Transcriptie dopen R.K. Baarlo 1708        terug naar dopen Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            Annus 1708
Baarlo D1708-001  -    05-01-1708   -   blz. 176 nr. 9
5ta Januarij baptisatus est
Paulus Jans patre Ian Hen-
drixs matre Anna Foeckers
.... susceptoribus Thijs
Guerts qui fuit loco Francisci
Hendrixs et Ioanna Foeckers
 
Baarlo D1708-002  -    17-02-1708   -   blz. 176 nr. 10
XVIIta Februarij baptizata
est Maria Anna Elizabeth Roothans
patre Leonardo Roothans matre Marij Trouve
coniugibus susceptoribus Ioachim
Beurskens et Gertrudis Ianssen de
weduwe van Schenck
 
Baarlo D1708-003  -    24-02-1708   -   blz. 177 nr. 1
24 Feb. baptisata est Catha
rina filia Lamberti Holt-
ackers et Heijlke Peters
coniugum susceptores Ste-
phanus Mevis et Margarita
van Hees.
 
Baarlo D1708-004  -    21-03-1708   -   blz. 177 nr. 2
21 Martii baptisata est Ger-
trudis filia Jo(ann)is Boom
et Willemke Trinekens con-
iugum susceptores Gerit
aen gen Heij et Johanna
Corstiens.
 
Baarlo D1708-005  -    29-03-1708   -   blz. 177 nr. 3
29 Martii baptisatus est Hen-
ricus filius Petri op Heijs
et Johannae Peters coniugum
susceptores Henricus op Heijs
et Catharina Franssen.
 
Baarlo D1708-006  -    11-04-1708   -   blz. 177 nr. 4
11 Aprilis baptisata est Mar-
garita filia Matthiae Stackx
et Catharinae St coniugum
susceptores Jo(ann)es Peters
et Maria Janssen.
 
Baarlo D1708-007  -    14-04-1708   -   blz. 177 nr. 5
14 Aprilis baptisatus est Henri-
cus filius Mathiae Geurts
et Mariae Linsen coniugum
susceptores Jo(ann)es van Schoot
loco Seger Linsen et Petro-
nilla Simens.
 
Baarlo D1708-008  -    18-04-1708   -   blz. 177 nr. 6
18 Aprilis baptisatus est Marti-
nus filius Jo(ann)is Bongers
et Agnetis Schoenmaeckers
coniugum susceptores
Jacobus van den Schaefelt
et Lijsbeth Lamerts
 
Baarlo D1708-009  -    19-04-1708   -   blz. 177 nr. 7
19 Aprilis baptisatus est Ma-
thias filius Jo(ann)is Driessens
et Godefridae Willems coniu-
gum susceptores Willem
Lenaerts et Agnes Willemsen.
 
Baarlo D1708-010  -    27-04-1708   -   blz. 177 nr. 8
XXVII Aprilis baptizata est Maria
Bongaerts patre Ian Hendrik
Bongaerts matre Margarita Lee-
naerts coniugibus susceptoribus
Iacob Spee vanden Schaffelt et Cathari-
na Leenarts quae fuit loco Beatrix
.......
 
Baarlo D1708-011  -    16-05-1708   -   blz. 177 nr. 9
16 Maij baptisata est filia
Jacobi Peters et Gertrudis
Geenen coniugum ... sus-
ceptoribus Bestien op
Heijs et Alitge Hermes
 
Baarlo D1708-012  -    19-05-1708   -   blz. 177 nr. 10
19 Maij baptizatus Andreas
.... Fredricks patre Fredri(ck)
Thijssen et Gertrudt Gorissen
susceptoribus Goris Goessens
q(ui) fuit pro Reijner Mevissen
et Dirxken Thijssen
 
Baarlo D1708-013  -    30-05-1708   -   blz. 177 nr. 11
30 Maij baptisatus est
Guielelmus filius Leo-
nardi Willems et Cathari-
na Janssen coniugum sus
ceptoris Jan Geurts et
Maria Janssen.
 
Baarlo D1708-014  -    05-06-1708   -   blz. 177 nr. 12
5 Iunij baptizatus est Alber
tus Kurstens patre Kurst
Simons matre Enken Hen
drixs coniugibus susceptoribus Ioachi
mo Hendrixs qui fuit loco
Ian Hendrixs et Geertien
Dorrenbosch
 
Baarlo D1708-015  -    29-08-1708   -   blz. 177 nr. 13
29 Augusti baptizatus est
Theodorus Tulmans patre Tulman
Theodori matre Neulken Gijsberts coniugibus
susceptoribus Ian Wijnen qui fuit
loco Peter Sanders et Iudith Ianssen
 
Inv. 178
 
Baarlo D1708-016  -    05-09-1708   -   blz. 178 nr. 1
5 7bris baptisatus est Antonius
filius Jo(ann)is Gerits et Petro-
nillae Driessens coniugum
susceptores Jacobus op den
Schaefelt et Petronilla Gerits
loco Gertrudis Bongers
 
Baarlo D1708-017  -    12-10-1708   -   blz. 178 nr. 2
12 Octobris baptisata est Catha-
rina filia Wilhelmi aen
gen Meulen et Johannae
Beurskens coniugum sus-
ceptores Jo(ann)es Hendrick Bon-
gers et Anna Beurskens.
 
Baarlo D1708-018  -    28-10-1708   -   blz. 178 nr. 3
28 Octobris baptizata est He-
lena Gerarts patre Gerart
Simons matre Helena van
Derschoot susceptoribus
Simon obpde Linghsbergh
et Peterken Vanderschoot
quae fuit loco Caeciliae Verhee
 
Baarlo D1708-019  -    30-10-1708   -   blz. 178 nr. 4
Perillustris et generosa domi-
na Adriana Christina baronis-
sa d'Olne in areae de Birckt
baptisata est hae trigesima
die octobris patre p(er)illustri
et generoso dno Guilielmo
Philippo barone d'Olne
toparcha in Soumagne necnon
Sti Hadelini et .... matre
p(er)illustri ac generosa domina
Eva Theresia Florentina de
Rhoe d'Obsinnich coniugibus
romanae catholicae nata fuit
die vigesima nona mensis eti
circa nonam Joespertinam
susceptoribus perillustri
et generoso dno Guilielmo
barone d'Olne toparcha
banni  et loci D'Olneaun
cuius loco tenuit dnus
Jo(ann)es Swaeck et p(er)illus
tris et generosa domina
Christina de Jenet cuius
loco tenuit Maria There-
sia Philippin
 
Baarlo D1708-020  -    31-10-1708   -   blz. 178 nr. 5
31 Octobris baptisata est
Maria filia Gerardi Jans-
sen et Gertrudis Maritsen
coniugum susceptores Leonar
dus Roothans loco Henrici
Maritsen et Johanna Hen-
drickx.
 
Baarlo D1708-021  -    02-11-1708   -   blz. 178 nr. 6
2 9bris baptisatus est Corne-
lius filius Lamberti [....]st
et Joanna Verboungh coniu-
gum susceptores Mathias
Janssen et Willemke Bongers
 
Baarlo D1708-022  -    05-11-1708   -   blz. 178 nr. 7
5ta novembris baptizatus est
Iacob Jans patre Ian Janssen
matre Willemke Heijen coniugi
bus susceptoribus Hendrick
Iacobs et Maria obde Linghs-
bergh quae fuit loco Eli-
sabeth in Diepenbroeck
 
 [Pagina begint met 2 onleesbare vermeldingen aan het eind van 1708. Onderstaand is het leesbare restant van de laatste vermelding]
 
Baarlo D1708-023  -    00-00-1708   -   blz. 179 nr. 1
..............Peters.............
.....................................
...............coniugibus.......
susceptores ..... Burskens
et Lisbet Kessels quae fuit
loco Elisabethae Antonij