geassiteert bij
Peeter Wilders clomper van pro-
fessij out vier en dertig jaeren en Geurtien
Dorssers dogter van Jan Dorssers
en Marij Bouten ackerlijde out vijfensestig
jaer in diese gemeente woonagtig
aen mij Cornelis Smits verklaert
heeft dat Marija Mulhousen sijn
wettijge huijsvrou diesen morgen
om agt uren den sesden dag van de
mant binnen sijnen wooning een
sontjen gebaert heeft het welck
den naem van Joannes Hermannus
Wijlders gegeven heeft in gevolg
diese verklaeringe, de welcke
Peeter Wilders en Geurten Dorssers
versekeren waragtig en over een-
komstig te wesen mit de vertooninge
van't boven genoemde kind aen mij
geschied hebben ick uijt cragte der
mij toubetrouden magt dit tegenwor-
dig ackt ververdigt het welck
....... Wilders vader van't kind
en de twee getuijgen Peeter Wilders
en Geurtien Dorssers beneffens mij
onderteekent hebben.
Gedaen op het gemeent huijs tot
Baerlo op dag, mant en jaer
als voren          J. Wijlders
Petrus Wijelders Gertie Dorssers
            Cornelis Smits agent
 
Baarlo D1798-018 -    01-09-1798   -   blz. 1798-163 nr. 1/r
Op heden den vijftienden dag van
den maent fructidor sesde jaer der
Franse republijck ter tien ure
voor noun is voor mij Cornelis
Smits munijcipael agent der ge-
meente Baerlo op het gemeents
huijs alhier erschenen Peeter
Mulhaussers schoenmaker binnen
dese gemeente woonagtig den
welcken g'assisteert bij Peeter
Wilders clompenmaker van profes-
sij out vierendertig jaer woonag-
tig tot Tiegelen en Geurtruij
Dorssers out vijfensestig jaer
woonagtig binnen diese gemeente
dogter van Jan Dorssers en
Marij Bouten ackerlijde beijde over
leden aen mij Cornelis Smits
verklaert heeft dat Catrijne
Wilders sijne wettige huijsvrou
diesen nagt ten twee uren op den
vijftienden dag diesis mant binnen
sijne wooning een dogtertjen
gebaart heeft het welcke hij
mij vertoont heeft en aen haer
den naeme van Marija Elijsabet
Mulhoussers gegeven heeft inge
volg diese verklaring de welck
Peeter Wilders en Geurtruij dogter
versekeren waragtig en overeen
komstig te wesen mit de vertooning
van't boven genoemde kind aen
mij geschiet hebbe ick uijt cragt
der mij toebetroude magt dit
tegen waerdig ackt vervaerdigt
het welck Peeters Mulhousser
vaeder vant kint en de twee
getuijgens Peeter Wilders en
Geurtruij Dorssers beneffens mij
onderteekent hebben.
Gedaen op het gemeents huijs
tot Baerlo op dag maand en
jaer als voren.
 
Petrus Mulhuser           Petrus Wijlders
            Geurtru Dorssers
Cornelis Smits agent
 
Baarlo D1798-019 -    07-09-1798   -   blz. 1798-166 nr. 1/l
Op heden den eenentwintigsten dag van
den maent fructidor sesde jaer der Franse
republiqke ten seven ure voor noun
is voor mij Cornelis Smits municipael
agent der gemeente Baerlo op het
gemeents huijs alhier erschenen Joannes
Dorssers ackerman binnen diesen gemeente
woonagtig den welcken g'assisteert bij
Wilm Dorssers ackerman van professij
out negen en dertig jaaren Mechtildis
Staekx dochter van Wijlem Peeter
Staecks .... van ...............
lija Slots beijde tot Helden overleden out
twee en twintig jaeren woonagtig tot
Helden aen mij Cornelis Smits verklaert
heeft dat Heleena Staekx sijne wettige
huijs vrou van dag desen seven en twintigste
dag dieses maents smorgens ten seven uren
binnen sijne wooning een soontjen gebaert
heeft het welck hij mij vertoont heeft
en aen hem den naem van Peeter
Dorssers gegeven heeft in gevolg diese
verklaeringe de welcke Wilm Dorssers
en Megtildis Staekx versekeren waragtig
en overeenkomstig te wesen met de
vertooninge van't voren genoemde kind
aen mij geschiet. Hebbe ick uijt
kragte der mij toubetroude magt
dit tegenwaerdig  ackt ververdigt dat
welcke Joannes Dorssers vader vant kind
en de twee getuijgen Wilm Dorssers
en Megtildis Staekx beneffens mij
onderteekent hebben gedaen op het
gemeents huijs tot Baerlo op dag
maent jaer als voren.
J. Dorssers       W. Dorssers
            C. Smits agent
 
Baarlo D1798-020 -    13-09-1798   -   blz. 1798-166 nr. 1/r
Op heden den den sevenen twintigste
dag van den maent fructidor sesde jaer
der Franse republique ten tien ure
voor noun is voor mij Cornelis Smits
municipael agent der gemeente Baerlo
op het gemeents huijs alhier erschenen
Wilm Bouten ackerman binnen diese
gemeente woonagtig dien welck g'assisteert
bij Christoffel Geurts caplain van Kessel
out seven en vertig jaer en Magdalena
Speulbecks dogter van Wilm Hermanus
Speulbecks en Marija Franssen tot Kessel
overleden, out agt en veertig jaere
beijde woonagtig tot Kessel aen mij
ver.. Cornelis Smits verklaert hebben
dat Petronella van den Beuken
sijnen wettige huijsvrou gisteren den
sesen twintigsten dag dieser mandt
ten negen ure binnen sijn wooning
een dogterken gebaert heeft het
het welcke hij mij vertoont en aen haer
den naem van Magdalena Bouten
gegeven heeft in gevolg dies verklaring
de welck Christoffel Geurts en Helena
Speulbeckx versekeren waragtig en over
een komstig te wesen met de vertoning
van't boven gemelt kind aen mij geschiet
hebbe ick uijt cragte der mij toubetroude
magt, dit tegenwaerdig ackt vervardigt
het welck Wilm Bouten vader vant kind
en de twee geteugen Christoffel Geurts
en Heleena Speulbeckx beneffens mij
onderteekent hebben gedaen op het
gemeens huijs tot Baerlo op dag
mant jaer als voren.
W. Bouten. M. Speulbeckx G. Goertz
 
            C. Smits agent
 
Baarlo D1798-021 -    20-09-1798   -   blz. 1798-168 nr. 1/l
Op heden den vierden dag der com-
plimentere sesde jaer der Franse repu-
blique ten agt uren voor noun is aen
mij Cornelis Smits municipael agent
der gemeente Baerlo op het gemeents
huijs alhier erschenen Antoon Smits
gemeenen kreemer binnen dies gemeen-
te woonagtig den welcken geassisteert
bij Peeter van Enkevort ackerman
out een en dertig jaer en Heleena
Buurskens dogter van Jakobus Buurs-
kens herbergier en wijlen Petronella
Kessels out dertig jaeren beijde binnen
diese gemeente woonagtig aen mij C Smits
verklaert heeft dat Elijsabet Buurskens
sijne wettige huijsvrouwe gisteren
den derden dag complimentere savonts
ten elf uren binnen sijne wooning
een soontjen gebaert heeft het welck
hij mij vertoont heeft en aen hem
den naem van Hermanus Smits gege
ven heeft .......................................
.... de welcke ....... Peeter
van Enkevort en Helena Buurskens
versekeren waragtig en overeenkomstig
te wesen met de vertooning van't
boven benoemt kind aen mij geschiet
hebbe ick uijt cragte der mij tou
betroude magt dit tegenwaerdi
ackt vervardigt het welck Antoon
Smits vader van't kind en de twee
geteugen Peeter van Enkevort
en Heleena Beurskens beneffens
mij onderteekent hebben gedaen
op het gemeen huijs tot Baerlo
op dag mant jaer als boven
A. Smits Peter van Enckenvort
H. Beurskens C. Smits agent
 
Baarlo D1798-022 -    21-09-1798   -   blz. 1798-167 nr. 1/r
Op heden den vijfden dag der com-
plimentere sesde jaer der Franse
republique ten ses ure voor noun
is voor mij Cornelis Smits municipael
agent der gemeente Baerlo op
het gemeints huijs alhier erschenen
Gerardus Jacops daglooner binnen
diese gemeente woonagtig den
welcken g'assisteert bij Arnoldus
Pubben ackerman woonagtig tot
Tiegelen out vier en dertig jaer
en Marija Verbong dogter van Wijlm
Grardus Verbong en Wilhelmina
Janssen out twee en veertig jaere
woonagtig tot Helden aen mij
Cornelis Smits verklaert heeft
dat Barbara Pubben sijn wettige
huijsvrou van dag vijfden dag
der complementere smorgens ten
vier ure een dogterken gebaert
heeft binnen sijn wooning het
welck hij mij vertoont heeft
en aen haer den naem van
Dorotea Jacops gegeven heeft
ingevolg diese verklaringe
en welck Arnoldus Pubben
en Marija Verbong versekeren
waragtig en overeenkomstig met
de vertooning van 't boven genoemde
kind aen mij geschiet hebbe ick
uijt kragte der mij tou betroude
magt dit tegenwaerdig ackt ver
vaerdigt het welck Grardus Jacops
vader van 't kind en de twee
geteugen Arnoldus Pubben
en Marija Verbong beneffens mij
onderteekent hebben.
Gedaen op het gemeents huijs
tot Baerlo op dag, mant, jaer
als voren.
G. Jacobs Nol Pubben M. Verbong
            C. Smits agent